Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Wycieczka do Kazimierza Dolnego

Dnia 14 maja 2007r. klasa Ia i klasa Id, pod opiek pani Ma砱orzaty Drabik i pani Bogumi硑 Gontarz, pojecha砤 na dwudniow wycieczk do Kazimierza Dolnego.
Po zakwaterowaniu w Szkolnym Schronisku M硂dzie縪wym 凷tra縩ica wybrali渕y si na spacer po najbli縮zej okolicy. Zwiedzanie z pani przewodnik rozpocz阬i渕y od wej渃ia na G髍 Trzech Krzy縴. Z wzg髍za rozpo渃iera si malowniczy widok na ca硑 Kazimierz Dolny. Trzy drewniane krzy縠 zosta硑 tam postawione na pami箃k opuszczenia Kazimierza przez zarazy. Dotkn瓿y one miasto podczas 刾otopu szwedzkiego. Nast阷nie udali渕y si na Baszt, kt髍a jest pozosta硂渃i zamku. Widok z dwudziestometrowej kamiennej budowli by r體nie pi阫ny, jak ten z wzg髍za. Kolejnym miejscem, do kt髍ego zaprowadzi砤 nas pani przewodnik, by硑 ruiny Zamku Kazimierzowskiego.

Data: 28.05.2007

Czytaj wi阠ej ...

Uczenie si przez ca砮 縴cie i M硂dzie w dzia砤niu

11 maja 2007 w Warszawie odby砤 si konferencja promuj筩a programy "Uczenie si przez ca砮 縴cie" i "M硂dzie w dzia砤niu". Wzi阬i w niej udzia: prorektor Uniwersytetu Warszawskiego - prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Miros砤w Marczewski, szef gabinetu politycznego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy縮zego - prof. Jan Wojty砤 oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - S砤womir K硂sowski.

Data: 27.05.2007

Czytaj wi阠ej ...

Kultura i sztuka w sercu Europy

W tym roku szkolnym uczniowie naszego gimnazjum ponownie spotkaj si z m硂dzie抗 z Czech. Tym razem mi阣zynarodowe warsztaty odb阣 si w Prostejovie.W spotkaniu we焟ie udzia 12 gimnazjalist體 z naszej szko硑 i nauczycielki j陑yka niemieckiego: p. Ilona Sapa砤 i p. Urszula Chachulska-Tomaszczak. M硂dzie b阣zie uczestniczy砤 nie tylko w zaj阠ich szkolnych, ale r體nie w wielu wycieczkach.

Data: 27.05.2007

Czytaj wi阠ej ...

Wideokonferencja po europejsku

Podobnie jak w roku ubieg硑m, Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa w ramach obchod體 Dnia Wiosny w Europie organizuje wideokonferencj dla szk蟪 z udzia砮m pos砤 do Parlamentu Europejskiego.
W internetowej debacie z m硂dzie抗 we焟ie udzia wiceprzewodnicz筩y Parlamentu Europejskiego: Janusz Onyszkiewicz.
Eurodeputowany po彻czy si z polskimi szko砤mi w poniedzia砮k, 11 czerwca z siedziby Polskiego Centrum Kompetencji Administracji i Edukacji Elektronicznej w Warszawie.

Data: 25.05.2007

Czytaj wi阠ej ...

Zosta matematycznym detektywem Interklasy

Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa zaprasza do zabawy, w kt髍ej b阣ziesz mia szans zosta Superdetektywem Interklasy. Najlepszych detektyw體 szukamy w Internecie, a tak縠 na warszawskim Pikniku Naukowym. Chcemy, 縠by w zabawie wzi瓿o udzia jak najwi阠ej matematycznych detektyw體. We udzia w zabawie online 26 maja!
Odkryj w sobie matematyczne zdolno渃i. Rozejrzyj si dooko砤, wtedy zobaczysz matematyk w otaczaj筩ej rzeczywisto渃i. Matematyczna zabawa z portalem Interklasa polega na rozwi箊aniu zagadek edukacyjnych, kt髍e zostan opublikowane na stronie portalu Interklasa w sobot 26 maja.

Data: 25.05.2007

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews