Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona Główna

  O szkole

  Pracownicy szkoły

  Nasze osiągnięcia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodziców

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  Kółka zainteresowań

  Samorząd Uczniowski

  język angielski

  język niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szkoła współpracy

  Szkoła promująca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szkoła wyróżniona Znakiem Jakości Interkl@sa

  BIP


Aktualności  

Turniej tenisa stołowego w naszej szkole

W dniu 19.10.2006 r. odbył się Gimnazjalny Turniej Tenisa Stołowego organizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego:
Renatę Chorąży i Dariusza Borkowskiego. Celem turnieju było: propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, zachęcanie do aktywnego wypoczynku oraz krzewienie walki fair play. Zwycięzcy nagrodzeni zostali dyplomami oraz piłkami ufundowanymi przez p. dyrektora. Najlepsi będą mogli spróbować swoich sił reprezentując szkołę w zawodach na szczeblu miejsko-gminnym. GRATULUJEMY!!! Życzymy powodzenia w dalszych rozgrywkach.

Data: 25.10.2006

Czytaj więcej ...

Szkoła pod żaglami

Ubiegły weekend młodzież Gimnazjum nr 1 w Koluszkach spędziła bardzo aktywnie.
Klub Zdobywców Wiedzy, czyli młodzież uczestnicząca w matematyczno-przyrodniczych kołach zainteresowań, wyjechali na trzydniową Szkołę pod Żaglami w Borkach nad Zalewem Sulejowskim.
Wyjazd do Borek był jednym z elementów projektu edukacyjnego „Podróż do przystanku Wiedza” realizowanego w Gimnazjum. Pieniądze na realizację projektu przekazała Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach ogólnopolskiego konkursu Równać Szanse 2006. Dzięki temu młodzież uczestnicząca w projekcie nie ponosi żadnych kosztów.

Data: 18.10.2006

Czytaj więcej ...

Najlepsi w Ogólnopolskim Konkursie "ICT w edukacji"!

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Agencja Narodowa Programu Socrates ogłosiła wyniki konkursu mającego na celu wyłonienie najlepszych projektów programu Socrates promujących zastosowanie nowoczesnych technologii w edukacji. W kategorii: "Innowacyjne podejścia w procesach nauczania / uczenia się, metody i narzędzia dydaktyczne wykorzystujące nowoczesne technologie ICT do poprawy jakości kształcenia na wszystkich poziomach edukacyjnych" nasz projekt "A school, a land" zdobył I miejsce.
W konkursie brały udział szkoły, uczelnie oraz placówki kształcenia, które realizowały międzynarodowe projekty edukacyjne w dowolnym komponencie programu Socrates w latach 2000–2005.
Najlepsze projekty zostaną wyróżnione atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi i zaprezentowane na konferencji promującej zastosowanie nowoczesnych technologii w edukacji. W konferencji będą uczestniczyć m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, administracji oświatowej, uczelni oraz władz samorządowych.

Data: 28.09.2006

Realizacja projektu "Równać szanse" w naszej szkole

Od września w Gimnazjum nr 1 nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych rozpoczęli realizację projektu edukacyjnego „Podróż do przystanku Wiedza”. Projekt został pozytywnie zaopiniowany w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Równać Szanse 2006. Podstawowym celem programu Równać Szanse jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego dzieci i młodzieży z terenów wiejskich oraz miejscowości do 20 tys. mieszkańców.
Program "Równać Szanse" powstał w 2001 roku.
Obecnie realizowana jest już piąta jego edycja w której weźmie udział młodzież z Gimnazjum nr 1.
Celem projektu „Podróż do przystanku Wiedza” jest pogłębienie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z przedmiotów przyrodniczych, wizualizacja zadań fizycznych, chemicznych i matematycznych, przybliżenie walorów przyrodniczych małej ojczyzny, zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, poprawienie jakości nauczania poprzez wykorzystywanie możliwości, jakie stwarza rozwój technik informacyjnych i nauk ścisłych dla podnoszenia poziomu kształcenia.
Na realizację działań podejmowanych w ramach realizacji projektu „Podróż do przystanku Wiedza” Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach programu Równać Szanse przyznała Gimnazjum nr 1 w Koluszkach 12 000 zł.

Data: 11.09.2006

Czytaj więcej ...

Kolejny certyfikat dla Gimnazjum nr 1

Miło jest nam poinformować, że projekt „Śladami Żydów w Polsce i Niemczech” realizowany przez naszą szkołę z Gimnazjum Maxa Plancka w Böblingen otrzymał prestiżowy certyfikat w V edycji Konkursu "EUROPEAN LABEL - Europejski Znak Innowacyjności w zakresie nauczania języków obcych".
Celem konkursu jest nagradzanie i upowszechnianie nowatorskich inicjatyw dotyczących nauczania i uczenia się języków charakteryzujących się wysoką jakością, wielostronnym charakterem, oryginalnością i innowacyjnością na skalę europejską.
Projekt, którego koordynatorem jest p. Małgorzata Drabik został wysoko oceniony przez jurorów konkursu jako przykład dobrej praktyki godnej naśladowania przez inne, nie tylko polskie instytucje.
Uroczyste wręczenie certyfikatów odbędzie się 20 października w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego na Uniwersytecie Warszawskim w obecności m.in. przedstawicieli Unii Europejskiej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - organizatora konkursu.

Data: 05.07.2006

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Następny >>

Content Management Powered by CuteNews