Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona Główna

  O szkole

  Pracownicy szkoły

  Nasze osiągnięcia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodziców

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  Kółka zainteresowań

  Samorząd Uczniowski

  język angielski

  język niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szkoła współpracy

  Szkoła promująca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szkoła wyróżniona Znakiem Jakości Interkl@sa

  BIP


Aktualności  

„Pro publico bono, czyli aktywny samorząd uczniowski”

MEN oraz Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej zapraszają gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne do udziału w nowym konkursie.
Konkurs „Pro publico bono, czyli aktywny samorząd uczniowski” skierowany jest do samorządów publicznych i niepublicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest m.in. zmotywowanie uczniów do twórczej pracy na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, integrowanie tej społeczności oraz szerzenie idei samorządności, której podstawę stanowić powinna działalność „pro publico bono”.
Aby wziąć udział w konkursie należy omówić w formie pisemnej dotychczasową (co najmniej dwuletnią) działalność samorządu uczniowskiego oraz przedstawić projekt funkcjonowania tej organizacji na kolejne dwa lata szkolne. Opis inicjatyw, przedsięwzięć, organizowanych przez samorząd spotkań, konkursów i konferencji powinien zostać wzbogacony zdjęciami, nagraniami dźwiękowymi oraz opiniami i wypowiedziami nt. jego działalności zebranymi od dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów, lokalnych władz oraz innych podmiotów, z którymi dany samorząd współpracował. Natomiast przedstawiony projekt kolejnych lat pracy samorządu powinien uwzględnić jego współpracę z Radą Rodziców, lokalnymi władzami samorządowymi i organizacjami młodzieżowymi.
Tak przygotowane prace konkursowe należy przesłać w terminie do 15 stycznia 2008 r. do właściwego kuratorium oświaty. Do każdego zgłoszenia trzeba dołączyć kartę informacyjną zawierającą imiona i nazwiska opiekuna oraz statutowych przedstawicieli samorządu uczniowskiego, adres szkoły z kodem, adresem mailowym i numerem telefonu, województwo oraz deklarację opiekuna samorządu, poświadczoną przez dyrektora szkoły, dowodzącą, że zgłoszone do konkursu opis i projekt zostały wykonane samodzielnie.
Powołane w kuratoriach oświaty trzyosobowe komisje dokonają oceny zgłoszonych opisów i projektów oraz wybiorą po 3 najlepsze zestawy, zarówno w kategorii gimnazjów, jak i szkół ponadgimnazjalnych. Do końca lutego 2008 r. prace te trafią do jury konkursowego złożonego z przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, wojewódzkich koordynatorów oraz członków Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej.
Do 15 kwietnia 2008 r. wyłonione zostaną zwycięskie samorządy uczniowskie - po jednym w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z każdego województwa.
Uroczyste rozdanie dyplomów i nagród dla szkół (ufundowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej) odbędzie się na ostatnim w tym roku szkolnym posiedzeniu Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Artykuł pochodzi ze strony Polskiego Portelu Edukacyjnego "Interklasa"

Autor: Urszula Tomaszczak 22.11.2007


Content Management Powered by CuteNews