Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Z Internetem za pan brat

W zwi箊ku z tym, 縠 nied硊go b阣ziemy 渨i阾owa Dzie Bezpiecznego Internetu, Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa zaprasza do konkursu. Bior筩 w nim udzia, b阣ziecie mogli pokaza, 縠 Internet jest nie tylko bezpieczny, ale i bardzo po縴teczny! To w砤渘ie wy poka縠cie, 縠 Internet mo縠 s硊縴 do bardzo przydatnych spraw, na przyk砤d pom骳 w uczeniu si. Dlatego Portal Interkl@sa proponuje, 縠by渃ie stworzyli ciekawy artyku dla swoich koleg體. Mo縠 by z przedmiotu, jaki najbardziej lubicie. Mo縩a napisa artyku ze wskaz體kami na przyk砤d, jak najlepiej uczy si s丑wek z j陑yka obcego, jak zrozumie twierdzenie Talesa, opisa w ciekawy spos骲 jakie wydarzenie historyczne.

Data: 04.02.2007

Czytaj wi阠ej ...

I Szkolny Turniej w Trambambul

W dniu 26.01.2007 r. podczas dyskoteki choinkowej w Gimnazjum nr 1 odby si pierwszy gimnazjalny turniej w trambambul pod has砮m 凙takuj bramk陻. Celem turnieju by硂 propagowanie zasad rywalizacji fair- play oraz kszta硉owanie nawyk體 aktywnego sp阣zania czasu wolnego. Sportowe rozgrywki zorganizowane zosta硑 w ramach udzia硊 szko硑 w og髄nopolskiej kampanii 凷zko砤 bez przemocy
Do rywalizacji zg硂si硂 si 14 dwuosobowych dru縴n reprezentuj筩ych swoje klasy. Turniej odbywa si systemem pucharowym. Po d硊giej i bardzo emocjonuj筩ej rywalizacji wy硂niono zwyci陑c體. Pierwsze miejsce zdobyli Mariusz W骿ciak i Adam Kata z kl. IIe, drugie miejsce wywalczyli Jakub Gontarz i Krzysztof Marczyk z kl. IIIa, a na trzecim miejscu uplasowali si uczniowie Marcin Bogdan i Marcin Majewski z kl. Ic.

Data: 01.02.2007

Czytaj wi阠ej ...

Dzie Bepiecznego Internetu 2007

6 lutego 2007 roku w 40 krajach na 渨iecie - i po raz trzeci w Polsce - obchodzony b阣zie Dzie Bezpiecznego Internetu. W Warszawie odb阣zie si konferencja, na kt髍ej Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa podsumuje wyniki mi阣zynarodowego projektu Mediappro 凧ak m硂dzie korzysta z nowych medi體". Nasza szko砤 r體nie w彻czy砤 si do akcji Safer Day. 22 lutego 2007 odb阣zie si u nas konferencja po渨i阠ona tej tematyce. B阣ziemy go渃i m.in. przedstawicieli Polskiego Portalu Edukacyjnego Interkl@sa i Akcji eTwinning.

Data: 31.01.2007

Czytaj wi阠ej ...

S砤wni ludzie z przymru縠niem oka

Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa z wydawnictem "W.A.B." og硂si drug edycj konkursu z serii "Czytasz i wygrywasz". Ka縟y z Was mo縠 stworzy oryginaln,ciekaw biografi osoby wybitnej w dziedzinie nauki,literatury,sztuki czy historii.Z jednej strony, praca musi zawiera fakty zgodne z rzeczywisto渃i, a z drugiej... ma nie by nudna! Ca砤 zabawa polega na tym, 縠by napisa biografi z humorem i lekkim dreszczykiem. W konkursie mo縩a wzi规 udzia indywidualnie b筪 w grupach do pi阠iu os骲. Nagrodzone prace zostan opublikowane w portalu Interklasa na wybranych stronach przedmiotowych: j陑yk polski, historia, sztuka.

Data: 31.01.2007

Czytaj wi阠ej ...

"Przystanek do wiedzy" na wydziale fizyki Uniwersytetu sdzkiego

W ostatni pi箃ek uczestnicy projektu 凱odr罂 do przystanku Wiedza po raz kolejny uczestniczyli w wyk砤dzie prowadzonym przez dr Jana Olejniczaka na wydziale fizyki Uniwersytetu sdzkiego.
Na pierwszym spotkaniu 凢ale elektromagnetyczne dr Jan Olejniczak pokaza do渨iadczenia zwi箊ane z prawami elektryczno渃i i magnetyzmu, kt髍e s niezb阣ne do wprowadzenia i wyja渘ienia zasady powstawania i rozchodzenia si fal elektromagnetycznych w pr罂ni i dielektrykach. Uczniowie dowiedzieli si m.in., jakie s najmniejsze rozmiary telefonu kom髍kowego oraz jaki kszta硉 musia砨y mie samoch骴, aby by niewidoczny dla radaru. Poza tym jasna sta砤 si rola anteny nadawczej i odbiorczej oraz rozchodzenie si fali elektromagnetycznej w przewodniku.
Drugi wyk砤d, w kt髍ym uczestniczyli gimnazjali渃i, 凟nergia wczoraj, dzi i jutro po渨i阠ony by r罂nym rodzajom energii. Dr Olejniczak zaprezentowa wykorzystanie r罂norodnych 焤骴e energii: cieplnej, grawitacyjnej, elektrycznej,chemicznej, j筪rowej i s硂necznej.

Data: 21.01.2007

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews