Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Kultura i sztuka w sercu Europy

Grupa m硂dzie縴 z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach wraz z nauczycielkami j陑yka niemieckiego uczestniczy砤 w warsztatach edukacyjnych, kt髍e odby硑 si w czeskiej miejscowo渃i Prostejov. Wyjazd ten, by kolejn cz隃ci integracji mi阣zynarodowej w ramach programu 凪硂dzie w dzia砤niu, do kt髍ego w彻czy硂 si nasze gimnazjum. W roku ubieg硑m go渃ili渕y w Polsce m硂dzie z Czech, zatem tym razem my udali渕y si do naszych s箂iad體. Celem naszego projektu 凨ultura i sztuka w sercu Europy by硂 rozwijanie zainteresowa kultur i sztuk naszych pa駍tw. Poznawali渕y dziedzictwo naszych przodk體 ,szukali渕y tego,co 彻czy nasze kraje. Projekt otrzyma dofinansowanie ze strony polskiej w ramach programu 凪硂dzie w dzia砤niu

Data: 02.09.2007

Czytaj wi阠ej ...

Rozpocz阠ie roku szkolnego 2007/2008

Rozpocz阠ie roku szkolnego 2007/2008 w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach odb阣zie si w dniu 3. 09. 2007 r. o godzinie 9.00 na auli.

Data: 30.08.2007

GIMNAZIJA RAVNE NAD KORO奒EM

W tym roku szkolnym uczniowie klasy IIe uczestniczyli w realizacji projektu 凞as Bild der Anderen,w ramach kt髍ego korespondowali z m硂dzie抗 ze S硂wenii ucz阺zczaj筩ej do gimnazjum w Ravne nas Koro歬em.W szkole tej uczy si ponad 700 uczni體 i pracuje 60 nauczycieli. Gimnazjum trwa cztery lata i ko馽zy si egzaminem maturalnym. M硂dzie zaczyna rok szkolny podobnie jak u nas 1 wrze渘ia, ale zamiast semestr體 maj trymestry. Projekt trwa ca硑 rok szkolny i prowadzony by w j陑yku niemieckim. Czy podoba si m硂dzie縴? Przeczytajcie ich opinie o tej wsp蟪pracy.
Informacje o projekcie mo縩a znale熸 r體nie na stronie naszej partnerskiej szko硑 pod adresem: http://www.gimnazija-ravne.si/nova_projekti.htm

Data: 03.07.2007

Czytaj wi阠ej ...

E-learning w Wilanowie

Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa zaprasza do wsp蟪pracy z Muzeum Pa砤cem w Wilanowie, gdzie tworzony jest system e-learningu ukazuj筩y najcenniejsze dzie砤 sztuki w multimedialnej formie.
Celem projektu jest dotarcie do m硂dzie縴 i doros硑ch, kt髍zy z r罂nych powod體 nie maj mo縧iwo渃i zdobywania wiedzy o polskiej tradycji i kulturze. E-learning pozwala na prowadzenie lekcji w szkole, ale tak縠 na samodzielne zdobywanie wiedzy w dowolnym miejscu i czasie. Jest to znakomite narz阣zie zar體no samokszta砪enia os骲 doros硑ch, jak i do nauczania m硂dzie縴. Multimedialne prezentacje b阣 oparte na konkretnych zabytkach z kolekcji Muzeum Pa砤cu w Wilanowie.

Data: 26.06.2007

Czytaj wi阠ej ...

Ulepszaj 渨iat! - konkurs


Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa zaprasza do udzia硊 w konkursie 刄lepszaj 渨iat"! Zmie co w swoim otoczeniu: w szkole, w domu, na podw髍ku. Pomy渓, jakie udogodnienia informatyczne mog硑by si pojawi w tych miejscach, i przy渓ij swoje pomys硑. Organizatorami konkursu s Interkl@sa oraz Auto ID Polska Sp. z o.o.
Je渓i chcesz co zmieni i ulepszy w swoim otoczeniu, masz zdolno渃i informatyczne, zamiast my渓i po g硂wie chodz ci ciekawe urz筪zenia, kt髍e mo縩a by zastosowa w codziennym 縴ciu, we udzia w naszym konkursie! Konkurs przeznaczony jest dla uczni體 klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Data: 26.06.2007

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews