Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Znaki Jako渃i Interkl@sa 2005 rozdane

tablica ZJI W poniedzia砮k 27 czerwca w Sejmie RP odby砤 si uroczysto滄 wr阠zenia wyr罂nionym w Polsce szko硂m certyfikat體 - Znak Jako渃i Interklasa.
W kolejnej czwartej edycji konkursu uhonorowano 22 szko硑 z 12 wojew骴ztw.
W tym elitarnym gronie nie zabrak硂 naszej szko硑, kt髍a jako jedyna reprezentwa砤 wojew骴ztwo 丑dzkie.
Delegacj naszego gimnazjum stanowili - p. Ma砱orzata Kopka - wizytator Kuratorium O渨iaty w dzi, p. Dyrektor - Waldemar Siedlik, p. Anetta Olejniczak, p. Jerzy Pecyna oraz uczniowie - Damian Nowakowski i Mateusz Krakowiak.
Kapitu砤 Znaku Jako渃i wraz z Marsza砶iem Sejmu - W硂dzimierzem Cimoszewiczem przyzna砤 Znak Jako渃i na jeden rok szkolny 19 szko硂m. Trzy szko硑 zdoby硑 wyr罂nienie na dwa lata - Zesp蟪 Szk蟪 w Chwaszczynie (700 pkt.), Gimnazjum nr 2 w Mielcu (700 pkt.) oraz Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach, kt髍e uzyska硂 spo渞骴 nominowanych najwi阫sz liczb punkt體 (785).
Nasza szko砤 opr骳z pami箃kowej tablicy i prawa do u縴wania god砤 Znaku Jako渃i, otrzyma砤 nagrody od sponsor體 - programy komputerowe oraz ksi箍ki.
Jako zwyci陑cy tegorocznej edycji otrzymali渕y od firmy Brand IT Nagrod G丑wn w postaci oprogramowania SANACO Study 100, kt髍e s硊縴 m.in. do tworzenia multimedialnych aplikacji w nauczaniu za pomoc metody e-learningu.
Zapraszamy do obejrzenia fotoreporta縰 z uroczysto渃i w Sejmie.

Data: 28.06.2005

Zako馽zenie roku szkolnego 2004/2005

W pi箃ek 24 czerwca w sali gimnastycznej odby砤 si uroczysto滄 zako馽zenia roku szkolnego 2004/2005.
By砤 ona okazj do podsumowania ca硂rocznej pracy uczni體 naszego gimnazjum i uhonorowania tych najlepszych wyr罂nieniami i nagrodami.
Tradycyjnie Dyrekcja i Rada Pedagogiczna przyzna砤 tytu PRIMUS INTER PARES najlepszemu absolwentowi gimnazjum.
W tym roku wyr罂nienie to przypad硂 uczennicy Magdalenie Promi駍kiej z klasy 3A, kt髍a uzyska砤 渞edni ocen 5,60.
Nie mog硂 na tej uroczysto渃i oczywi渃ie zabrakn规 gratulacji dla pozosta硑ch absolwent體, kt髍zy uko馽zyli nasz szko酬 z wyr罂nieniem.
Listy gratulacyjne odebrali r體nie ich Rodzice.
Po cz隃ci oficjalnej wychowawcy klas III zaprosili nas na program artystyczny, kt髍y by ostatnim punktem uroczysto渃i. Potem by硑 jeszcze spotkania w klasach z wychowawcami i .............. d硊go oczekiwane WAKACJE!!!!!!!!!!!!!
W naszej GALERII mo縠cie zobaczy zdj阠ia z zako馽zenia roku szkolnego.

Data: 28.06.2005

"Imieniny Pana Jana" - Dzie Patrona

W tym roku obchodzili渕y pierwsz rocznic nadania naszemu gimnazjum imienia Jana Kochanowskiego.
Z tej okazji Dyrekcja Gimnazjum wraz z nauczycielami i uczniami zorganizowa砤 wieczorne widowisko dla Rodzic體 i zaproszonych go渃i.
W plenerowym przedstawieniu, kt髍e odby硂 si przed szko彻, na podstawie sielanek i fraszek naszego patrona uczniowie przypomnieli nam sob髏kowe obyczaje.
Widzowie mogli obejrze film, jaki gimnazjali渃i nakr阠ili w trakcie wycieczki do Czarnolasu.
Jak nakazuje obyczaj nocy 渨i阾oja駍kiej nie mog硂 zabrakn规 tradycjnego puszczania wiank體. P硑wa硑 one na specjalnie zbudowanym na t okoliczno滄 zbiorniczku wodnym. Konkurs na naj砤dniejszy wianek wygra砤 Kasia Zbr骻 z klasy 2E.
Na zako馽zenie imprezy integracyjnej nauczyciele, rodzice i uczniowie wsp髄nie piekli kie砨aski przy ognisku.
Zapraszamy do szkolnej Internetowej GALERII do obejrzenia zdj赕 z uroczysto渃i.

Data: 28.06.2005

Znak Jako渃i "Interkl@sa" dla Gimnazjum nr 1 w Koluszkach!!!

Mi硂 jest nam poinformowa, 縠 nasza szko砤 znalaz砤 si w gronie szk蟪, kt髍e wyr罂nione zostan Znakiem Jako渃i Interkl@sa 2005.
Nasze gimnazjum jako jedyne w woj. 硂dzkim do彻czy硂 do grona 12 szk蟪 wyr罂nionych do tej pory t najbardziej presti縪w nagrod w dziedzinie informatyki.

Znak Jako渃i uzyskuj szko硑, kt髍e przygotowuj uczni體 do swobodnego funkcjonowania w spo砮cze駍twie informacyjnym, zgodnie z najwy縮zymi 渨iatowymi standardami. W sk砤d Kapitu硑 Znaku Jako渃i wchodz wybitne osobisto渃i polskiej kultury, nauki i polityki, a w渞骴 nich - Krystyna Janda, Jan Madey, Andrzej Blike, Aleksander Wolszczan, Andrzej Zoll.

Uroczyste wr阠zenie certyfkatu i wyr罂nie odb阣zie si pod patronatem Marsza砶a W硂dzimierza Cimoszewicza w Sejmie RP w dniu 27.06 br. o godz. 12.00.

Data: 17.06.2005

V Gimnazjada za nami!!!

1 czerwca w Dzie Dziecka na stadionie Pa駍twowej Stra縴 Po縜rnej rozegrano po raz pi箃y w historii szko硑 GIMNAZJAD.
Zgodnie z tradycj zawody te s imprez rekreacyjno-sportow, w kt髍ej uczestnicz przedstawiciele wszystkich klas oraz Rada Pedagogiczna. Najwi阠ej emocji dostarczaj konkurencje przygotowywane przez naszych koluszkowskich stra縜k體, w kt髍ych nasi uczniowie musz zmaga si nie tylko z kolegami z innych klas, ale r體nie doskonale radzi sobie ze sprz阾em po縜rniczym.
W tym roku zwyci阺ko z rywalizacji wysz砤 klasa 2A, kt髍a w nagrod otrzyma砤 paczk s硂dyczy.
Zapraszamy do internetowej GALERII, gdzie mo縠cie zobaczy nasz gimnazjalne zmagania.

Data: 08.06.2005

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews