Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Kol阣y w Miejskim O渞odku Kultury

W niedziel 7 stycznia br. w Miejskim O渞odku Kultury jak corocznie odby si koncert kol阣. Jest on organizowany przez Pani Urszul Gozdek - Spychalsk przewodnicz筩 Komisji Zdrowia przy Urz阣zie Miejskim w Koluszkach. W koncertach tych udzia bior podopieczni gminnych o渞odk體 pomocowych oraz zespo硑 folklorystyczne z terenu gminy Koluszki. Co roku te go渃iem honorowym jest niewidoma 丑dzka piosenkarka Pani Wies砤wa Stolarczyk. Kol阣y w jej wykonaniu zawsze wywo硊j wzruszenie w渞骴 licznie zgromadzonych go渃i. W渞骴 go渃i byli przedstawiciele lokalnych w砤dz. W tym roku koncert zaszczyci sw obecno渃i Pan Burmistrz S砤womir Wochna i Przewodnicz筩y Rady Miejskiej Pan S砤womir Soko硂wski.
Tradycj jest tak縠, 縠 udzia w tym koncercie bierze Ch髍 Gimnazjum nr 1 Koluszkach. Tym razem wyst筽i硑 tylko solistki. By硑 to Emilia Dziubek, Kasia Urbaniak, Magda Piku砤, Beata Aleksandrowicz i Ania Jurczy駍ka. Na wyst阷 sk砤da硑 si kol阣y "Dla Piotra", "Ma硑 B骻", "Mizerna Cicha" i "Dla nieobecnych".
Kr髏ki fotoreporta z koncertu mo縠cie zobaczy w internetowej galerii

Data: 20.01.2007

Czytaj wi阠ej ...

"Opowie滄 wigilijna" - spektakl profilaktyczny

W ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki 凮dnale熸 Siebie i udzia硊 szko硑 w og髄nopolskiej kampanii spo砮cznej 凷zko砤 bez przemocy, dnia 20 grudnia 2006 r. cz硂nkowie ko砤 teatralnego przedstawili dla uczni體 klas pierwszych wsp蟪czesn wersj 凮powie渃i wigilijnej. Scenariusz napisany zosta przez uczennice klasy IIIb: Ameli Szulc, Anit Kru, Alicj Much i Dorot Wieczorkiewicz. Wsp蟪czesny Scrooge jest narkomanem, kt髍y opu渃i rodzinny dom i powoli stacza si w przepa滄. Po wizycie kolejnych duch體 渨i箃 Bo縠go Narodzenia postanawia si zmieni i w ko馽owej cz隃ci wraz ze swoj dziewczyn udaje si do rodzic體 na uroczyst kolacj wigilijn. W spektaklu wykorzystano r體nie kr髏kie filmiki, kt髍e przedstawia硑 sceny z 縴cia Scrooga: Wigili w jego domu przed laty i obecnie, a tak縠 przera縜j筩 wizj przysz硑ch 渨i箃 Bo縠go Narodzenia. W przedstawieniu wyst筽ili: Anna Dobruszek, Joanna Pecyna, Karolina Szymczak, Katarzyna Urbaniak, Piotr Dobruszek, Adam Kata, Pawe K彻b i Adrian Kotynia.
Ca硑 spektakl mo縠cie obejrze zarejestrowany w formacie wmv na naszej stronie www pod adresem http://www.gimkol1.edu.pl/index.php?pages=Opowie滄%20wigilijna

Data: 20.01.2007

VII Szkolny Konkurs Mitologiczny "Nie udawaj Greka"

W dniu 14 grudnia 2006 roku uczniowie klas pierwszych ju po raz si骴my w historii naszej szko硑 zmierzyli si z zawi硂渃iami mitologii greckiej w konkursie "Nie udawaj Greka". Tym razem konkurs przygotowa砤 klasa II E ubieg硂roczni zwyci陑cy. Konkurs, jak zwykle, wzbudzi wielkie emocje. Zawodnicy na oczach publiczno渃i, czyli wszystkich uczni體 klas pierwszych, musieli rozpozna postacie ze scenki inspirowanej histori wojny troja駍kiej, wychwyci z piosenki imiona boginek greckich, wykaza si refleksem w kalamburach. Klasowi arty渃i, bior筩y udzia w konkurencji plastycznej, musieli ulepi z plasteliny posta Cerbera trzyg硂wego psa, strzeg筩ego podziemnego kr髄estwa boga Hadesa.
Ostateczna walka o Puchar Dyrektora Szko硑 oraz o prawo zorganizowania konkursu w przysz硑m roku rozegra砤 si mi阣zy dwiema klasami: I A i I B. Dru縴ny obu klas wykaza硑 si znakomitym przygotowaniem. Wygra砤 jednym punktem klasa I B, kt髍a pokona砤 konkurent體 w dogrywce. Gratulujemy!

Data: 18.12.2006

Czytaj wi阠ej ...

痽wa lekcja historii


痮硁ierz polskiej piechoty w mundurze i uzbrojeniu z wrze渘ia 1939 roku czyli z wojny obronnej Polski z Rzesz Niemieck, zawita do naszej szko硑 na lekcj historii. Ten 縪硁ierz - to ucze klasy III C Maciek Szklarek, pasjonat historii II wojny 渨iatowej.
Maciek nale縴 do Grupy Rekonstrukcji Historycznej ,,Strzelcy Kaniowscy拻, dzia砤j筩ej od 2004 roku. Grupa liczy sobie 18 cz硂nk體 w przedziale wiekowym od 15 do 52 lat i stale si rozrasta. Ka縟y ze ,,Strzelc體拻 posiada mundur, b阣筩y wiern replik mundur體 z 1939 roku. Ekwipunek sk砤da si z oryginalnych przedmiot體, wykonanych na potrzeby armii polskiej w okresie dwudziestolecia mi阣zywojennego i w pierwszych latach po II wojnie 渨iatowej. Grupa odtwarza 28 Pu砶 Piechoty, a tak縠 inne jednostki 10 Dywizji Piechoty, walcz筩ej w bitwie nad Bzur.

Data: 18.12.2006

Czytaj wi阠ej ...

Zjazd Szkolnych Klub體 Europejskich

Dnia 12.12.2006r. troje uczni體 naszego gimnazjum: Karina Michalska, Marta Michalska i Grzegorz Balcerek wraz z opiekunem Panem Tomaszem Piechot uczestniczyli w I Generalnym Zje焏zie Szkolnych Klub體 Europejskich z dzi i wojew骴ztwa 丑dzkiego.
Spotkanie mia硂 miejsce w Pa砤cu M硂dzie縴 przy ul. Wyszy駍kiego w dzi. Po przywitaniu wszystkich zgromadzonych go渃i przez sdzkiego Kuratora O渨iaty, uwa縩ie wys硊chali渕y wyk砤du, dzi阫i kt髍emu pog酬bili渕y swoj wiedz na temat Unii Europejskiej. Po wyk砤dzie uczestniczyli渕y w zaj阠iach warsztatowych, oceniali渕y r體nie prace plastyczne o r罂nych krajach Europy wykonane przez uczni體 szk蟪 podstawowych. Ponadto, nasz kolega Grzegorz, bra udzia w przygotowaniu scenki zatytu硂wanej 凱orwanie Europy. Mimo i Grzesiek nie zna nikogo ze swojej dru縴ny, 渨ietnie potrafi si z nimi porozumie. Nasza grupa zaj瓿a czwarte miejsce. Za udzia w konkursie wszyscy otrzymali nagrody i dyplomy.
Karina Michalska
Marta Michalska kl. 2d

Data: 18.12.2006

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews