Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona Główna

  O szkole

  Pracownicy szkoły

  Nasze osiągnięcia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodziców

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  Kółka zainteresowań

  Samorząd Uczniowski

  język angielski

  język niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szkoła współpracy

  Szkoła promująca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szkoła wyróżniona Znakiem Jakości Interkl@sa

  BIP


Aktualności  

Młodzież z Gimnazjum nr 1 w Akademii Filozoficznej

Tego nie pokazały ankiety ani inne szczegółowe badania diagnozujące potrzeby wychowawcze młodzieży. Inicjatywa powstała niemal spontanicznie i początkowo nie rokowała wcale powodzenia. Otóż dwa lata temu w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach powstało koło filozoficzne dla niewielkiej liczby zainteresowanych uczniów. Tematyka zdawałoby się mało przyjemna - nauka Platona, Sokratesa, Arystotelesa i innych myślicieli. Przyszedł jednak pierwszy sukces. Nasza uczennica Justyna Szczepanik zajęła III miejsce w wojewódzkim konkursie tematycznym z filozofii klasycznej, a po niej w następnym roku, nasze uczennice - Bogumiła Kędzierska i Karolina Kuczkowska zajęły ex aequo I miejsce. Warto wspomnieć, że Bogusia w nagrodę za udział w tym elitarnym konkursie pojechała na tygodniową wycieczkę do Rzymu. W tym roku w koluszkowskiej „Jedynce”, aż 10 uczniów uczęszcza na zajęcia z koła filozoficznego, pragnąc zmierzyć się z myślą filozoficzną greckich i rzymskich ojców kultury europejskiej.
Niezwykle cieszy fakt, że dopełnieniem koła filozoficznego, są comiesięczne zajęcia z filozofii w ramach Akademii Filozoficznej działającej przy IV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. Akademia jest jedyną tego typu instytucją w skali całego kraju. Zrzesza młodzież licealną i gimnazjalną zainteresowaną poznawaniem filozoficznych narzędzi, służących do trafnej oceny rzeczywistość i skutecznego w niej działania. Na każdych zajęcia oprócz specjalistycznego wykładu ma miejsce również panel dyskusyjny. Jest to niezwykle cenny czas pozwalający młodzieży doskonalić trudną sztukę stawiania pytań, konstruowania spójnych odpowiedzi i uzasadniania swoich własnych poglądów.
Gimnazjaliści z „Jedynki” we wrześniu brali już udział w wykładzie: „Jakiej filozofii potrzebuje świat współczesny”, a 15 października wraz z opiekunem p. Dawidem Urbańczykiem wysłuchali wykładu filozofa mediów dr Małgorzaty Więckowskiej pt. „Wizja człowieka w kulturze mangi i anime”. Prelekcja dotyczyła filozofii japońskich kreskówek, ale była również ciekawą refleksją na temat wpływu współczesnych mediów na młodego odbiorcę. Wykład pozwolił młodzieży odpowiedzieć na pytanie jak bronić się przed wyimaginowanym i kolorowym światem nasyconym agresją oraz seksem. Zwracała uwagę na zagrożenia płynące z niektórych produkcji medialnych, które odwrażliwiają nas na treści drastyczne, okultystyczne i przyzwyczajają do jawnej lub utajonej pornografii. Kreśląc filozofię człowieka zawartą w orientalnych komiksach i filmach rysunkowych prelegentka wyjaśniała, że neutralne z pozoru treści przybliżające zwyczaje i kulturę Japonii, mogą zburzyć chrześcijański system wartości oraz rozbudzić zainteresowanie magią i nihilizmem. Może to wystąpić zwłaszcza w przypadku nieprzygotowanych intelektualnie i emocjonalnie nieletnich odbiorców.
Wnioski, które wypływały z wykładu można streścić w następujących słowach. Po pierwsze trzeba znać swoją własną kulturę, by bezbłędnie odkrywać treści obce i wrogie nam światopoglądowo. Po drugie należy odbierać przekaz medialny świadomie, krytycznie i selektywnie. Tylko wówczas nie damy zmanipulować się specom od marketingu, którzy, aby zwiększyć sprzedaż, zmieniają tradycyjne archetypy i sprawdzone w historii wartości. Bardzo często przecież, to co niegdyś było postrzegane jako coś negatywnego, dziś pokazuje się w pozytywnym świetle. Promuje się różnego rodzaju patologie jako coś atrakcyjnego, a więc godnego naśladowania. Tak autorka tłumaczyła m.in. fenomen popularności dobrze znanej w Polsce sagi o wampirach. Tymczasem aktywny czyli myślący odbiorca mediów będzie szukał w nich wyłącznie treści, które go intelektualnie i moralnie rozwijają.
Jak łatwo przypuszczać tego typu wykład, wzbogacony multimedialnie wzbudził duże zainteresowanie naszej młodzieży. Sprowokował do zupełnie innego spojrzenia na dobrze znane tytuły medialnych produkcji, zburzył utarte stereotypy i otworzył oczy na nowe, nieznane dotychczas perspektywy. Młodzież mogła się też przekonać, filozofia nie jest tylko abstrakcyjną nauką, ale służy budowaniu lepszego świata i bardziej świadomego społeczeństwa.Dawid Urbańczyk

Autor: jurekpec 27.10.2010


Content Management Powered by CuteNews