Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Mistrzostwo wojew骴ztwa w Turnieju BRD obronione!

11 maja w M硂dzie縪wym Miasteczku Ruchu Drogowego w dzi odby硑 si fina硑 wojew骴zkie jubileuszowego XXX Og髄nopolskiego Turnieju Bezpiecze駍twa Ruchu Drogowego. W eliminacjach tych bra砤 udzia dru縴na naszej szko硑 w sk砤dzie: Konrad Bryszewski, Mateusz Janowski z klasy 1a, Mariusz W骿ciak z klasy 2e oraz Jakub Gontarz z klasy 3a. Ch硂pcy na eliminacjach bronili nie tylko barw naszego gimnazjum, ale r體nie barw powiatu 丑dzkiego wschodniego. Eliminacje wojew骴zkie sk砤da硑 si z trzech etap體: testu znajomo渃i przepis體 ruchu drogowego i pomocy przedmedycznej, jazdy rowerem po torze sprawno渃iowym oraz jazdy obserwowanej po uliczkach miasteczka ruchu drogowego. Nasi 刡dr-owcy po raz kolejny spisali si znakomicie i obronili kolejny tytu mistrzowski. Do pierwszego miejsca w klasyfikacji dru縴nowej do彻czyli r體nie sukces indywidualny Mariusza W骿ciaka, kt髍y okaza si najlepszym zawodnikiem w woj. 丑dzkim w kategorii gimnazj體.

Data: 13.05.2007

Czytaj wi阠ej ...

Piknik naukowy

W sobot 14 kwietnia uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach uczestniczyli w 凱ikniku Naukowym. Impreza by砤 uroczystym podsumowaniem projektu edukacyjnego 凱odr罂 do przystanku Wiedza finansowanego przez Polsko-Ameryka駍k Fundacj Wolno渃i i Polsk Fundacj Dzieci i M硂dzie縴 w ramach programu R體na Szanse 2006. Podczas pikniku uczniowie uczestnicz筩y w projekcie prezentowali do渨iadczenia fizyczne i chemiczne, kt髍e sami opracowali i przygotowali.

Data: 08.05.2007

Czytaj wi阠ej ...

Wychowanie fizyczne na stronach Interkl@sy!

Czy wiesz, jakie s rasy ps體 zaprz阦owych? Czy maraton jest najs硑nniejsz konkurencj w dziejach olimpiad? Jaka jest tradycja biegu marato駍kiego? Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa zaprasza do odwiedzenia strony przedmiotowej po渨i阠onej wychowaniu fizycznemu. Tutaj ka縟y znajdzie co dla siebie!
Cz阺to nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wa縩y w naszym 縴ciu jest ruch, kt髍y wp硑wa na rozw骿 fizyczny naszego organizmu. Siedzenie w 砤wkach kilka godzin dziennie wcale nie poprawia naszej kondycji. Wa縩e jest, by ka縟y ucze mia mo縧iwo滄 sprawdzenia si w interesuj筩ej go dyscyplinie sportu. Jednak nie ka縟y ucze musi lubi popularn pi砶 no縩, koszyk體k czy te siatk體k. Mo縠 warto zainteresowa uczni體 ta馽em? Na stronie Interkl@sy znajdziesz wskaz體ki dotycz筩e przygotowania choreografii na szkolne zawody aerobiku oraz nowe i znane formy aktywno渃i ruchowej.

Data: 30.04.2007

Czytaj wi阠ej ...

Ucz si matematyki z Interklas!

Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa zaprasza do zapoznania si z materia砤mi z matematyki prezentowanymi na portalu Interklasa, tutaj ka縟y znajdzie co dla siebie!
Interklasowa strona matematyki zawiera materia硑 dla uczni體 i dla nauczycieli (dzia硑 w belce z lewej strony). Mo縩a tu znale熸 m.in. artyku硑 wyja渘iaj筩e r罂ne zagadnienia matematyczne (dzia "VADEMECUM"), interaktywne krzy矿wki i testy ("KRZYWKI", "TESTY"), materia硑 dydaktyczne dla nauczycieli matematyki (dzia "NAUCZYCIEL RADZI") i scenariusze lekcji ("SCENARIUSZE") - jednym s硂wem wszystko co pomaga w nauce matematyki i w nauczaniu tego przedmiotu.

Data: 30.04.2007

Czytaj wi阠ej ...

Spotkanie w Komendzie Powiatowej PSP

W pi箃ek,13 kwietnia, nasza klasa-III d nie mia砤 pecha.Zamiast lekcji poznawali渕y prac zawodowych stra縜k體.W czasie zwiedzania Komendy Powiatowej PSP powiatu 丑dzkiego-wschodniego stra縜cy pokazali nam specjalistyczny sprz阾 do ratownictwa drogowego. Widzieli渕y m.in. no縴co-rozpieraki, r罂nego typu agregatory. Ogl筪ali渕y samochody ga渘icze oraz mundury: koszarowy i bojowy.Stra縜cy zaprezentowali nam r體nie pr骲ny alarm po縜rowy. Ch硂pcy mieli okazj przez chwil po鎤iczy na si硂wni. Nasze spotkanie zako馽zyli渕y w sali szkoleniowej. Mieli渕y mo縧iwo滄 obejrzenia film體 z prawdziwych akcji ratowniczych prowadzonych przez stra.

Martyna Kowalska i Patryk G箂iorek

Data: 24.04.2007

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews