Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Wykaz podr阠znik體 do gimnazjum

Uwaga gimnazjali渃i!!
Poni縠j publikujemy zestawy podr阠znik體 do wszystkich klas naszego gimnazjum na rok szkolny 2006/2007.

Podr阠zniki do klasy I

Podr阠zniki do klasy II

Podr阠zniki do klasy III

Data: 05.07.2006

Kolejna wizyta w B鯾lingen

W dniach 14.06.-19.06.br. 9 uczni體 i 2 nauczycieli z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach go渃i硂 u swych niemieckich partner體 w Gimnazjum Maxa Plancka w B鯾lingen. Wizyta ta by砤 ostatnim punktem realizowanego wsp髄nie od pocz箃ku tego roku szkolnego projektu pod has砮m 宭adami 痽d體 w Polsce i w Niemczech. Tym razem gimnazjali渃i spotkali si z rabinem gminy 縴dowskiej w Stuttgarcie i pod箍ali ulicami miasta, szukaj筩 pami箃kowych kamieni umieszczonych w miejscach, gdzie przed II wojn 渨iatow mieszkali 痽dzi deportowani p鬅niej do oboz體 zag砤dy na terenie Polski i Niemiec.

Data: 30.06.2006

Czytaj wi阠ej ...

Dzie Patrona w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach

W dniu 14 czerwca 2006 roku po raz drugi w historii naszej szko硑 渨i阾owali渕y Imieniny Pana Jana. Dzie Patrona zosta poprzedzony szkolnym konkursem, w kt髍ym rywalizowali przedstawiciele wszystkich klas. Konkursowe konkurencje (wykonanie fotografii najbardziej okaza砮j lipy, karykatury Kochanowskiego, sob髏kowego wianka, prezentacji multimedialnej, recytacja dowolnego utworu naszego Patrona oraz napisanie fraszki wzorowanej na fraszkach Mistrza tej kr髏kiej formy literackiej) wzbudzi硑 du縠 zainteresowanie gimnazjalist體. Jurorzy wybrali najlepsze prace suma punkt體 mia砤 zdecydowa o zwyci阺twie, a g丑wn nagrod by硑 bilety do kina dla ca砮j klasy i jej wychowawcy.
Zwyci陑c okaza砤 si klasa I E, kt髍a entuzjastycznie przyj瓿a og硂szenie wynik體.
Szkolny ch髍 pod kierunkiem pana Romualda Spychalskiego wykona kilka utwor體 inspirowanych tw髍czo渃i Patrona. Uczniowie przedstawili kr髏k scenk na motywach fraszki ,,Na historyj troja駍k箶.
Konkurs i jego uroczyste zako馽zenie przybli縴硑 uczniom posta naszego Patrona i jego tw髍czo滄, kt髍a wbrew pozorom jest wci箍 aktualna i 縴wa.

Data: 30.06.2006

Czytaj wi阠ej ...

Podsumowanie programu "Selektywna zbi髍ka odpad體 - 2006"

Uczniowie naszej szko硑 bardzo aktywnie w彻czyli si w realizacj programu aktywnej edukacji ekologicznej "Selektywna zbi髍ka odpad體". W roku szkolnym 2005/2006 odby硑 si jego dwie edycje - dw骳h zwyci陑c體: Patryk G箂iorek i Adam Kowalski (obaj z klasy II D) otrzyma硂 w nagrod rowery g髍skie. Tw髍cy programu Centrum Zr體nowa縪nego Rozwoju ufundowali tak縠 inne atrakcyjne nagrody.
Uczniowie rywalizowali ze sob, zbieraj筩 punkty za przyniesion do szko硑 makulatur, szk硂, baterie, puszki, PET. Wszystkie odpady zosta硑 poddane recyclingowi.
Zbieranie i segregacja odpad體 u渨iadomi硑 gimnazjalistom, 縠 o w砤sne 渞odowisko trzeba dba tu i teraz, a proekologiczna postawa staje si obowi箊uj筩 norm.

Data: 29.06.2006

Czytaj wi阠ej ...

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w statystyce

26 i 27 kwietnia 2006 roku odby si w Polsce powszechny i obowi箊kowy egzamin gimnazjalny. Przyst筽i硂 do niego prawie 534 tysi筩e uczni體 klas trzecich z oko硂 6 500 gimnazj體. Sk砤da si z dw骳h cz隃ci - humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. Wsz阣zie zadania by硑 identyczne. 13 czerwca 2006 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralna Komisja Egzaminacyjna poda硑 zbiorcze wyniki.

Oto wyniki krajowe z cz隃ci humanistycznej:
宺edni wynik w kraju to 31,4 punktu (62,8% punkt體 mo縧iwych do uzyskania), dla por體nania w woj. 丑dzkim wynosi 30,95 pkt., a w powiecie 丑dzkim wschodnim 30,92 pkt.
Najwy縮zy wynik (50 punkt體) uzyska硂 1 165 uczni體 (245 uczni體, kt髍zy pisali egzamin + 920 laureat體 zwolnionych z tej cz隃ci)
Najni縮zy wynik (0 punkt體) uzyska硂 5 uczni體.
Wynik najcz隃ciej wyst阷uj筩y to 35 punkt體.
Dziewcz阾a uzyska硑 z tej cz隃ci egzaminu 渞ednio 33,4 pkt, a ch硂pcy 29,4 pkt.

Wyniki krajowe z cz隃ci matematyczno-przyrodniczej:
宺edni wynik w kraju to 23,9 punktu (47,8% punkt體 mo縧iwych do uzyskania), dla por體nania w woj. 丑dzkim wynosi 24,33 pkt., a w powiecie 丑dzkim wschodnim 25,42 pkt.
Najwy縮zy wynik (50 punkt體) uzyska硂 1 612 uczni體 (35 uczni體, kt髍zy pisali egzamin + 1577 laureat體 zwolnionych z tej cz隃ci)
Najni縮zy wynik (0 punkt體) uzyska硂 6 uczni體.
Wynik najcz隃ciej wyst阷uj筩y to 19 punkt體.
Z tej cz隃ci egzaminu gimnazjalnego zar體no ch硂pcy jak i dziewcz阾a uzyskali ten sam 渞edni wynik, czyli 23,9 pkt.

Data: 17.06.2006

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews