Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Dzie Szko硑 bez przemocy


5 czerwca w Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach obchodzono >b>凮g髄nopolski Dzie Szko硑 Bez Przemocy. Plac體ka nasza ju drugi rok uczestniczy w og髄nopolskiej kampanii spo砮cznej 凷zko砤 bez przemocy. Celem Programu jest przeciwdzia砤nie agresji w polskich szko砤ch przez zwi阫szenie 渨iadomo渃i problemu, zmian postaw wobec przemocy, a tak縠 dostarczenie szko硂m konkretnego wsparcia i narz阣zi, kt髍e skutecznie i systemowo zwalcza硑by to zjawisko.

Data: 12.06.2008

Czytaj wi阠ej ...

III miejsce w Polsce dla naszych Brd-owc體

W dniach od 27 V do 30 V br. odby si w Bia砮j w woj. opolskim fina centralny XXXI Og髄nopolskiego Turnieju Bezpiecze駍twa Ruchu Drogowego. W imprezie tej po raz kolejny bra砤 udzia reprezentacja naszego gimnazjum w sk砤dzie: Mateusz Jasnowski, Konrad Bryszewski, Mariusz W骿ciak i Mateusz Bryszewski. Nasi ch硂pcy zaj阬i dru縴nowo 3 miejsce w Polsce i zdobyli Puchar Komendanta G丑wnego Policji. W klasyfikacji indywidualnej miejsce 5 i Puchar Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Dyrektor體 Wojew骴zkich O渞odk體 Ruchu Drogowego przypad Konradowi Bryszewskiemu z klasy 2a.
Nasi reprezentaci potwierdzili tym samy, 縠 nale抗 od lat do 渃is砮j krajowej czo丑wki. W rywalizacji o prymat mistrzowskim przegrali z doskonale im znanymi z Ligii Mistrz體 BRD dru縴nami z Gimnazjum w Czarnej w woj. podkarpackim i z zaprzyja焠ionym z nasz dru縴n Gimnazjum we W硂szczowie, woj 渨i阾okrzyskie, kt髍a zdoby砤 I miejsce.
Gratulacje nale抗 si r體nie naszym m硂dszym kolegom ze Szko硑 Podstawowej nr 1 w Koluszkach, kt髍zy zdobyli miejsce 9 w klasyfikacji dru縴nowej.
W naszej internetowej galerii mo縠cie obejrze zdj阠ia z konkursu.

Data: 09.06.2008

Czytaj wi阠ej ...

Dzie Patrona 2008

28 maja 2008 roku 渨i阾owali渕y po raz kolejny ,,Imieniny Pana Jana拻, czyli Dzie naszego Patrona Jana Kochanowskiego. W tym roku uroczysto滄 zosta砤 poprzedzona konkursem, kt髍y mia za zadanie przybli縴 uczniom posta Patrona i zwi箊ane z nim motywy. Ka縟a klasa przygotowa砤 sob髏kowy wianek, miniatur pomnika Kochanowskiego, zdj阠ie okaza砮j lipy, recytacj wybranego fragmentu poezji Pana Jana i autorsk fraszk ,,Na szko酬拻. Modelki i modele prezentowali samodzielnie wykonane renesansowe stroje.
By硂 o co walczy, bo g丑wn nagrod stanowi硑 bilety do kina dla zwyci阺kiej klasy i wychowawcy, ufundowane przez Pana Dyrektora. O zwyci阺twie decydowa砤 suma punkt體 ze wszystkich sze渃iu konkurencji konkursowych.
Nic dziwnego zatem, 縠 og砤szaniu wynik體 towarzyszy硑 wielkie emocje. Renesansowa muzyka, muzyczne interpretacje utwor體 Kochanowskiego, scenografia, stroje tworzy硑 specyficzny, sob髏kowy klimat.

Data: 08.06.2008

Czytaj wi阠ej ...

WIOSENNY FESTYN ZE ZDROW 痀WNO孋I

Gimnazjum nr 1 w Koluszkach w dniu 7 kwietnia, w ramach obchod體 寃iatowego Dnia Zdrowia, zorganizowa硂 刉iosenny festyn ze zdrow 縴wno渃i箶. Program uroczysto渃i by bardzo rozbudowany i dotyczy r罂nych sposob體 promocji zdrowego stylu 縴cia.
Imprez rozpocz阾o poetycko fraszk 凬a zdrowie patrona szko硑 Jana Kochanowskiego. Nast阷nie g硂s oddano wokalistom, kt髍zy zaprezentowali piosenki wyr罂nione w przeprowadzonym 1 kwietnia II Szkolnym Konkursie Piosenki Zaanga縪wanej 凱rzeciw uzale縩ieniom. Kolejnym punktem programu by wyk砤d poprowadzony przez pani Wiolett Kraka酬 z Wojew骴zkiego Centrum Zdrowia Publicznego, dotyczy on zasad racjonalnego 縴wienia oraz zdrowego stylu 縴cia.

Data: 22.04.2008

Czytaj wi阠ej ...

Mistrzostwo powiatu 丑dzkiego wschodniego w pi砪e r阠znej dla "Jedynki"

W czwartek 03.04.2008 r. w Hali Miejskiego O渞odka Sportu w Koluszkach odby si Powiatowy Turniej Pi砶i R阠znej Ch硂pc體. Gimnazjali渃i z jedynki po raz pierwszy wywalczyli mistrzostwo powiatu 丑dzkiego wschodniego w pi砪e r阠znej, pokonuj筩 Gimnazjum nr 2, (kt髍e zaj瓿o II miejsce) 9:8, a Gimnazjum z Ga砶owa Du縠go (III miejsce) 14:4.
Jako zwyci阺ka dru縴na reprezentowa砤 powiat 丑dzki wschodni w fina硂wych zawodach rejonowych w Tomaszowie Mazowieckim gdzie zaj瓿a III miejsce. Sk砤d zwyci阺kiej dru縴ny: Mariusz W骿ciak, Sebastian Pietrasik, Patryk Woicki, Micha Kubicki, Dominik Kowalski, Wiktor Furma馽zyk, Pawe K彻b, Maciej Jarz阞ski, Mateusz Gocza, Grzegorz Balcerek, Piotr Wojdal, Jakub Perek, Mateusz Jasnowski. Opiekunami dru縴ny ch硂pc體 byli Panowie: Dariusz Borkowski, Mariusz Gajek.

Data: 22.04.2008

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews