Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona Główna

  O szkole

  Pracownicy szkoły

  Nasze osiągnięcia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodziców

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  Kółka zainteresowań

  Samorząd Uczniowski

  język angielski

  język niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szkoła współpracy

  Szkoła promująca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szkoła wyróżniona Znakiem Jakości Interkl@sa

  BIP


Aktualności  

EKO projekt Gimnazjum nr 1 w Koluszkach

EKOAgenci to nowy interdyscyplinarny projekt realizowany przez grupę uczniów z klas pierwszych Gimnazjum nr 1 w Koluszkach pod kierunkiem nauczycielki biologii i jednocześnie opiekunki koła ekologicznego Małgorzaty Owczarek. Projekt EKOAgenci jest pierwszym z czterech, które będą realizowane przez tzw. Lokalne Grupy Projektowe w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego e-Akademia Przyszłości.
e-Akademia Przyszłości to ponadregionalny program rozwijania kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych oraz przedsiębiorczości. Jest to program pilotażowy Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, do którego w drodze konkursu wytypowano 200 szkół z terenu całej Polski.
Celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności, podniesienie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska oraz wprowadzenie działań mających na celu poprawę jego stanu. Ponadto udział w projekcie ma pomóc w kształtowaniu umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej w codziennym życiu. Uczniowie ustalili, że będzie zajmować się dwoma wybranymi problemami ekologicznymi występującymi w środowisku lokalnym, tzn. w gminie Koluszki. Ekoagenci skupili się na problemie oszczędzania energii elektrycznej i segregacji odpadów.
Na licznych zajęciach warsztatowych poznają metody oszczędzania energii możliwe do zastosowania w domach i w szkole, zdobywają wiedzę o rodzajach energii. Na początku projektu dokonali też wnikliwej analizy zużycia energii w swoich domach, wykorzystując w tym celu kalkulatory energii dostępne na stronach internetowych firm zajmujących się produkcją sprzętu elektrycznego. Dzięki wycieczkom do Elektrowni i Kopalni Bełchatów dowiedzieli się, jakie źródła energii elektrycznej wykorzystuje się w naszym kraju i jak wygląda od środka największa w Europie elektrownia kondensacyjna. Ponadto w oparciu o materiały internetowe i publikację „W krainie prądu elektrycznego” postarają się przygotować zajęcia warsztatowe dla swoich kolegów dotyczące energii i sposobów na jej oszczędzanie. Zajęcia te będą przeprowadzone we wszystkich klasach pierwszych. Zorganizowany będzie też konkurs na logo projektu i wystawę plakatów dotyczących alternatywnych źródeł energii.
Równolegle uczniowie zajmują się problemem segregacji odpadów w mieście. W celu zapoznania się z problematyką zanieczyszczenia środowiska w obszarze miejskim uczniowie mieli okazję uczestniczyć w zajęciach warsztatowych pod hasłem „Ekologia mieszczucha” przeprowadzonych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Źródła” w Łodzi. Tam poznali, m.in. zasady dobrze zorganizowanej segregacji, po czym sami przeprowadzili zbiórkę baterii i zużytych akumulatorków. W planach jest również zorganizowanie na terenie gminy akcji propagującej zbiórkę i segregację śmieci. Jako podsumowanie swoich działań uczniowie przygotują stronę internetową projektu. Działania są prowadzone w czterech podzespołach projektowych liczących po cztery osoby, dobrą komunikację zapewnia multimedialna platforma e-learning’owa. Jako efekt swoich działań zespoły opracują stronę internetową, film, prezentacje multimedialne, plakaty i ulotki opisujące wybrany problem oraz przedstawiające sposoby na jego rozwiązanie.

Małgorzata Owczarek

Autor: jurekpec 02.02.2011


Content Management Powered by CuteNews