Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Projekt "S箂iedzi-przyjaciele" najlepszy w Polsce!

W dniu 14 czerwca w warszawskim hotelu "Kyriad" odby砤 si uroczysto滄 podsumowania II edycji og髄nopolskiego konkursu "Nasz projekt eTwinning". Projekt "S箂iedzi przyjaciele", kt髍ego koordynatorem jest p. Urszula Chachulska-Tomaszczak w kategorii wiekowej 13-15 lat zosta zdobywc I miejsca. Nie by硂 to jedyne wyr罂nienie otrzymane przez nasz szko酬.
Projekt otrzyma r體nie presti縪w Odznak Jako渃i eTwinning Quality Label.
Oba wyr罂nienia zosta硑 przyznane za prac i podejmowane oryginalne i nowatorskie dzia砤nia w dziedzinie europejskiej wsp蟪pracy szk蟪 przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Data: 15.06.2006

Czytaj wi阠ej ...

Kolejny sukces dru縴ny BRD - 2 miejsce w finale centralnym

W dniach od 2-4 czerwca 2006 roku w Wiechlicach w woj. lubuskim odby si z udzia砮m dru縴ny naszego gimnazjum Fina Centralny XXIX Og髄nopolskiego Turnieju Bezpiecze駍twa Ruchu Drogowego. Wojew骴ztwo 丑dzkie reprezentowa砤 r體nie, po raz pierwszy w historii szko硑 dru縴na Szko硑 Podstawowej nr 1 w Koluszkach.
Rozgrywki fina硂we sk砤da硑 si z trzech etap體. W pierwszym dniu turnieju uczestnicy zar體no ze szk蟪 podstawowych jak i gimnazj體 sprawdzali swoje umiej阾no渃i praktyczne dotycz筩e jazdy rowerem po sprawno渃iowym torze przeszk骴 oraz jazdy obserwowanej po miasteczku ruchu drogowego. W drugim dniu turnieju m硂dzie rozwi箊ywa砤 test z zakresu znajomo渃i przepis體 ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przygotowany przez pracownik體 BRD Komendy G丑wnej Policji w Warszawie.
Po podsumowaniu wynik體 turnieju okaza硂 si, 縠 dru縴na Gimnazjum nr 1 w Koluszkach w sk砤dzie: Marcin Andrus i Maciej Ryszka z kl. 3D oraz Mariusz W骿ciak z kl. 1E wywalczy砤 2 miejsce w Polsce. Indywidualnie w渞骴 najlepszych gimnazjalist體 uplasowa si r體nie Marcin Andrus. M硂dzi BRD-owcy ze Szko硑 Podstawowej nr 1 w swoim debiutanckim wyst阷ie na Mistrzostawach Polski uplasowali si na 10 pozycji w gronie 16 wojew骴ztw, co jest r體nie sukcesem tej m硂dej dru縴ny.
Z Wiechlic ch硂pcy opr骳z pami箃kowych medali, dyplom體 i nagr骴 rzeczowych wywie焞i niezapomniane wra縠nia z zawod體, kt髍e up硑n瓿y w mi砮j i 縴czliwej atmosferze, o kt髍 zadbali organizatorzy imprezy.
Obu dru縴nom GRATULUJEMY!

Data: 11.06.2006

Program MDZIE w naszej szkole

刉ir leben bunt und gesund-劘yjemy zdrowo i kolorowo to has硂 mi阣zynarodowego projektu, jaki realizowali uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach razem ze swoimi r體ie渘ikami z czeskiego Prostejova. Projekt ten przeprowadzany w ramach programu MDZIE umo縧iwi m硂dym ludziom podejmowanie r罂nych dzia砤 promuj筩ych zdrowy styl 縴cia. Podczas sze渃iodniowego pobytu w Koluszkach 34-osobowa grupa sk砤daj筩a si z czeskich i polskich uczni體 i nauczycieli nie tylko doskonali砤 umiej阾no渃i pos硊giwania si j陑ykiem niemieckim, ale tak縠 zach阠a砤 do dbania o w砤sne zdrowie.

Data: 11.06.2006

Czytaj wi阠ej ...

Nowe partnerstwo w programie eTwinning

Uczniowie naszego gimnazjum nawi箊ali wsp蟪prac ze szko砤mi w Zalaegerszeg na W阦rzech i Berlinie w Niemczech.W ramach programu eTwinning rozpocz阬i prac nad projektem "Zdrowe od縴wianie". Celem partnerstwa jest pokazanie uczniom sensu i warto渃i zdrowego od縴wiania. Polscy uczniowie pracuj nad s硂wniczkiem tematycznym dotycz筩ym zdrowia, opracowuj menu, przygotowuj prezentacj PowerPoint na temat zdrowego od縴wiania. W projekcie uczestnicz uczniowie z klas:I E, IIA, IIB. Niemieccy uczniowie ju opracowali cz隃 swoich zada. Efekt ich pracy mo縠cie obejrze pod adresem: http://www.siegerland.cidsnet.de/content/projekte/cooking.htm

Data: 22.05.2006

Czytaj wi阠ej ...

26 maja wolny od zaj赕 szkolnych

logo pielgrzymki papieskiej

Minister edukacji Roman Giertych podpisa rozporz筪zenie, zgodnie z kt髍ym 26 maja w zwi箊ku z pielgrzymk papie縜 Benedykta XVI do Polski, nie b阣zie w szko砤ch lekcji. Zaj赕, jakie w tym dniu przypadaj, uczniowie nie b阣 musieli odrabia w innym terminie.
Benedykt XVI b阣zie przebywa w Polsce z pielgrzymk od 25 do 28 maja. Odwiedzi Warszaw, Sanktuarium na Jasnej G髍ze, Krak體, O渨i阠im, Wadowice i Kalwari Zebrzydowsk.

Data: 19.05.2006

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews