Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

I Szkolny Festiwal Piosenki - "EDOL 2005"

W ramach obchod體 Europejskiego Dnia J陑yk體 Obcych, kt髍y w tym roku przypada na 26 wrze渘ia, w naszym gimnazjum zorganizowano I Szkolny Festiwal Piosenki "EDOL 2005".
Soli渃i oraz zespo硑 z poszczeg髄nych klas musia硑 zaprezentowa jedn piosenk wykonan w j陑yku angielskim lub niemieckim (bez play backu).
Nasi szkolni edole 鎤iczyli zaci阠ie niemal od momentu og硂szenia regulaminu konkursu, ale efekty by硑 fantastyczne!!
寃ietne uk砤dy choreograficzne, profesjonalna aran縜cja i charakteryzacja, przemy渓any dob髍 utwor體 z硂縴硑 si na wspania硑 koncert.
Jury konkursy musia硂 wybra zwyci陑c體 w kategorii solista i zesp蟪. Po skrupulatnym podliczeniu g硂s體 zwyci陑cami okazali si:
- Piotr Cyniak z kl. IIc
- "Klakier Band", czyli klasa IIIa, z Micha砮m Hejdukiem w roli g丑wnej.
W naszej internetowej GALERII znajdziecie oczywi渃ie bogaty fotoreporta z konkursu.

Data: 02.10.2005

Debata z kandydatami na Przewodnicz筩ego SU

W poniedzia砮k 26 wrze渘ia odby砤 si w naszej szkole debata z kandydatami na Przewodnicz筩ego Samorz筪u Uczniowskiego.
Przedstawiciele poszczeg髄nych klas do Rady SU przedstawili ca砮j spo砮czno渃i i nauczycielom swoje programy wyborcze, a nast阷nie odpowiadali na pytania publiczno渃i. Atmosfera podczas dyskusji by砤 gor筩a, prawie taka jak na debatach telewizyjnych z udzia砮m polityk體 z pierwszych stron gazet.
Na koniec dyskusji przedstawiono r體nie kandydat體 na Opiekuna SU, a są nimi:
- p. Ma砱orzta Drabik
- p. Katarzyna W骿cik
- p. Romuald Spychalski

Data: 02.10.2005

Czytaj wi阠ej ...

Konkurs internetowy "Poznawaj Polsk"

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza uczni體 gimnazj體 zlokalizowanych w Polsce w miejscowo渃iach do 20000 mieszka馽體 do udzia硊 w konkursie internetowym. Do konkursu mog si zg砤sza r體nie uczniowie w wieku do lat 16 ze szk蟪 polskich we wszystkich krajach 渨iata.

Zamiarem Fundacji jest rozwijanie wiedzy gimnazjalist體 o Polsce oraz zach阠anie ich do wykorzystywania Internetu w celu zdobywania informacji oraz jako narz阣zia komunikacji.

Data: 27.09.2005

Czytaj wi阠ej ...

EUREKO, JA TO WIEM!!!

Je渓i program nauczania gimnazjum masz w ma硑m palcu, jeste b硑skotliwy, pe砮n werwy i energii, interesuje Ci 渨iat wok蟪 Ciebie lub masz niezwyk砮 hobby - jeste cz硂wiekiem jakiego szuka telewizja POLSAT.
Udowodnij wszystkim moc w砤snych szarych kom髍ek i zg硂 si do teleturnieju EUREKO, JA TO WIEM, kt髍ego wsp蟪organizatorem jest telewizja POLSAT.
G丑wn nagrod w konkursie jest stypendium w wysoko渃i 500 000 z!!!

Data: 23.09.2005

Czytaj wi阠ej ...

WYR盈NIENIA W KONKURSIE "CZYSTY CZWIEK 2005

W amfiteatrze w Parku Pi硈udskiego w dzi odby si wielki fina wojew骴zkiego konkursu na logo akcji,, Czysty Cz硂wiek 2005 promuj筩ej 縴cie bez na硂g體. Konkurs ten by adresowany do uczni體 gimnazjum z wojew骴ztwa 丑dzkiego. Zosta zorganizowany przez Fundacj Centrum Wspierania Przedsi阞iorczo渃i w Podd阞icach oraz Teatr Piccolo, kt髍y od lat promuj zdrowy tryb 縴cia . Zwyci昕czyni konkursu zosta砤 Zofia Biernacka z Gimnazjum nr 1 w wiczu. Prace naszych gimnazjalistek: Magdy Promi駍kiej, Pauliny Pr罂d, Doroty Kaczmarek i Karoliny Grabowskiej tak縠 zosta硑 wyr罂nione.

Data: 14.09.2005

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews