Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona Główna

  O szkole

  Pracownicy szkoły

  Nasze osiągnięcia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodziców

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  Kółka zainteresowań

  Samorząd Uczniowski

  język angielski

  język niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szkoła współpracy

  Szkoła promująca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szkoła wyróżniona Znakiem Jakości Interkl@sa

  BIP


Aktualności  

BLIŻEJ PRAWA

Wiele sytuacji z życia codziennego uświadamia, iż znajomość prawa jest bardzo istotnym elementem wiedzy każdego człowieka, nie tylko młodego. Ważna jest zarówno znajomość przysługujących nam praw, sposobów ich egzekwowania, jak i konsekwencji niestosowania się do przepisów prawnych, pozwala to bowiem domagać się pewnych przywilejów lub uniknąć kar wynikających czasami z nieświadomości. Prawo wpływa na naszą sytuację i otaczającą nas rzeczywistość. Kształtuje ją. Ważne jest, aby znać swoje prawa i często związane z nimi obowiązki, dlatego też w tym roku szkolnym w Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach realizowana jest innowacja pedagogiczna „Bliżej Prawa”. Innowacja wdrażana jest na zajęciach koła zainteresowań „Młodzi Prawnicy”, adresatami innowacji są zainteresowani uczniowie z klas I-III Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. Podczas spotkań uczniowie poznali historię prawa i sądownictwa, odbyli cykl zajęć językoznawczych poświęconych językowi prawniczemu i żargonowi prawników.
W ramach realizacji innowacji 23.03.2017r. w Gimnazjum nr 1 przeprowadzone zostały szkolne eliminacje Konkursu Wiedzy o Prawie realizowanego przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych w ramach programu „Szkoła Bliższa Prawu”.
14 uczniów naszej szkoły przystąpiło do części pisemnej konkursu, która składała się z testu wyboru zawierającego 50 pytań, np. Przed kim odpowiada Prezydent Rzeczypospolitej za naruszenie Konstytucji lub ustawy lub kim w rozumieniu kodeksu pracy jest młodociany, bądź kto w pierwszej kolejności dziedziczy spadek w dziedziczeniu ustawowym? Aby zakwalifikować się do części ustnej należało uzyskać minimum 75% punktów możliwych do uzyskania. Taki wynik uzyskało siedmioro uczniów. Nad prawidłowością przebiegu części ustnej konkursu czuwała komisja, w skład której weszło dwóch zaproszonych radców prawnych - pan Leszek Drabik oraz pan Łukasz Maciołek (absolwenci SP 1 i Gimnazjum nr 1). Kandydaci na przyszłych prawników mieli za zadanie odpowiedzieć na jedno wylosowane pytanie. Na ocenę ich odpowiedzi składała się nie tylko zawartość merytoryczna, lecz również sposób prezentowania wymaganych treści. Ostatecznie trzy uczennice: Weronika Jóźwik, Milena Matuszewska i Magdalena Ćmiel uzyskały w tych zmaganiach największą ilość punktów i to one 25.04.2017 r. będą reprezentowały naszą szkołę podczas eliminacji okręgowych, które odbędą się w Łodzi w Izbie Radców Prawnych.
Autorki innowacji: Małgorzata Drabik, Anna Malecha i Sylwia Daszkiewicz, w ramach poszerzania wiedzy uczniów z zakresu prawa, zorganizowały wyjazd młodzieży z koła zainteresowań do Sądu Rejonowego w Brzezinach. Wycieczka odbyła się 3 kwietnia br., a jej celem było poznanie struktury sądu, zapoznanie młodzieży ze specyfiką pracy sędziego i zwiedzenie sądu. Młodzież naszego gimnazjum rozpoczęła swoją wizytę od wejścia na salę rozpraw I Wydziału Cywilnego. Pani Ewa Sikorska- kierownik sekretariatu I Wydziału Cywilnego- przywitała nas bardzo serdecznie i opowiedziała o zasadach funkcjonowania sądu i pracy Wydziału Cywilnego. Zaskoczeniem dla uczniów było, że dużą część pracy sędziego wykonują sekretariaty poszczególnych wydziałów. Wielu nieco inaczej wyobrażało sobie pracę sędziego. Ponadto ciekawostką, która poruszyła naszych „Młodych prawników”, był fakt, że sędzia nie odchodzi na emeryturę, tylko przechodzi w stan uśpienia. Uczniów zaskoczyło też, że w brzezińskim sądzie meble znajdujące się w sali rozpraw, w której byliśmy, pochodziły jeszcze z tamtych czasów.
Pani kierownik interesująco opowiedziała o pracy sekretariatu i swoich obowiązkach następnie poprosiła do sali rozpraw pana sędziego, który cierpliwie odpowiadał na wszystkie pytania uczniów. Dotyczyły one przede wszystkim studiów i ścieżki zawodowej pana sędziego, spraw, które prowadził, niebezpieczeństw wynikających z wykonywanego zawodu. Następnie z Wydziału Cywilnego przeszliśmy do II Wydziału Karnego i IV Wydziału Ksiąg Wieczystych. Tu czekała na nas pani Anna Laszczyk – kierownik Wydziału Ksiąg Wieczystych - która z dużym przejęciem opowiadała o swojej pracy, o niezwykłym porządku, który musi panować w archiwum, o sposobach przechowywania akt dawniej i dziś. Młodzież miała możliwość zobaczenia ksiąg jeszcze sprzed II wojny światowej i współczesnych (papierowych i elektronicznych).
Ostatnim etapem wycieczki było zobaczenia aresztu Wydziału Karnego. To miejsce zrobiło na wszystkich duże wrażenie. Każdy z uczestników wycieczki chciał je zobaczyć i wejść do niego na chwilę. Zarówno opiekunki, jaki i pan sędzia wyrazili nadzieję, że nie będą mieli więcej okazji przebywać w tym miejscu.
Pan sędzia okazał się nie tylko fachowcem, ale i wspaniałym człowiekiem otwartym na kontakty z młodzieżą, potrafiącym zażartować i dać dobrą radę na przyszłość. Na zakończenie naszej wizyty pan sędzia motywował uczniów do nauki i ciężkiej pracy, zachęcał do wyboru studiów prawniczych i życzył wszystkim sukcesów i spełnienia marzeń. Młodzież wyjechała z Brzezin niezwykle zadowolona. Wycieczka okazała się dobrą lekcją zawodoznawczą. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz koluszkowska młodzież będzie miała możliwość odbycia tak wartościowej wycieczki do Sądu Rejonowego w Brzezinach. Wszystkim pracownikom brzezińskiego sadu serdecznie dziękujemy za tak miłe przyjęcie.Autor: jurekpec 19.04.2017


Content Management Powered by CuteNews