Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Przebudowa forum!!

Przepraszamy za b酬dy na stronie www szko硑 oraz brak dost阷u do forum!!
Trudno渃i te s chwilowe i spowodowane zmian modu丑w na forum!!
Przepraszamy i zapraszamy wkr髏ce na odnowione forum!!!
Administrator wink

Data: 09.05.2005

Informatyka dla praktyka - nowy konkurs!

Informatyka dla praktyka to nowy konkurs organizowany przez przez Interkl@s oraz firm Auto ID Polska. Do wygrania - programy ABBYY Fine Reader 7.0 oraz interkl@sowe podk砤dki pod myszy!

Zadanie konkursowe polega na rozwi箊aniu testu wiedzy z zakresu praktycznej informatyki oraz odpowiedzi na jedno pytanie opisowe. Odpowiedzi nale縴 przes砤 na adres portal@interklasa.pl do dnia 17 czerwca 2005 roku.

Data: 07.05.2005

Czytaj wi阠ej ...

Szwedka w naszym gimnazjum!!

W dniach 30.04. 05.05.2005 go渃iem Gimnazjum nr 1 w Koluszkach by砤 Esther Blasi - nauczycielka j陑yka niemieckiego, matematyki i muzyki z Mariedalsskolan w Timro. Wizyta ta to efekt dwuletniej wymiany korespondencyjnej w j陑yku niemieckim mi阣zy uczniami naszego gimnazjum a r體ie渘ikami ze Szwecji. Celem spotkania by硂 przygotowanie projektu wzajemnej wymiany uczni體, kt髍a odb阣zie si w roku szkolnym 2005/2006.

Data: 05.05.2005

Czytaj wi阠ej ...

Konkurs mitologiczny rozstrzygni阾y

W bi昕acym roku szkolnym rozegrano kolejny Szkolny Konkurs Mitologiczny!!
Zgodnie z tradycj konkursu, najnowsz edycj przygotowuj zwyci陑cy z poprzedniego roku, czyli w tym roku szkolnym klasa 2D ze swoj wychowawczyni p. M. Drabik. W przygotowniu konursu bra砤 udzia r體nie p. A. Malecha oraz p. R. Spychalski. Konkurs tradycyjne skierowany jest do uczni體 klas pierwszych.
Uczniowie klasy 2D przygotowali dla swoich m硂dszych koleg體 kilka konkurencji wiedzowych oraz jedn konkurencj plastyczn.
Walka o Puchar Dyrektora Gimnazjum by砤 bardzo zaci阾a i o zwyci阺twie zadecydowa砤 dogrywka.
W roku szkolnym 2004/2005 tytu mistrz體 mitologii przypad klasie 1D i to oni b阣 przygotowywa nast阷n edycj konkusu.
Zdj阠ia z konkursu mo縠cie obejrze w szkolnej GALERII INTERNETOWEJ

Data: 28.04.2005

Egzamin gimnazjalny 2005

Ponad p蟪 miliona uczni體 trzecich klas gimnazj體 rozpocz瓿o egzaminy ko馽z筩e szko酬, w naszym gimnazjum przyst筽i硂 do niego 78 trzecioklasist體. Dzisiaj rano pisali test z wiedzy humanistycznej pt. "Plemiona Europy", jutro b阣 musieli wykaza si znajomo渃i zagadnie matematyczno-przyrodniczych.

Podczas dwugodzinnego egzaminu m硂dzie w ca硑m kraju rozwi箊uje takie same zadania, a prace sprawdz zewn阾rzni egzaminatorzy.

Z ka縟ej cz隃ci mo縩a otrzyma po 50 punkt體. Ka縟y punkt si liczy, bo wyniki egzaminu s brane pod uwag przy naborze do lice體. Wynik egzaminu b阣zie w po硂wie decydowa w staraniach uczni體 o przyj阠ie do szko硑 ponadgimnazjalnej. Drug po硂w punkt體 mog uzyska za oceny ze 渨iadectwa uko馽zenia gimnazjum.

Data: 26.04.2005

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews