Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona Główna

  O szkole

  Pracownicy szkoły

  Nasze osiągnięcia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodziców

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  Kółka zainteresowań

  Samorząd Uczniowski

  język angielski

  język niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szkoła współpracy

  Szkoła promująca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szkoła wyróżniona Znakiem Jakości Interkl@sa

  BIP


Aktualności  

Projekt �Otwarte granice dla ptaków� laureatem ogólnopolskiego konkursu eTwinning

Realizowany w Gimnazjum nr 1 projekt "Otwarte granice dla ptaków", który otrzymał we wrze¶niu Krajow± Odznakę Jako¶ci, został w czerwcu bardzo wysoko oceniony przez jury konkursu "Mój projekt eTwinning", zostaj±c ogólnopolskim laureatem w tegorocznej edycji konkursu. Projekt realizowany był ze szkołami z Włoch, Anglii, Grecji i Holandii, a dotyczył ptaków, ich budowy oraz przystosowań. Bior±c pod uwagę tematykę projektu jury przyznało drugie miejsce w kategorii dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Zwycięzca musiał spełnić wiele kryteriów min.: wykazać integrację z programem nauczania, wykorzystać do realizacji zadań technologię informacyjno-komunikacyjn± dostępn± w szkole, odznaczać się kreatywno¶ci± i innowacyjno¶ci± , posiadać europejski wymiar i bogate metody współpracy z partnerami projektu.
Niezwykle miłym momentem było też uczestnictwo koordynatora p. M. Owczarek i dwójki uczennic - Justyny Nowak i Martyny Mróz, uroczystej gali z okazji wręczenia dyplomów i nagród laureatom konkursu. Dodatkowo, zwycięskie zespoły zostały zaproszone na dwudniow± wycieczkę i zwiedzanie Warszawy. Szkoła otrzymała również nagrody rzeczowe w postaci aparatu cyfrowego, USB i kamery internetowej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ufundowało ponadto nagrodę pieniężn± dla laureatów konkursu, szkoła otrzymała też list gratulacyjny z r±k Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji p. Mirosława Marczewskiego. Koordynator projektu otrzymał ponadto podziękowania i gratulacje wystosowane przez Łódzkiego Kuratora O¶wiaty - dr Jana Kamińskiego.

Autor: jurekpec 20.06.2010


Content Management Powered by CuteNews