Auto       Rejestracja

MENU

  Strona Szkoły

  Program bezpieczeństwa w sieci

  Opracowania i publikacje nauczycieli

  Udział uczniów w konkursach

  E-learning

  ICT w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjncych

  Projekty

  Multimedialne zasoby biblioteki szkolne

  Technologia informacyjna w zarządzaniu szkołą

  Szczególne osiągnięcia szkoły


SZUKAJ

  Zaawansowane szukanie

Szkoła ubiegająca się o Znak Jakości Interkl@sa  

Publikacje nauczycielskie

Scenariusze zajęć

"Nie udawaj Greka”
- scenariusz szkolnego konkursu mitologicznego, autorki: Urszula Chachulska-Tomaszczak, Anna Malecha, Portal MEN Scholaris


"Wzory skróconego mnożenia”
- scenariusz lekcji matematyki, autorka: Anetta Olejniczak, Portal Profesor.pl (dostęp do materiałów po zalogowaniu do portalu :-( )


"Prawdopodobieństwo zdarzenia losowego"
- propozycja scenariusza zajęć z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum, autorka: Katarzyna Wójcik, Portal Publikacje edukacyjne.pl


"Przed pracą klasową z graniastosłupów"
- scenariusz powtórzeniowej lekcji matematyki w klasie drugiej gimnazjum, autorka: Katarzyna Wójcik, Portal Publikacje edukacyjne.pl


"Czy statystyka kłamie ?"
- propozycja scenariusza lekcji matematyki dla klasy pierwszej gimnazjum, autorka: Anetta Olejniczak, Portal Publikacje edukacyjne.pl


"Konkurs wiadomości o polach figur płaskich"
- propozycja scenariusza lekcji diagnozującej z matematyki w klasie I gimnazjum, autorka: Anetta Olejniczak, Portal Publikacje edukacyjne.pl


Programy i projekty edukacyjne

„Funkcje od A do Z”
- projekt matematyczny, materiały wypracowane podczas kursu e-learningowego Nauczycielskiej Akademii Internetowej, opracowała: Katarzyna Wójcik


„Na ścieżkach programowania”
- matematyczne aplikacje w Delphi i Turbo Pascalu, opracowała: Katarzyna Wójcik


Szkolny projekt „Szkoła bez przemocy” realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej
- opracowała: Emilia Michalak, pedagog szkolny


Szkolny system wspierania ucznia mającego trudności w nauce
- opracowała: Emilia Michalak, pedagog szkolny


"Matematyka wokół plusa"
- program autorski nauczania matematyki w gimnazjum, opracowały: Anetta Olejniczak, Katarzyna Wójcik, Portal Profesor.pl (dostęp do materiałów po zalogowaniu do portalu :-( )


Program profilaktyki "Bezpieczny komputer" realizowany w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach
- opracowanie: Emilia Michalak, Katarzyna Wójcik, Jarosław Rzesiewski, Jerzy Pecyna - Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, Małgorzata Szyszka - Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii w Koluszkach


"Plan pracy zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych"
- propozycja planu pracy na cały rok szkolny zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjum, autorka: Anetta Olejniczak, Portal Publikacje edukacyjne.pl


"Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego"
- Przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela matematyki ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego, autorka: Anetta Olejniczak, Portal Publikacje edukacyjne.pl


Edukacja europejska

"Das Bild der Anderen"
- edukacyjny projekt językowy wykorzystujący narzędzia ICT, autorka: Urszula Chachulska-Tomaszczak, Portal MEN Scholaris


"Odyseusze XXI wieku"
- międzynarodowy projekt edukacyjny "Odyseja", autorka: Urszula Chachulska-Tomaszczak, Portal MEN Scholaris


"Gimnazjum nr 1 w Koluszkach w drodze do zjednoczonej Europy"
- dzięki pomocy Unii Europejskich Federalistów nauczycielom Gimnazjum nr 1 w Koluszkach udało się dwukrotnie zorganizować warsztaty edukacyjno-ekologiczne w Sant Georgen w Niemczech, autorka: Urszula Chachulska-Tomaszczak, Portal MEN Scholaris


"Drogi do niepodległości - narodowe impresje malarskie"
- projekt interdyscyplinarny realizowany przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Koluszkach we współpracy z uczniami szkoły fińskiej w ramach programu Netdays 2001 Komisji Europejskiej w Brukseli - autorzy: Waldemar Siedlik, Danuta Pecyna, Urszula Chachulska-Tomaszczak, Piotr Łyszkowicz, Anna Malecha, Jerzy Pecyna, Agnieszka Stępień


Europejskie spotkania w sieci - Waldemar Siedlik, Danuta Pecyna // Nowe w Szk. - 2002, nr 6, wkł. "Kierow. Szk.", s.6-7


Prelekcje na konferencjach

"Turnieje BRD w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach"
- treść referatu wygłoszonego na I Wojewódzkiej Konferencji "Wychowanie Komunikacyjne w praktyce szkolnej" - Łask 2004, autor: Jerzy Pecyna


"Szkolne Ośrodki Kariery - kluczem do drzwi sukcesu"
- prezentacja multimedialna SZOK przy Gimnazjum nr 1 w Koluszkach (OK. 33 MB), Forum Dyskusyjne Młodzieży, Łodź 2004, autor: Emilia Michalak,opiekun SZOK


"Przygotowanie uczniów Gimnazjum nr 1 w Koluszkach do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym"
- streszczenie referatu wygłoszonego na Wojewódzkiej Konferencji Informatycznej "Edukacja dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego" - ŁCDNiKP, ISBN 83-89386-42-9, praca zbiorowa pod kierunkiem Janusza Moosa, autor referatu: Jerzy Pecyna


Inne materiały

"Pierwsza pomoc przedmedyczna"
- materiały pomocnicze do nauki wychowania komunikacyjnego, zebrał i opracował: Jerzy Pecyna

Copyright © Gimnazjum nr 1 w Koluszkach
Serwis sponsorowany przez edu.pl