Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Pos硊chaj Sienkiewicza na rowerze

IVO Software, producent jednego z najlepszych na 渨iecie syntezator體 mowy - IVONA, wzbogaci program Expressivo o pakiet bezp砤tnych lektur, obejmuj筩ych klasyczne pozycje literatury polskiej i 渨iatowej. Ksi箍ki zosta硑 udost阷nione w ramach spo砮czno渃iowego projektu 刉olne Lektury", kt髍y prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska.
U縴tkownicy Expressivo - programu czytaj筩ego dowolne teksty ludzkim g硂sem - mog teraz swobodnie skorzysta z listy lektur szkolnych. Obejmuje ona kilkadziesi箃 tytu丑w arcydzie literatury. Dzi阫i mo縧iwo渃iom Expressivo, w bardzo 砤twy spos骲 mo縩a ods硊cha tekst lektury na komputerze lub zapisa go w postaci pliku d焪i阫owego na odtwarzaczu MP3 (np. na iPodzie). Zapoznanie si z 凩atarnikiem" Sienkiewicza na wycieczce rowerowej jest teraz nie tylko realne, ale bardzo proste.

Data: 10.11.2007

Czytaj wi阠ej ...

eTwinning w naszej szkole

eTwinning 朎uropejska Wsp蟪praca Szk蟪-jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, kt髍y promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w szko砤ch europejskich. Gimnazjum nr 1 w Koluszkach bierze udzia w Akcji eTwinning od 2005roku. Nasz projekt "S箂iedzi-przyjaciele" realizowany ze szko彻 w Prostejovie zosta wyr罂niony Krajow Odznak Jako渃i i zaj钩 piersze miejsce w og髄nopolskim konkursie.W tym roku szkolnym rozpocz阬i渕y prac nad nowymi mi阣zynarodowymi projektami edukacyjnymi

Data: 27.10.2007

Czytaj wi阠ej ...

Zosta reporterem Interklasy!

Zr骲 sw骿 w砤sny film. Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa zamie渃i go na swojej stronie.
Dokumentujesz ka縟 wycieczk klasow? Na przyj阠iu rodzinnym biegasz z kamer wok蟪 sto硊? Przystawiasz wszystkim do oczu obiektyw? To w砤渘ie ciebie szuka Portal Interklsa!
Je渓i lubisz filmowa wszystko w ka縟ym miejscu i o ka縟ej porze, powiniene spr骲owa swoich si w konkursie 凬akr赕 film". Tematy s wsz阣zie. Na przyk砤d w szkole. Masz ciekawy pomys na wyt硊maczenie zadania z matematyki czy fizyki. Chcesz przedstawi zdarzenie historyczne. Zrobi reporta o kole縜nce, kt髍a kiedy b阣zie s砤wn poetk. Zr骲 film zwi箊any z przedmiotem szkolnym.

Data: 25.10.2007

Czytaj wi阠ej ...

寃iatowy Dzie Oszcz阣zania

Ostatni dzie pa焏ziernika zosta uznany przez spo砮czno滄 mi阣zynarodow za 寃iatowy Dzie Oszcz阣zania. Jest to dzie, w kt髍ym na ca硑m 渨iecie odbywaj si akcje spo砮czne promuj筩e oszcz阣zanie jako naturaln i racjonaln ludzk postaw, jako niezb阣ny nawyk prowadz筩y do wzrostu zamo縩o渃i obywateli i ca砮go spo砮cze駍twa.
Do tej pory wydarzenia zwi箊ane ze 寃iatowym Dniem Oszcz阣zania by硑 w Polsce organizowane tylko przez nieliczne szko硑. W tym roku dzie ten b阣zie kulminacj og髄nopolskiej akcji spo砮cznej 凾ydzie Dla Oszcz阣zania" (25 - 31.10.2007), kt髍ej organizatorem jest Fundacja Kronenberga przy City Handlowy we wsp蟪pracy z Fundacj 凾hink!". Inicjatyw promuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Jednym z element體 og髄nopolskiej akcji 凾ydzie dla oszcz阣zania" - poza organizacj obchod體 寃iatowego Dnia Oszcz阣zania - jest konkurs na esej pt. 凞laczego warto oszcz阣za?" Do konkursu zaproszeni s uczniowie publicznych i niepublicznych gimnazj體 i szk蟪 ponadgimnazjalnych

Data: 25.10.2007

Czytaj wi阠ej ...

Konferencja o bezpiecze駍twie dzieci w Internecie

W Europie ponad 85% dzieci w wieku od 12 do 17 lat u縴wa Internetu niemal codziennie, 渞ednio 16-17 godzin tygodniowo - wynika z danych Komisji Europejskiej. Jak zapewni im bezpiecze駍two w sieci, zastanawiali si uczestnicy I Mi阣zynarodowej Konferencji 揃ezpiecze駍two dzieci i m硂dzie縴 w Internecie. W渞骴 zaproszonych do udzia硊 w konferencji instytucji znalaz砤 si r體nie nasza szko砤, kt髍 reprezentowa p. Jerzy Pecyna szkolny koordynator ICT.
Celem konferencji by硂 przekazanie uczestnikom najnowszej wiedzy zar體no w zakresie dzia砤 edukacyjnych, jak r體nie zwalczania nielegalnych tre渃i w Sieci. W programie znalaz硑 si wyk砤dy oraz warsztaty prowadzone przez uznanych specjalist體 z zagranicznych i krajowych organizacji zajmuj筩ych si bezpiecze駍twem dzieci on-line.

Data: 19.10.2007

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews