Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Ostatni ho砫 dla Najwi阫szego Pasterza-Nauczyciela

We wtorek 5 kwietnia uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach wraz z dyrekcj, rad pedagogiczn oraz pracownikami administracyjnymi oddali ostatni ho砫 Wielkiemu Nauczycielowi - Ojcu 寃i阾emu Janowi Paw硂wi II.
Uroczyst Msz 寃. celebrowa ks. prefekt Andrzej Milczarek, kt髍y w ujmuj筩ym kazaniu prosi m硂dzie o czerpanie wzor體 z dw骳h wielkich patron體 - Jana Kochanowskiego i Jana Paw砤 II.
Zdj阠ia z tej uroczysto渃i mo縩a oczywi渃ie obejrze w internetowej GALERII

Data: 08.04.2005

.2 kwietnia 2005 roku o godz. 21.37 zmar Ojciec 寃i阾y Jan Pawe II. Kiedy zosta Papie縠m, powiedzia "Nie l阫ajcie si!". Te s硂wa powinny teraz wype硁i pustk po tak wielkim cz硂wieku.

Karol Wojty砤 sta si symbolem Papie縜-Polaka, walcz筩ego o wolno滄 Wielkiego Cz硂wieka naszych czas體.

"Nigdy 縜den Polak nie mia tak znacz筩ego wp硑wu na bieg los體 渨iata. Ju sam ten fakt wystarcza, 縠by Papie zosta uznany za najwybitniejsz posta w 1000-letniej historii Polski..."
o. Maciej Zi阞a

凷zuka砮m Was i teraz przybyli渃ie do mnie.
Za to Wam dzi阫uj.

Data: 03.04.2005

Europejscy go渃ie w naszej szkole!!!


W dniach 15-19 marca go渃ili w naszej szkole nauczyciele i uczniowie ze szk蟪 partnerskich, z kt髍ymi wsp蟪pracuje nasze gimnazjum w ramach mi阣zynarodowego programu Komisji Europejskiej SOCRATES COMENIUS.
M硂dzi hiszpanie z Cardedeu, w硂si z Taranto, rumuni z Devy, irlandczycy z Dublina, niemcy z Boblingen realizowali z nasz m硂dzie抗 trzyletni projekt "Szko砤, Ziemia".

Data: 20.03.2005

Czytaj wi阠ej ...

Dzie Wiosny w Polsce


17 marca w szko砤ch w ca砮j Europie odby硑 si festyny europejskie, spotkania z ciekawymi lud焟i, debaty, konkursy i wystawy. W ten spos骲 szko硑 渨i阾uj Dzie Wiosny w Europie.
W tym roku tematem przewodnim obchod體 jest Konstytucja Europejska. Do projektu Dzie Wiosny w Europie przy彻czy硂 si ju ponad 1500 szk蟪 z Polski. Z ca砮j Europy zarejestrowa硂 si ponad 5900 szk蟪.

Data: 19.03.2005

Czytaj wi阠ej ...

Uwaga sz髎toklasi渃i - zasady rekruracji do naszego gimnazjum!!

Jeszcze do ko馽a marca mo縩a sk砤da podania o przyj阠ie do Gimnazjum nr 1 w Koluszkach!
Wz髍 podania jest dost阷ny na naszej stronie internetowej lub do odbioru w sekretariacie szko硑.
Na stronie internetowej jest dost阷ny r體nie szczeg蟪owy regulamin "Zasad i termin體 rekrutacji w Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach", kt髍y okre渓a m.in. kryteria wg. kt髍ych komisja rekrutacyjna b阣zie dokonywa砤 naboru do klas pierwszych w roku szkolnym 2005/2006

Data: 19.03.2005

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews