Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Magda Promi駍ka laureatk og髄nopolskiego konkursu "Europa w szkole"

W pi箃ek, dnia 20 maja 2005 r., w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, odby砤 si uroczysto滄 podsumowania XIV edycji Europejskiego Konkursu Szkolnego "Europa w Szkole" oraz spotkanie laureat體. Wzi阬i w niej udzia m.in. Pan Miros砤w Sawicki, Minister Edukacji Narodowej i Sportu oraz Pan Bruno Dethomas, Szef Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce. W gronie zaproszonych laureat體 z ca砮j Polski po raz pierwszy znalaz砤 si uczennica naszego gimnazjum Magda Promi駍ka z klasy III a , kt髍a napisa砤 prac literack na temat 凮bywatel w zmieniaj筩ej si Europie.

Data: 03.06.2005

Czytaj wi阠ej ...

III MI蔇ZYSZKOLNE FORUM EKOLOGICZNE

31 maja b.r. w Izbie Edukacyjnej Nadle渘ictwa Brzeziny w Kaletniku odby硂 si III Mi阣zyszkolne Forum Ekologiczne, zorganizowane przez cz硂nk體 Szkolnego Ko砤 Ekologicznego dzia砤j筩ego przy Gimnazjum nr 1 w Koluszkach oraz jego opiekun體 Ma砱orzat Owczarek i Piotra Zend砤. W spotkaniu wzi瓿y udzia reprezentacje k蟪 ekologicznych z Gimnazjum nr 2 oraz Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, a tak縠 uczniowie klas 5 i 6 ze Szko硑 Podstawowej w R罂ycy i Szko硑 Podstawowej w B阣zelinie.

Data: 03.06.2005

Czytaj wi阠ej ...

Nasi gimnazjali渃i zn體 w渞骴 najlepszych dru縴n Turnieju BRD w Polsce!!!

W dniach 25-29 maja we W硂c砤wku odbywa硑 si fina硑 centralne XXVIII Og髄nopolskiego Turnieju Bezpiecze駍twa w Ruchu Drogowym.
Po raz drugi nasi ch硂pcy udowodnili, 縠 bardzo dobrze opanowali sztuk jazdy rowerem oraz przepisy ruchu drogowego w teorii i w praktyce.
Po podsumowaniu trzech regulaminowych konkurencji turnieju dru縴na naszej szko硑 zaj瓿a w klasyfikacji zespo硂wej 3 miejsce w Polsce!!
W klasyfikacji indywidualnej ucze Robert Kami駍ki z kl. 3A zaj钩 r體nie 3 miejsce. Obok Roberta w dru縴nie startowali Krzysztof Mucha - kl. 3A i Marek Stasiak - kl. 3C, kt髍zy tak縠 uplasowali si w czo丑wce zawod體!
Nasi ch硂pcy ponadto wygrali dru縴nowo konkurencj polegaj筩 na rozwi箊aniu testu sprawdzaj筩ego wiadomo渃i dotycz筩e przepis體 ruchu drogowego, kt髍ego autorem by m. insp. Mariusz Wasiak z Komendy G丑wnej Policji w Warszawie, autor wielu publikacji dotycz筩ych prawa drogowego w Polsce.
Mi彻 niespodziank okaza硂 si r體nie wyr罂nenie naszego gimnazjum nagrod specjaln. Z r筴 Przewodnicz筩ego Komitetu Organizacyjnego Turnieju p. Andrzeja Rajcherta odebrali渕y nagrod rzeczow "za uciele渘ienie sportowego ducha rywalizacji!"
W naszej internetowej GALERII pe硁y fotoreporta z zawod體

Data: 29.05.2005

Matematyczna Corrida

Ubieg硑 tydzie up硑n钩 w Gimnazjum numer 1 pod znakiem kr髄owej nauk matematyki. W szkole realizowany by projekt mi阣zyprzedmiotowy
凪atematyczna Corrida.
W walce z matematycznymi bykami zmierzy硑 si wszystkie klasy. Najstarsi uczniowie rozegrali swoje potyczki na papierze, wykorzystuj筩 farby, kredki, kolorowy papier. Zmagali si z has砤mi matematycznymi, nawi箊uj筩ymi do ich codziennego 縴cia. I tak - interpretowali na sw骿 spos骲 has砤 typu: 刱o硂 matematyczne, 剆tyl matematyczny, czy 刱uchnia matematyczna.

Data: 20.05.2005

Czytaj wi阠ej ...

Jeste渕y mistrzami woj. 丑dzkiego!!!

Dru縴na Gimnazjum nr 1 w Koluszkach wywalczy砤 po raz drugi w historii szko硑 mistrzostwo wojew骴ztwa w Og髄nopolskim Turnieju Bezpiecze駍twa Ruchu Drogowego.
Najlepszym zawodnikiem turnieju w kategorii szk蟪 gimnazjalnych okaza si r體nie ucze naszej szko硑 Krzysztof Mucha z kl.3a.
Opr骳z Krzy渒a w sk砤dzie naszej dru縴ny znale焞i si: Robert Kami駍ki z kl. 3a i Marek Stasiak z kl. 3c.
Przed ch硂pcami ostatni etap turnieju.
W dniach 25-29 maj b阣 reprezentowa wojew骴ztwo 丑dzkie na zawodach centralnych, kt髍e zostan rozegrane w tym roku we W硂c砤wku.
Gratulujemy i 縴czymy po砤mania k蟪 na etapie og髄nopolskim!!!
Zdj阠ia z fina硊 wojew骴zkiego s oczywi渃ie dost阷ne w GALERII INTERNETOWEJ

Data: 13.05.2005

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews