Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona Główna

  O szkole

  Pracownicy szkoły

  Nasze osiągnięcia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodziców

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  Kółka zainteresowań

  Samorząd Uczniowski

  język angielski

  język niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szkoła współpracy

  Szkoła promująca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szkoła wyróżniona Znakiem Jakości Interkl@sa

  BIP


Aktualności  

eliminacje woj. XXXIII Ogólnopolskiego Turnieju BRD

14 maja był szczególnym dniem w historii Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach. W dniu tym w naszej szkole rozgrywane zostały eliminacje wojewódzkie XXXIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz oddano oficjalnie do użytku Centrum Edukacji Komunikacyjnej.
Do naszej szkoły przyjechały najlepsze drużyny BRD szkół podstawowych i gimnazjów z 22 powiatów. Tych ogółem 132 zawodników musiało rywalizować ze sobą podczas takich konkurencji jak: test znajomości przepisów ruchu drogowego, jazda obserwowana rowerem po miasteczku ruchu drogowego, jazda sprawnościowa rowerem po torze przeszkód oraz praktyczne udzielanie pomocy przedmedycznej ofiarom wypadku drogowego.
Sędziowie, którym przewodniczył kom. Krzysztof Szymański z WRD KW Policji w Łodzi skrupulatnie oceniali wiadomości i umiejętności poszczególnych zawodników i podkreślali ich dobre przygotowanie do turnieju.
W trakcie trwania turnieju dokonano również uroczystego otwarcie pierwszego w powiecie łódzkim wschodnim Miasteczka Ruchu Drogowego. W otwarciu uczestniczyło wielu dostojnych gości, władze wojewódzkie, powiatowe oraz miejskie. Na uroczystość przybyły również wojewódzkie władze oświatowe, Dyrektorzy wszystkich WORD-ów z terenu woj. łódzkiego, przedstawiciele KW Policji, KW i KP Państwowej Straży Pożarnej, dyrektorzy szkół z terenu miasta i gminy, radni, rodzice i przedstawiciele instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wstęgę przeciął między innymi Marszałek Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak, Anna Mizgalska – Dąbrowska, Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Łódzki Wicekurator Oświaty – Konrad Czyżyński, Zbigniew Skowroński – były dyrektor WORD w Łodzi oraz Sławomir Wochna – Burmistrz Koluszek.
Miłym akcentem tej części uroczystości były prezenty przekazane szkole przez zaproszonych gości. Dużą niespodziankę naszym uczniom sprawiło Starostwo Powiatowe powiatu łódzkiego wschodniego. Starosta, p. Piotr Busiakiewicz i Wicestarosta p. Marek Jarzębski przekazali na ręce Dyrektora Zespołu Szkół nr 1, p. Waldemara Siedlika motorower, który będzie wykorzystywany do praktycznej nauki jazdy i przeprowadzania egzaminów na kartę motorowerową. Dyrektor WORD w Łodzi p. Łukasz Kucharski przekazał na wyposażenie CEK 3 rowery.
W końcowej punktacji eliminacji wojewódzkich OTBRD najlepszymi drużynami województwa łódzkiego okazały się reprezentacje naszych obu „jedynek”. Przemysław Bator, Piotr Miksa, Patryk Kubryk i Michał Drabik byli bezkonkurencyjni wśród szkół podstawowych, a Piotr Gorządek, Mateusz Bryszewski, Piotr Michalak i Karol Pecyna pewnie zwyciężyli w kategorii gimnazjów. Drugie miejsce zajęła reprezentacja ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rozprzy. Za nimi kolejno miejsce zajęły: drużyna z „podstawówki” w Dmosinie i Gimnazjum w Dobroszycach. Puchar Marszałka – Włodzimierza Fisiaka za zdobycie 1 miejsca w kategorii indywidualnej przypadł Przemysławowi Batorowi z naszej podstawówki oraz Piotrowi Gorządkowi – uczniowi klasy 3C naszego gimnazjum.
Organizatorami eliminacji wojewódzkich turnieju byli: Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Łodzi, Skierniewicach, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu, Zarząd Okręgowy PZM w Łodzi, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Pomocy w wojewódzkim przedsięwzięciu udzielili również policjanci z koluszkowskiej drogówki, pod kierownictwa asp. sztab. Dariusza Jędrasika – Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Koluszkach.
Gratulujemy obu naszym drużynom i trzymamy kciuki za ich występ w finale krajowym turnieju, który tym razem odbędzie się w dniach od 10-13 czerwca w Poznaniu.

Tabela z wynikami eliminacji woj. XXXIII OTBRD- Szkoły Podstawowe


Tabela z wynikami eliminacji woj. XXXIII OTBRD- Gimnazja

Fotoreportaż z uroczystości

Data: 17.05.2010

5 lat Programu eTwinning

Konferencja podsumowująca pięcioletnią działalność szkół w ramach Programu eTwinning została zorganizowana 30 kwietnia przez Kuratorium Oświaty w Łodzi we współpracy z: Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie – Narodowym Biurem Kontaktowym eTwinning w Warszawie, Instytutem Europejskim w Łodzi, Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Spotkanie uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół zainteresowanych różnorodnymi formami międzynarodowej współpracy w ramach Programu eTwinning miało miejsce w Instytucie Europejskim w Łodzi.

Data: 17.05.2010

Czytaj więcej ...

Filozoficzne sukcesy Gimnazjum nr 1 w Koluszkach

Jeśli prawdą są słowa św. Tomasza z Akwinu, że „człowiek, który więcej myśli, lepiej wybiera”, to już dziś możemy być spokojni o przyszłość wielu spośród uczniów Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. Zwłaszcza uczestniczki V Wojewódzkiego Konkursu Filozoficznego: „W poszukiwaniu prawdy o człowieku”, Bogumiła Kędzierska, Karolina Kuczkowska i Paulina Długosz wykazały się godną podziwu chęcią do zdobywania wiedzy filozoficznej, która ubogaca osobowość. Bogusia i Karolina zajęły w tym elitarnym konkursie ex aeguo pierwsze miejsce, natomiast Paulina dołączyła do grona jego finalistów. W trakcie prawie półrocznych eliminacji dziewczyny musiały zmierzyć się trudnymi zagadnieniami z zakresu filozofii: Sokratesa, Platona, Arystotelesa, św. Augustyna i św. Tomasza. Rywalizacja składała się z trzech etapów. Pierwszy polegał na napisaniu samodzielnej pracy pisemnej, drugi stanowił test z wiedzy filozoficznej, natomiast trzeci miał formę ustnego egzaminu.
11 maja br. w dniu uroczystego zakończenia eliminacji szczególnie wyróżniona została Bogumiła Kędzierska, która podczas konkursu uzyskała w sumie najwięcej punktów. Uczennica Gimnazjum nr 1 odczytała publicznie swoją pracę porównującą spuściznę Sokratesa i Platona. Nasza uczennica obok tradycyjnych książkowych nagród, wygrała główną nagrodę konkursu – wycieczkę do Rzymu! Jednocześnie wszystkie nasze finalistki mogą oprócz ciekawych nagród poszczycić się już pierwszymi naukowymi publikacjami, ponieważ ich prace znajdą się na łamach pracy zbiorowej dotyczącej konkursu. W najbliższej przyszłości przed naszymi pasjonatkami rysuje się ciekawa perspektywa współpracy z jedyną w Polsce Młodzieżową Akademią Filozoficzną działającej w IV LO w Łodzi.
Wszyscy cieszymy się z sukcesów naszych uczennic oraz z tego, że już w gimnazjum mają one możliwość zgłębiania wiedzy filozoficznej, którą razem z Biblią stanowi podstawę kultury europejskiej. Ten wielki kapitał nasi uczniowie zdobywają na lekcjach przedmiotów humanistycznych oraz kółku filozoficznym, które od dwóch lat prowadzi opiekun naszych zwycięskich, uczennic, katecheta .
Mamy nadzieję, ze ten szczególny sukces młodzieży z Gimnazjum nr 1 pociągnie z sobą jeszcze większe zainteresowanie filozofią klasyczną w naszej szkole. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że kontakt z kulturą antyczną uwrażliwi naszych uczniów na piękno i dobro, a tym samym wprowadzi ich w świat prawdziwych wartości, które uczynią trwałym fundamentem swojego życia.

Dawid Urbańczyk

Data: 17.05.2010

Wkrótce finałowa rozgrywka konkursu "Super klasa"

W tradycję imprez szkoły na stałe wpisał się już plebiscyt na wspaniałego kolegę. Teraz przyszedł czas na wybór jedynej i niepowtarzalnej klasy w konkursie „Super Klasa”. Organizatorem i pomysłodawcą konkursu jest Samorząd Uczniowski. Głównym celem konkursy jest: integracja zespołów klasowych, promowanie zaangażowania w życie klasy i szkoły, kształtowanie poczucia wspólnoty szkolnej, tworzenia atmosfery wspólnej pracy i zabawy, rozwijanie osobowości, talentów i zainteresowań uczniów, budowanie poczucia odpowiedzialności jednostkowej i grupowej. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich klas. Składa się z 2 etapów.
Do etapu pierwszego, czyli eliminacji zgłosiło się 10 klas. Zespoły walczyły w 3 konkurencjach: herb klasy, maskotka klasy czyli wizerunek postaci, która oddawać będzie charakter i ducha klasy, utwór liryczny dotyczący zespołu.
Do finału zaproszonych zostało sześć klas, które zdobyły największą liczbę punktów:
Klasa 3D- z liczbą punktów 19
Klasa 3C- z liczbą punktów 15
Klasa 3A i 2D- z liczba punktów 12
Klasa 1C- z liczba punktów 10
Klasa 1D- z liczba punktów 8
Podczas finału klasy będą rywalizować ze sobą w następujących konkurencjach:
Konkurencja I- film o klasie, zmontowany w dowolnym programie, nie przekraczający 3 -5 minut.
Konkurencja II- piosenka na temat klasy, którą reprezentanci wykonają podczas apelu. Jej tekst musi zawierać przynajmniej 2 zwrotki oraz refren. Podkład może być melodią znanego utworu muzycznego i powinien trwać 2 -3 minuty.
Konkurencja III- karykatura- konkurencja ta będzie odbywać się w czasie trwania konkursu. Zadaniem wybranej osoby uzdolnionej plastycznie będzie narysowanie karykatury patrona naszej szkoły Jana Kochanowskiego. Dla klasy, która zgromadzi największą liczbę punktów przewidziana jest nagroda w postaci 1- dniowej wycieczki klasowej, ufundowanej przez dyrektora szkoły. Zespół otrzyma również tytuł Super Klasy oraz dyplom uczniów Super Klasy.
Nagrodą za najęcie II i III miejsca będą słodycze.
Apel, podczas którego wyłonieni zostaną zwycięzcy planowany jest na dzień 07. 05. 2010 r.

Małgorzata Kujawa
opiekun S.U.

Data: 04.05.2010

Nasze uczennice laureatkami konkursu "Od obrazu do słowa"

Zespół Szkół w Gałkowie Dużym był organizatorem międzyszkolnego konkursu literackiego "Od obrazu do słowa". Zadaniem uczestników konkursu było napisanie pracy w dowolnej formie literackiej zainspirowanej jednym z podanych dzieł malarskich. Uczniowie mogli wybrać w¶ród tak wybitnych obrazów jak: "Babie lato" Józefa Chełmońskiego, "Zachód słońca na morzu" Stanisława Witkiewicza, "Majowe słońce "Józefa Mehoffera, "Kompozycja" Stanisława Ignacego Witkiewicza, "Pejzaż malarski" Władysława Strzemińskiego, "Rynek krakowski" Józefa Mehoffera. Nasze uczennice, Karolina Sztuka i Karolina Kuczkowska, zostały laureatkami konkursu. Karolina Sztuka, laureatka I miejsca, zainspirowana obrazem Józefa Chełmońskiego "Babie lato" napisała wiersz, natomiast Karolina Kuczkowska, laureatka III miejsca, wybrała inny obraz -"Majowe słońce" Józefa Mehoffera, pod wpływem którego stworzyła opowiadanie "Kwiaty".
Zapraszamy Was do lektury nagrodzonych prac i obejrzenia zdjęć z uroczystego podsumowania konkursu!

Data: 03.05.2010

Czytaj więcej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 Następny >>

Content Management Powered by CuteNews