Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona Główna

  O szkole

  Pracownicy szkoły

  Nasze osiągnięcia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodziców

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  Kółka zainteresowań

  Samorząd Uczniowski

  język angielski

  język niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szkoła współpracy

  Szkoła promująca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szkoła wyróżniona Znakiem Jakości Interkl@sa

  BIP


Aktualności  

III Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego „Do you speak Deutsch?”

W maju 2015 w Zespole Szkół nr 1 w Gimnazjum w Koluszkach odbyła się III edycja Międzyszkolnego Konkursu z Języka Angielskiego i Niemieckiego „Do you speak Deutsch? – język obcy fajnie znać” zorganizowany przez p. Annę Spałę i p. Ilonę Dziedziczak.
Do zmagań językowych stanęli uczniowie z Gimnazjum w Budziszewicach, Gimnazjum nr 2 w Koluszkach, Gimnazjum w Popielawach oraz z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. Celem konkursu jest propagowanie oraz motywowanie uczniów do nauki języków obcych, doskonalenie znajomości języka angielskiego i niemieckiego, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności językowych oraz plastycznych, a także nawiązanie współpracy między szkołami z naszego powiatu.
Konkurs składał się z dwóch konkurencji, w których uczestnicy musieli napisać test z języka angielskiego i niemieckiego. Test składał się z rozumienia tekstu czytanego, zadania gramatycznego, leksykalnego. Uczniowie mieli także za zadanie napisać maila. Drugą konkurencją było wykonanie przestrzennej pracy plastycznej obrazującej wybrane miejsce w kraju anglo- lub niemieckojęzycznym Najlepszymi w tej konkurencji okazali się: Hubert Rudnicki z Gimnazjum nr 1 oraz Patrycja Bukowska z Gimnazjum nr 2 w Koluszkach, którzy zajęli ex aequo pierwsze miejsce. Uczniowie wykonali makietę Stonehenge. Wyróżnienie w kategorii praca plastyczna – Tower Bridge otrzymała Aleksandra Pietruszczak z Gimnazjum w Budziszewicach. Językowe zmagania uczniów oceniało jury składające się z nauczycieli anglistów i germanistów ze wszystkich uczestniczących w konkursie szkól. Ostatecznie konkurs wygrali: w kategorii język angielski uczeń Bartłomiej Godziszewski z Gimnazjum w Popielawach, a z języka niemieckiego najlepsza okazała się Natalia Kędzierska z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy uczestnictwa. Organizatorzy konkursu dziękują za ufundowanie nagród Dyrekcji Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach oraz Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Dziękujemy także nauczycielom uczącym języka angielskiego oraz niemieckiego ze szkól biorących udział w konkursie za przygotowanie uczniów.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu już za rok.

Organizatorzy
Anna Spała
Ilona Dziedziczak

Data: 28.05.2015

Czytaj więcej ...

Sukces Eko-Badaczy

Badacz Wody jest atrakcyjnym i inspirującym programem edukacyjnym, który daje tysiącom uczniów na całym świecie możliwość przeprowadzenia wspólnych działań związanych z wodą na rzecz swoich szkół i lokalnych społeczności. Program Badacz Wody jest całkowicie finansowany i wspierany przez europejskie organizacja ekologiczne w 11 krajach, i jest darmowy dla wszystkich uczestniczących w nim szkół.
Program wspiera uczniów w wieku od 8 do 14 lat w prowadzonej przez nich misji ratowania zasobów wodnych naszej planety. Badacze wody mają możliwość:
• Wykonywania wyzwań związanych z wodą i głównymi problemami dotyczącymi wody
• Współpracy z innymi uczniami na całym świecie
• Organizowania lokalnych wodnych festiwali i otrzymania punktów i nagród
• Stworzenia zasobów wiedzy i umiejętności, którymi będzie się można dzielić
Nasza grupa Eko-badaczy to 15 osób działających w ramach koła ekologicznego. Do projektu przyłączyliśmy się w marcu i już jesteśmy na 4 miejscu w Polsce wśród 34 polskich szkół.
27 maja odwiedziła nas przedstawiciela Fundacji GAP Polska, prowadzącej projekt w Polsce i wręczyła nagrodę dla Szkoły Miesiąca, jest to cyfrowy aparat fotograficzny do wykorzystania na potrzeby szkoły.

Data: 27.05.2015

Czytaj więcej ...

Gość specjalny w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach

W dniach 18-19 maja 2015 roku w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach gościł pan David Futerman, nauczyciel przedmiotów przyrodniczych z Anglii, który przyjechał na zaproszenie nauczyciela języka angielskiego, pani Marty Frączkowskiej. Ze szkołą, w której kilka lat temu pan Futerman był zatrudniony, Gimnazjum nr 1 współpracowało w projekcie Comenius. Mimo, iż projekt skończył się, to nawiązane znajomości pozostały i są podtrzymywane.
W poniedziałek, 18 maja, zagraniczny gość poprowadził w języku angielskim cykl zajęć warsztatowych z uczniami gimnazjum dotyczących zagadnień ochrony środowiska, zmian klimatyczno-pogodowych, jak również podejmowania trudnych decyzji w różnych sytuacjach. Gość znalazł również czas na spotkanie z uczniami szkoły podstawowej. Z kolei we wtorek zajęcia, które odbyły się w Miejskim Ośrodku Kultury, skierowane zostały do szerszej grupy odbiorców. Uczestnikami prezentacji była młodzież ze wszystkich gimnazjów Gminy Koluszki – Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum w Gałkowie Dużym. Na początku spotkania uczniowie mieli odgadnąć rebusy z języka angielskiego i rozwiązać zagadki matematyczno – logiczne. Kolejna część wykładu, poparta prezentacją multimedialną i prostymi przykładami z życia codziennego, poświęcona została problemom środowiska naturalnego, globalnego ocieplenia i efektu cieplarnianego. Na zakończenie warsztatów zorganizowano quiz z skromnymi nagrodami podsumowujący zdobytą przez uczniów wiedzę.
Zajęcia z gościem z kraju Szekspira dały uczniom sposobność zetknięcia się z żywym językiem angielskim i dostrzeżenia globalnych problemów nękających naszą planetę. Pan Futerman, posiadający długoletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej, obszerną wiedzę o naukach przyrodniczych, poczucie humoru i wzorowe podejście do młodych ludzi, w sposób prosty i logiczny opowiedział o zjawiskach i zagrożeniach ekologicznych obecnego świata, zachęcając jednocześnie do bycia bardziej przyjaznym dla środowiska i korzystania z zasobów natury w racjonalny sposób.
Organizatorzy dziękują wszystkim zaproszonym nauczycielom i uczniom za przybycie i uczestnictwo w zajęciach, jak również Dyrektor MOK-u, pani Elżbiecie Przywara za udostępnienie sali kinowej. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku pan David Futerman również nie zapomni o naszej szkole i ponownie zagości w progach Gimnazjum nr 1 z ciekawymi tematami.

Tomasz Piechota

Data: 27.05.2015

Czytaj więcej ...

Lekcja z policjantem w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach

Kolejny raz w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach odbyło się spotkanie uczniów z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego, które poświęcone było przypomnieniu podstawowych zasad szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Do wymienionego spotkania, doszło w dniu 21 maja 2015 r. Z uczniami spotkali się policjanci z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego, Oficer Prasowy mł.asp. Grzegorz Stasiak oraz Dzielnicowy sierż. sztab. Dariusz Pawlik. W trakcie spotkania prowadzono pogadanki mające uświadomić jej uczestnikom, jakie niebezpieczeństwa i zagrożenia mogą nas spotkać w przypadku niestosowania się do przyjętych zasad, nakazów i zakazów, zarówno w domu, szkole jak i w trakcie poruszania się po drodze. Gimnazjalistom przybliżono tematykę z zakresu cyberprzemocy oraz umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu. Funkcjonariusze informowali także uczniów o zagrożeniach związanych z eksperymentowaniem z substancjami psychoaktywnymi w kontekście odpowiedzialności prawnej. Zdarzały się również pytania ze strony uczniów dotyczące omawianych zagadnień, na które policjanci chętnie odpowiadali. Spotkanie to przebiegało w miłej atmosferze i było miłym doświadczeniem. Mamy nadzieję, że przekazane w ten sposób informacje, pozostaną przez długi czas w świadomości uczniów i przyczyni się do poprawy ich bezpieczeństwa.

Data: 26.05.2015

Czytaj więcej ...

Gimnazjum nr 1 zwycięzcą programu „Żyj smacznie i zdrowo”

We wtorek 19 maja Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego gościło przedstawicieli firmy Winiary, firmy Nestle, a także pięcioosobowy zespół programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo”. Tego dnia do szkoły przybyła też Zastępca Burmistrza Koluszek - p. Krystyna Lewandowska i redaktor Tygodnia w Koluszkach Zbigniew Komorowski oraz uczestniczka programu You can Dance – Po prostu tańcz. Wszystko to za sprawą zwycięstwa naszej szkoły w konkursie „Żyj smacznie i zdrowo” i uroczystości podsumowującej połączonej z wręczeniem nagród.
„Żyj smacznie i zdrowo” to program, którego celem jest przekazanie uczniom szkół gimnazjalnych, zasad prawidłowego i smacznego odżywiania, zachęcenie ich do pierwszych eksperymentów w kuchni i wspólnego, rodzinnego spożywania posiłków oraz zwrócenie ich uwagi na ważne problemy społeczne takie, jak marnowanie żywności, energii czy wody. Patronem honorowym programu jest Polski Instytut Nauk Żywieniowych oraz Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Patronem społecznym jest Federacja Polskich Banków Żywności.
Do programu w tym roku zgłosiło się ponad 3 000 nauczycieli szkół gimnazjalnych, którzy wyedukowali 150 000 uczniów z 2 800 szkół. W całej Polsce w realizację „Żyj smacznie i zdrowo” zaangażowanych zostało ponad 50% szkół gimnazjalnych.
Z województwa łódzkiego udział w programie wzięło 8.503 gimnazjalistów z 244 łódzkich szkół. Gimnazjum nr 1 znalazło się na liście zwycięzców i tym samym otrzymało w nagrodę tablicę multimedialną wraz z projektorem wartości 7 000 zł, a także indywidualne nagrody dla uczniów zwycięskiej klasy II b. Szkolnym koordynatorem projektu była nauczycielka biologii Małgorzata Owczarek.
Zadaniem nagrodzonym w konkursie była kampania społeczna dotycząca zdrowej żywności, przeprowadzona przez uczniów klas drugich gimnazjum oraz film reklamujący działania prozdrowotne uczniów.
Na początku uroczystości miały miejsce wystąpienia przybyłych gości, oficjalne wręczenie nagród oraz warsztaty poprowadzone przez dietetyka, a następnie quiz dietetyczny wraz z nagrodami w formule Milionerów. Dzień zakończył się pokazem tanecznym w wykonaniu gwiazdy programu „You can Dance” i zajęciami tanecznymi dla zwycięskiej klasy.

Data: 25.05.2015

Czytaj więcej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 Następny >>

Content Management Powered by CuteNews