Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Samuraje w naszym gimnazjum

Uczniowie klasy II D Szymon Szostek i Krzysiek Wolak przygotowali ciekawy pokaz na k蟪ko historyczne. Uczestnicy zaj赕 mogli zobaczy, jak wygl筪a samurajski miecz katana i jak ubierali si samuraje, czyli rycerze w 渞edniowiecznej Japonii. Szymon i Krzysiek przedstawili te mas ciekawostek na temat japo駍kiej religii, kultury i obyczaj體.
Kolejne zaj阠ia k蟪ka historycznego maj by po渨i阠one staro縴tnym i 渞edniowiecznym Chinom ze szczeg髄nym uwzgl阣nieniem s硑nnych chi駍kich wynalazk體.

Data: 18.12.2006

Czytaj wi阠ej ...

PRZECIW PRZEMOCY - zawody sportowe dla klas I

凞u縪 wra縠, du縪 mocy, baw si z nami bez przemocy!
Tymi s硂wami rozpocz瓿a si przeprowadzona 5 grudnia 2006 impreza sportowa, w kt髍ej rywalizowali ze sob uczniowie klas pierwszych.
Organizatorami imprezy byli trzecioklasi渃i, kt髍zy pod kierownictwem
p. Katarzyny Kotyni i p. Renaty Chor箍y
przygotowali i przeprowadzili konkurencje sportowe. Wtorkowe zawody, to jednak nie tylko sportowa rywalizacja, ale tak縠 zapoznanie pierwszak體 z Kodeksem szko硑 bez przemocy, to r體nie prezentacja piosenki Bezpieczna Szko砤 oraz pokaz uk砤du tanecznego 刏goda buduje, przemoc rujnuje, sport bawi.
Wszystkie klasy pierwsze pami阾a硑 o walce fair play, kibice dopingowali, a zawodnicy d箍yli do wygranej.
Najlepszymi okazali si uczniowie klasy 1c, drugi miejsce zdoby砤 klasa 1b, a klasa 1d po dogrywce ucieszy砤 si z dyplomu za miejsce III
Organizacja tej imprezy to jedno z zada realizowanego w naszym gimnazjum 凷zko硑 bez przemocy i 凷zko硑 Promuj筩ej Zdrowie.
Wszystkim klasom pierwszym gratulujemy woli walki, a uczniom klas IIIb, IIIc i IIIe dzi阫ujemy za pomoc i zaanga縪wanie.
W internetowej galerii zobaczycie fotoreporta z zawod體.

Data: 07.12.2006

Lekcja astronomii w Planetarium

Dnia 28 listopada 2006 roku byli渕y na zaj阠iach edukacyjnych
w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym przy ulicy Pomorskiej 16 w dzi. Wycieczka do dzi odby砤 si w ramach realizacji projektu edukacyjnego 凱odr罂 do przystanku wiedza, kt髍y sfinansowa硑 Fundacja Dzieci i M硂dzie縴 oraz Polsko-Ameryka駍ka Fundacja Wolno渃i. Naszymi opiekunami byli
p. Bogumi砤 Gontarz oraz p. Piotr Zende. Z Koluszek wyruszyli渕y autokarem i dotarli渕y na miejsce o godz. 9.00.
Na miejscu zostali渕y podzieleni na dwie grupy. Jedna mia砤 najpierw zaj阠ia teoretyczne w 剆ali kominkowej, a nast阷nie zamieni砤 si z drug grup i przesz砤 do obserwatorium gwiazd.

Karolina Siejkowska
Katarzyna D筨rowska z kl. IIIa

Data: 30.11.2006

Czytaj wi阠ej ...

Bieg na orientacj

Dnia 19-XI-2006 r. grupa uczni體 z naszego gimnazjum pojecha砤 na zawody w biegach na orientacj do Lasu giewnickiego w ramach projektu ,,Podr罂 do Przystanku Wiedza. Dzi阫i otrzymaniu dotacji od ,,Polsko-Ameryka駍kiej Fundacji Wolno渃i i 凢undacji Dzieci i M硂dzie縴 uczniowie brali w nim udzia nieodp砤tnie.
Na tym biegu pog酬biali渕y swoj wiedz z geografii i matematyki.
Osiem trzyosobowych dru縴n z naszej szko硑 w ci筭u ok.
2 godz. pr骲owa硂 odnale熸 punkty rozmieszczone w Lesie giewnickim. Wszyscy zako馽zyli bieg cho nie oby硂 si bez kilku 渕iesznych sytuacji.
Niekt髍zy nawi箊ali nowe znajomo渃i. Wszyscy wr骳ili zm阠zeni, ale ch阾ni do dalszych wypraw. Jak na pocz箃kuj筩e zespo硑 posz硂 nam ca砶iem nie焞e. Jeste渕y dumni z naszych osi筭ni赕.

Ania Kubicka i Klaudia Grabowska - III C

Data: 25.11.2006

Czytaj wi阠ej ...

Rajd szlakiem 28 Pu砶u Strzelc體 Kaniowskich Dzieci dzi

W dniu 11 Listopada 2006 roku by砤m jednym z uczestnik體 XVII Rajdu Szlakiem 28 Pu砶u Strzelc體 Kaniowskich Dzieci dzi. W rajdzie udzia bra硑 szko硑 wojew骴ztwa 丑dzkiego. Nasze gimnazjum reprezentowa砤 15 osobowa dru縴na pod przewodnictwem nauczyciela geografii Pana Piotra Zend砤.
Na szlak wyruszyli渕y o godz. 10.00 z miejscowo渃i Nowosolna. Trasa Rajdu prowadzi砤 przez Park Krajobrazowy Wzniesie sdzkich w kierunku zajazdu Rogi, gdzie mia硂 miejsce zako馽zenie wycieczki. W trakcie marszu dowiedzieli渕y si jak powsta tak malowniczy i unikatowy krajobraz, a tak縠 zwiedzili渕y zapomniany cmentarz niemiecki, poznaj筩 dzi阫i temu histori tych miejsc.
宺odki na nasz wycieczk dostarczy砤 Polsko-Ameryka駍ka Fundacja Wolno渃i i Fundacja Dzieci i M硂dzie縴 w ramach projektu 凱odr罂 do przystanku Wiedza. Pomimo ch硂du jaki panowa podczas rajdu, wszyscy 渨ietnie si bawili渕y.
Oko硂 godziny 14 powr骳ili渕y do dom體. Ja osobi渃ie by砤m bardzo zm阠zona, w ko馽u przeszli渕y 15 kilometr體!!! Taka forma sp阣zenia czasu bardo mi si podoba砤 i mam zamiar powt髍zy j podczas biegu na orientacj w przysz彻 sobot.

Diana B砤zi駍ka Kl. II E

Data: 15.11.2006

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews