Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona Główna

  O szkole

  Pracownicy szkoły

  Nasze osiągnięcia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodziców

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  Kółka zainteresowań

  Samorząd Uczniowski

  język angielski

  język niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szkoła współpracy

  Szkoła promująca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szkoła wyróżniona Znakiem Jakości Interkl@sa

  BIP


Aktualności  

Uczenie się przez całe życie

10 października 2007r. w Instytucie Europejskim w Łodzi została zorganizowana Wojewódzka Konferencja Programu Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme –LLP). Organizatorami przedsięwzięcia byli Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Agencji Narodowej Programu „Uczenie się przez całe życie”. Celem konferencji było pokazanie nauczycielom możliwości, jakie daje europejski program edukacyjny „Uczenie się przez całe życie”, poznanie zasad przystępowania do jego programów sektorowych oraz ich promocja. Podczas konferencji zostały zaprezentowane przykłady dobrej praktyki pokazujące osiągnięcia szkół i przedszkoli z województwa łódzkiego w obszarze edukacji europejskiej. Przedstawione przez placówki oświatowe prezentacje dotyczyły realizacji projektów w ramach programów: Comenius, Leonardo da Vinci i Akcji eTwinning.
Jedyną szkołą spoza Łodzi pokazującą swoje sukcesy było Gimnazjum nr 1
w Koluszkach. Pani Urszula Chachulska-Tomaszczak i pan Jerzy Pecyna omówili realizowane w ramach Akcji eTwinning projekty: „Sąsiedzi-przyjaciele” ze szkołą w Czechach, „Ich und Internet” ze szkołą na Malcie, ”In the news” ze szkołami w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Słowenii. eTwinning - Europejska Współpraca Szkół-jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach europejskich. Polska zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod względem zarejestrowanych w Akcji eTwinning szkół. Najlepsze projekty wyróżniane są Odznaką Jakości. Gimnazjum nr 1 w Koluszkach otrzymało Odznakę Jakości za projekt „Sąsiedzi-przyjaciele”, którego koordynatorem była p. Urszula Chachulska-Tomaszczak-Ambasador Akcji eTwinning w województwie łódzkim.
Przykłady dobrej praktyki pokazywane podczas konferencji obejmowały różnorodne tematy. Przedszkolaki realizowały projekty dotyczące zabaw małego Europejczyka, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści zajmowali się ochroną środowiska, edukacją językową, światem wartości ważnych w życiu każdego człowieka, licealiści promowali zdrowie poprzez dobór właściwej diety, a uczniowie techników przedstawiali międzynarodowe praktyki.
Festiwal Nauki Programu LLP był nie tylko wymianą doświadczeń, ale przede wszystkim wydarzeniem inspirującym do kolejnych nowatorskich działań edukacyjnych promujących Polskę w Europie.

Autor: Urszula Tomaszczak 13.10.2007


Content Management Powered by CuteNews