Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona Główna

  O szkole

  Pracownicy szkoły

  Nasze osiągnięcia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodziców

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  Kółka zainteresowań

  Samorząd Uczniowski

  język angielski

  język niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szkoła współpracy

  Szkoła promująca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szkoła wyróżniona Znakiem Jakości Interkl@sa

  BIP


Aktualności  

INFORMACJA O POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW W ROKU SZKLONYM 2010/20011

1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, a także gdy rodzina jest niepełna. Druki i wnioski można otrzymać w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego.
Wnioski wraz z potwierdzeniem dyrektora szkoły i zaświadczeniami o dochodach należy złoży do dn. 15 września 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, pokój nr 1.
UWAGA: Zakupów można dokonać dopiero po odebraniu decyzji o przyznaniu stypendium.

2. Osoby znajdujące się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego mogą ubiegać się o ZASIŁEK SZKOLNY (wnioski do UM Koluszki, termin uzależniony od zdarzenia losowego).

3. Wyprawka szkolna przysługuje uczniom klas II gimnazjum, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Wnioski o przyznanie wyprawki wraz z zaświadczeniami o dochodach należy złożyć w sekretariacie szkoły do dn. 15 września 2010r. Kwota dofinansowania w roku szkolnym 2010/2011 w II klasie gimnazjum wynosi - 310 zł. Niezbędne są faktury zakupu podręczników.

4. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne i wyprawkę szkolną nie może przekraczać 351 zł. W uzasadnionych przypadkach o wyprawkę szkolną mogą ubiegać się rodzice uczniów, których kryterium dochodowe zostało przekroczone.

5. Dofinansowanie posiłków w stołówce szkolnej.
W przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny, rodzice (opiekunowie prawni) mogą ubiegać się o dofinansowanie posiłków w stołówce szkolnej(obiady, śniadania). W tym celu należy jak najszybciej złożyć wnioski wraz z odpowiednią dokumentacją w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Koluszkach, ul Brzezińska 32. W uzasadnionych przypadkach o dofinansowanie posiłków mogą ubiegać się rodzice (opiekunowie prawni) uczniów których kryterium dochodowe zostało przekroczone. W tym celu należy skontaktować się z kierownikiem świetlicy lub pedagogiem szkolnym.

6. Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy informacyjnej w szkole, na stronie internetowej szkoły: http://www.gimkol1.edu.pl lub pedagoga szkolnego.

Pedagog szkolny

Data: 04.09.2010

Rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2010/2011 dla wszystkich uczniów Gimnazjum nr 1 w Koluszkach odbędzie się w dniu 01.09. 2010 r. o godz. 9.00 w auli szkoły.
Po oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego również na auli nastąpi odczytanie list uczniów nowych klas pierwszych. Po odczytaniu list uczniowie wraz ze swoimi nowymi wychowawcami udadzą się do klas.
Przypominamy również, że na stronie internetowej będzie dostępny aktualny plan lekcji.

Data: 27.08.2010

Kiermasz podręczników

3 września 2010 r. w piątek odbędzie się kiermasz używanych podręczników dla klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011. Uczniowie obecnych klas II mogą przynieść podręczniki (oprócz ćwiczeń) do sprzedaży w dniach 2-3 września do biblioteki po uprzednim ich przygotowaniu wg poniższych zaleceń.

Należy:
- podpisać każdą książkę długopisem, podajemy imię, nazwisko i klasę
- wytrzeć napisy ołówkowe i naprawić drobne uszkodzenia
- sporządzić wykaz podręczników i podać ceny.

Rozliczenie po kiermaszu - 6 września.

Zapraszamy

Data: 27.08.2010

Wyprawka szkolna 2010

Rodzice, których przed zbliżającym się nowym rokiem szkolnym nie stać na podręczniki, mogą ubiegać się o pomoc z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest to możliwe w ramach programu Wyprawka szkolna.
O dofinansowanie na zakup podręczników mogą starać się rodzice dzieci klasach drugich gimnazjów.

W tym roku z ministerialnej pomocy mogą skorzystać również uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz niepełnosprawni. W przypadku takich dzieci pod uwagę nie jest brana klasa.
Pomoc przysługuje uczniom, w rodzinach których dochód na osobę nie przekracza 351 złotych netto. Wnioski należy składać w szkołach, do których po wakacjach będzie uczęszczało dziecko - do 15 września.

Więcej informacji znajduje się w dokumencie pdf - kliknij tutaj, aby otworzyć dokument

Data: 13.07.2010

Wykaz podręczników dla klasy 1 na rok szkolny 2010/2011


Przedstawiamy listę obowiązujących podręczników dla klas 1 gimnazjum na rok szkolny 2010/2011. - kliknij na ten link


Data: 13.07.2010

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 Następny >>

Content Management Powered by CuteNews