Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona Główna

  O szkole

  Pracownicy szkoły

  Nasze osiągnięcia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodziców

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  Kółka zainteresowań

  Samorząd Uczniowski

  język angielski

  język niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szkoła współpracy

  Szkoła promująca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szkoła wyróżniona Znakiem Jakości Interkl@sa

  BIP


Aktualności  

Uczenie się przez całe życie

10 października 2007r. w Instytucie Europejskim w Łodzi została zorganizowana Wojewódzka Konferencja Programu Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme – LLP). Organizatorami przedsięwzięcia byli Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Agencji Narodowej Programu „Uczenie się przez całe życie”. Celem konferencji było pokazanie nauczycielom możliwości, jakie daje europejski program edukacyjny „Uczenie się przez całe życie”, poznanie zasad przystępowania do jego programów sektorowych oraz ich promocja. Podczas konferencji zostały zaprezentowane przykłady dobrej praktyki pokazujące osiągnięcia szkół i przedszkoli z województwa łódzkiego w obszarze edukacji europejskiej. Przedstawione przez placówki oświatowe prezentacje dotyczyły realizacji projektów w ramach programów: Comenius, Leonardo da Vinci i Akcji eTwinning.
Jedyną szkołą spoza Łodzi pokazującą swoje sukcesy było Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. Pani Urszula Chachulska-Tomaszczak i pan Jerzy Pecyna omówili realizowane w ramach Akcji eTwinning projekty: „Sąsiedzi-przyjaciele” ze szkołą w Czechach, „Ich und Internet” ze szkołą na Malcie, ”In the news” ze szkołami w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Słowenii.

Data: 13.10.2007

Czytaj więcej ...

Angielski wokół nas

26 września 2007 roku obchodziliśmy kolejny Europejski Dzień Języków, święto to zostało ustanowione przez Radę Europy w 2001 roku. Głównym celem jego obchodów jest ukazywanie korzyści płynących z nauki języków, a także pokazanie różnych form współpracy międzynarodowej oraz umożliwienie poznawania różnorodności językowej i kulturowej Europy.
W naszej szkole ogłosiliśmy w tym dniu dwa konkursy:fotograficzny i muzyczny. Są one przeznaczone dla uczniów naszego Gimnazjum.
Jeśli lubisz robić zdjęcia, interesujesz się fotografią, weź udział w wewnątrzszkolnym konkursie "Angielski wokół nas". Organizatorzy mają nadzieję, że konkurs pozwoli Wam rozwinąć pasje fotograficzne i stanie się okazją do dobrej zabawy.

Data: 30.09.2007

Czytaj więcej ...

Pół wieku Ery Kosmicznej

Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN wraz z Politechniką Warszawską, zaprasza na konferencję w celu uczczenia 50-lecia Ery Kosmicznej.
Przedstawiciele światowych agencji kosmicznych, astronauci i naukowcy przedstawią wizję dalszego rozwoju badań kosmicznych. Będą rozmawiać o zmianach, jakie zaszły w ciągu minionych pięćdziesięciu lat.

Data: 27.09.2007

Czytaj więcej ...

Mała ojczyzna w pamięci

Ośrodek KARTA ogłosił XII Konkurs „Historii Bliskiej" dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Zadaniem konkursowym będzie odszukanie i poznanie małej ojczyzny. Historii ludzi, rodziny, sąsiadów, bliższych lub dalszych znajomych. Poznanie skrawka ziemi, kultywowanej tradycji, miejsca zakorzenienia rodziny, naznaczone przez ważne dla społeczności doświadczenia.
Na konkurs nadsyłane mogą być wyłącznie prace oryginalne, oparte na samodzielnie zebranych, wcześniej nie publikowanych materiałach źródłowych (np. wywiady, kwerendy w archiwach). Powinny zawierać krytyczną ocenę wiarygodności źródeł, dowodzić zdolności wyciągania wniosków. Ważna jest również atrakcyjność prezentacji wyników badań.

Data: 27.09.2007

Czytaj więcej ...

"Są odejścia, które dają nowy wymiar obecności..."

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 września zmarła

Ś.P. Agnieszka Kobus-Olkiewicz,
nauczycielka Gimnazjum nr 1 w Koluszkach.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 9 września (niedziela)
o godz. 14.00 w Kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach

Koleżanki i koledzy

Data: 07.09.2007

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Następny >>

Content Management Powered by CuteNews