Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

II miejsce w mi阣zynarodowym konkursie


Polsko - Niemiecka Wymiana M硂dzie縴 zorganizowa砤 w minionym roku szkolnym konkurs pod has砮m Go- Europe- Go, w kt髍ym uczestniczyli m硂dzi ludzie z Austrii, Czech, Niemiec, S硂wenii i Polski. Zadaniem ich by硂 opowiedzenie o swoich europejskich prze縴ciach, o tym, jak uda砤 si im ostatnia podr罂 zagraniczna albo o ludziach poznanych w Polsce lub za granic. Prace nale縜硂 z硂縴 do 30 czerwca, a konkurs zosta rozstrzygni阾y w ostatnich dniach sierpnia. Uczennica klasy IIIa- Marta Bieniek( aktualnie ju absolwentka naszego gimnazjum) zaj瓿a w tym konkursie II miejsce. W przygotowanej przez siebie prezentacji multimedialnej opisa砤 histori znajomo渃i z Katj - gimnazjalistk z B鯾lingen, kt髍 go渃i砤 w swoim domu podczas wizyty szk蟪 realizuj筩ych projekt Socrates - Comenius. Uroczyste podsumowanie konkursu odb阣zie si we wrze渘iu w Dre焠ie, w體czas zostan rozdane nagrody.
Wi阠ej informacji o konkursie znajdziecie na stronie http://www.go-europe-go.net/section.php?seid=11

Data: 14.09.2005

10 IX - Dzie Wolno渃i Oprogramowania

Dzi, 10 wrze渘ia, obchodzimy Dzie Wolno渃i Oprogramowania - Software Freedom Day.
Celem akcji jest zwi阫szenie 渨iadomo渃i spo砮cze駍tw w temacie dost阷no渃i i zalet darmowego i wolnego oprogramowania.

Zainteresowani uczestniczeniem w akcji mog si zarejestrowa na stronie projektu http://www.softwarefreedomday.org, a nast阷nie otrzymaj materia硑 promocyjne.

Z Dniem Wolno渃i Oprogramowania zwi箊anych jest r體nie mn髎two imprez, m.in. 13 wrze渘ia 2005 r. Polski Oddzia Internet Society (ISOC) zorganizuje w Coffee Point (Krakowskie Przedmie渃ie 11, p. I, Warszawa) konferencj, na kt髍ej mo縩a b阣zie spotka mi阣zy innymi przedstawicieli PLUG-u oraz Wikipedii/Wikimedi體.

Data: 10.09.2005

Letnia wyprawa Klubu Podr罂nika

M硂dzie z Klubu Podr罂nika naszego gimnazjum sp阣zi砤 tydzie wakacji w niezwykle uroczym zak箃ku Polski - Beskidzie Niskim. Gimnazjali渃i mieszkali w G砤dyszowie - male駅iej wiosce w podn罂a Magury Ma砤stowskiej, z dala od centr體 miejskich i przemys硂wych.
Niezwyk砤 縴czliwo滄 mieszka馽體 pozwoli砤 na poznanie kultury i obyczaj體 mk體 - g髍ali zamieszkuj筩ych Beskid Niski. Uczniowie mieli okazj towarzyszy im w codziennych pracach, w pasiece "Pod Brzoz" i wys硊chali niezwyk砮j opowie渃i o 縴ciu pszcz蟪. Dojenie kr體, napojenie i nakarmienie koni przesta硑 by dla gimnazjalist體 tajemnic.

Data: 05.09.2005

Czytaj wi阠ej ...

Informacja o rozpocz阠iu roku szkolnego 2005/2006

Dyrekcja Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego zawiadamia wszystkich zainteresowanych gimnazjalist體, 縠 uroczysto滄 rozpocz阠ia roku szkolnego 2005/2006 w naszej szkole odb阣zie si wed硊g nast阷uj筩ego porz筪ku:
- klasy 1 - godz. 9.00 na auli
- klasy 2 i 3 - godz. 9.30 na auli
Po spotkaniu na auli uczniowie udadz si do wyznaczonych klas na spotkania z wychowawcami.
Jednocze渘ie przypominamy, 縠 w naszym internetowym serwisie macie dost阷 do planu lekcji - link "Plan lekcji"

Data: 31.08.2005

Wykaz podr阠znik體 do gimnazjum

Uwaga gimnazjali渃i!!
Poni縠j publikujemy zestawy podr阠znik體 do wszystkich klas naszego gimnazjum.

Podr阠zniki do klasy I
Podr阠zniki do klasy II
Podr阠zniki do klasy III
Przypominamy, 縠 w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego 2005/2006 zorganizowana b阣zie gie砫a podr阠znik體 u縴wanych!

Data: 30.06.2005

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews