Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona Główna

  O szkole

  Pracownicy szkoły

  Nasze osiągnięcia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodziców

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  Kółka zainteresowań

  Samorząd Uczniowski

  język angielski

  język niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szkoła współpracy

  Szkoła promująca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szkoła wyróżniona Znakiem Jakości Interkl@sa

  BIP


Aktualności  

Z Internetem za pan brat

W związku z tym, że niedługo będziemy świętować Dzień Bezpiecznego Internetu, Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa zaprasza do konkursu. Biorąc w nim udział, będziecie mogli pokazać, że Internet jest nie tylko bezpieczny, ale i bardzo pożyteczny! To właśnie wy pokażecie, że Internet może służyć do bardzo przydatnych spraw, na przykład pomóc w uczeniu się. Dlatego Portal Interkl@sa proponuje, żebyście stworzyli ciekawy artykuł dla swoich kolegów. Może być z przedmiotu, jaki najbardziej lubicie. Można napisać artykuł ze wskazówkami na przykład, jak najlepiej uczyć się słówek z języka obcego, jak zrozumieć twierdzenie Talesa, opisać w ciekawy sposób jakieś wydarzenie historyczne.
Najlepsze artykuły zostaną opublikowane i umieszczone później w Vademecum z wybranego przedmiotu na stronie portalu. Możecie wzbogacić swój artykuł rysunkami lub zdjęciami swojego autorstwa w formacie .gif lub .jpg. Całą pracę prześlijcie w formacie .doc i dołączcie formularz zgłoszeniowy,który jest dostępny na stronie Portalu Interkl@sa.Pracę, formularz zgłoszeniowy i zdjęcia (rysunki) przyślijcie do 18 marca 2007 roku na adres vademecum@interklasa.pl.

Regulamin konkursu

1.W konkursie „Z internetem za pan brat” mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski.
2.Będą przyjmowane zgłoszenia indywidualne.
3.Zadanie konkursowe polega na napisaniu artykułu w formie poradnika, który ma wyjaśniać trudne zagadnienie z przedmiotu, który znajduje się na portalu Interklasa.
4.Artykuł powinien dotyczyć zagadnienia z jednego przedmiotu (do wyboru): języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, fizyki, astronomii, chemii, biologii, przyrody, geografii, informatyki, techniki, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego, łaciny, sztuki (plastyki, muzyki), przedmiotów zawodowych, przedsiębiorczości.
5.Do pracy konkursowej można dołączyć zdjęcia, grafikę, korzystać
z innych publikacji, ale z wyraźnym wskazaniem, skąd pochodzi cytat (przypisy, bibliografia).
6.Praca konkursowa nie powinna być dłuższa niż 5000 znaków (bez spacji).
7.Pracę konkursową należy przesłać w formie elektronicznej (plik .doc lub .rtf) jako załącznik do e-maila na adres vademecum@interklasa.pl
w terminie do 18 marca 2007 roku.
8.Do pracy należy załączyć formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać wraz z pracą konkursową jako załącznik do e-maila (np. w formacie .doc).
9.Każdy uczeń może przesłać maksymalnie 3 prace konkursowe.
10. Najlepsi zostaną uhonorowani następującymi nagrodami:
a.program antywirusowy ArcaVir 2007 (wersja domowa na 3 stanowiska)
b.pakiet programu Open Office
c.myszka optyczna
d.pen drive 218 MB
e.podkładka pod mysz z logo Interklasy
f.długopis z logo Interklasy
11. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronach przedmiotowych portalu www.interklasa.pl.
12. Komisja konkursowa wyłoni do końca marca 2007 r. najlepsze prace, których autorzy zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.
13. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie portalu www.interklasa.pl.
14. Zgłoszenie w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na opublikowanie pracy na stronach portalu www.interklasa.pl.

Informacje pochodzą ze strony Polskiego Portalu Edukacyjnego "Interkl@sa"

Autor: Urszula Tomaszczak 04.02.2007


Content Management Powered by CuteNews