Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona Główna

  O szkole

  Pracownicy szkoły

  Nasze osiągnięcia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodziców

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  Kółka zainteresowań

  Samorząd Uczniowski

  język angielski

  język niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szkoła współpracy

  Szkoła promująca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szkoła wyróżniona Znakiem Jakości Interkl@sa

  BIP


Aktualności  

Sukcesy lekkoatletyczne naszych gimnazjalistów

23 września na stadionie KKS Koluszki odbyła się organizowana przez OSiR Spartakiada lekkoatletyczna. Gimnazjum nr 1 reprezentowała silna grupa młodzieży, która wróciła do szkoły z kilkunastoma medalami. Uczniowie osiągnęli sukcesy indywidualne i grupowe. Okazało się, że nie tylko gry zespołowe są mocną stroną Jedynki. Sztafeta olimpijska dziewcząt w składzie: Grabowska, Marczyk, Kowalczyk, Wielgo, zdobyła złoty medal, a reprezentacja chłopców srebrny. Ze swoich indywidualnych sukcesów i życiowych rekordów cieszyły się:
M. Grabowska I m-ce bieg 100m
M. Witkowska i Wielgo II m-ce bieg 100m
J. Kata I m-ce skok w dal
E. Długosz II m-ce skok w dal
A. Siedlik I m-ce pchnięcie kulą
J. Magiera I m-ce bieg 600m
J. Ziętara II m-ce bieg 600
M. Janowska III m-ce bieg 600m
Jak widać w Gimnazjum nr 1 rośnie wiele lekkoatletycznych talentów, a dziewczyny z Jedynki okazały się bezkonkurencyjne pokonując we wszystkich dyscyplinach swoje koleżanki z innych szkół. Ich koledzy też nie byli gorsi zdobywając:
M. Sikorski IIm-ce bieg 100m, IIIm-ce pchnięcie kulą
B. Ruciński III m-ce bieg 100m, I m-ce skok w dal
P. Michalak III m-ce bieg 1000m
J. Kędzierski III m-ce skok w dal
Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Renata Chorąży
z zespołem nauczycieli w-f

Data: 03.10.2009

Czytaj więcej ...

Stypendia szkolne dla młodzieży

Informujemy rodziców naszych uczniów, że w sekretariacie szkoły są do pobrania druki wniosków o stypendium szkolne, które przyznaje Urząd Miejski w Koluszkach.
Warunkiem otrzymania stypendium jest posiadanie dochodu netto w wysokości 351 zł na jednego członka rodziny.
Podpisany przez dyrekcję szkoły wniosek należy złożyć do Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego w Koluszkach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15. 09. 2009 r.
Stypendium może być tylko przeznaczone na zakup dla uczniów przyborów szkolnych, podręczników lub np. odzieży sportowej.
Szczegółowych informacji związanych z rozliczeniem otrzymanej pomocy finansowej udzielą Państwu pracownicy referatu oświaty.

Emilia Michalak
Pedagog szkolny

Data: 04.09.2009

Rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010

Dyrekcja Gimnazjum nr 1 w Koluszkach informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 odbędzie się w dniu 01. 09. 2009 r., o godz. 9.00 na auli szkoły.
Autokary dowożące uczniów będą w tym dniu kursowały wg. następującego rozkładu:
kierunek Regny, Redzeń, Słotwiny - odjazd 8.00, powrót - 11.00
kierunek Różyca, Żakowice - odjazd 8.35, powrót - 11.30
kierunek Przanowice - odjazd 8.20, powrót - 11.00
kierunek Długie i okolice - odjazd 8.00, powrót - 11.00
kierunek Felicjanów - odjazd 8.00, powrót - 11.00


Na stronie internetowej szkoły dostępny jest już również aktualny plan lekcji.


Przepraszamy za chwilowe problemy z pełną funkcjonalnością portalu Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, które wynikają ze zmiany właściciela hostingu e9 i migracją istniejącego konta na nowe serwery www.

Data: 29.08.2009

Wyprawka szkolna

1. Dofinansowanie do zakupu podręczników udzielane jest uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2009/2010 naukę:
- w klasach I – III szkoły podstawowej,
- w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
- w klasie I gimnazjum.
2. Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny:
- nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej),
- przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)
3. Wysokość dofinansowania wynosi:
do 150 zł – dla uczniów klas I szkół podstawowych oraz uczniów klas I ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
do 150 zł - dla uczniów klas II szkół podstawowych oraz uczniów klas II ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
do 170 zł - dla uczniów klas III szkół podstawowych oraz uczniów klas III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
do 280 zł – dla uczniów klas I gimnazjów, klas I ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas IV ogólnokształcących szkół baletowych oraz klas I ogólnokształcących szkół sztuk pięknych.
4. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
5. Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku). W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów.
6. Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2009/2010.
W przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 351 zł do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.
7. Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków finansowych zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu (rachunek lub faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego).
Realizacja zwrotu rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) kosztu zakupu podręczników nastąpi do dnia 28 listopada br.

Termin składania wniosków do dyrektora szkoły upływa dnia 14 sierpnia 2009 roku.

Rodzice proszeni są o kierowanie wszelkich pytań i wątpliwości do szkoły do której będzie uczęszczał uczeń.

Data: 04.08.2009

Wykaz podręczników dla klas 1 na rok szkolny 2009/10Wykaz podręczników do klasy I gimnazjum na rok szkolny 2009/20010

Data: 30.06.2009

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Następny >>

Content Management Powered by CuteNews