Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

XVII Szkolny Konkurs Mitologiczny "Nie udawaj Greka"

10 marca 2017 roku w Gimnazjum nr 1 odby si XVII Szkolny Konkurs Mitologiczny "Nie udawaj Greka". Zgodnie ze swoj siedemnastoletni tradycj by on adresowany do uczni體 klas pierwszych naszej szko硑. Zorganizowali go ubieg硂roczni zwyci陑cy klasa II D.
W tym roku motywem przewodnim konkursu by硑 mityczne istoty zar體no pi阫ne jak i szkaradne: nimfy, syreny, potwory. Uczestnicy mitologicznych zmaga musieli odpowiedzie na pytania trzech bogi, odgadn规 imiona bohater體 scenek i znale熸 b酬dy w piosence o Zeusie. Klasowi arty渃i wykonali pi阫ne prace plastyczne, polegaj筩e na wymodelowaniu z papieru wizerunk體 wylosowanych przez siebie mitycznych stwor體.
Oczywi渃ie, jak co roku, nie zabrak硂 pocz阺tunki boskim nektarem i ,,Zorby拻 w wykonaniu organizator體 konkursu.
Ostatecznie zwyci陑cami mitologicznych zmaga zosta砤 dru縴na klasy I C w nast阷uj筩ym sk砤dzie: Kinga Fija砶owska, Nikola Rutkowska, Mateusz Dzi筭 i Ola Grzegorczyk.
Zwyci陑com gratulujemy ich wiedzy.
W internetowej galerii mo縠cie obejrze zdj阠ia z imprezy.

Anna Malecha

Data: 20.03.2017

Czytaj wi阠ej ...

Wizyta wolontariuszki z Chorwacji

Ostatni dzie karnawa硊, wtorek 28 lutego, up硑n钩 nie tylko pod znakiem zabawnych przebra i t硊stego jedzenia, ale r體nie warsztat體 j陑ykowych przeprowadzonych przez pani Magdalen Rezo z Chorwacji, kt髍a jest wolontariuszk Fundacji im. Roberta Schumana. Z fundacj t Gimnazjum nr 1 w Koluszkach wsp蟪pracuje ju od wielu lat w programie 刏apro wolontariusza.
Pani Magdalena, kt髍a z wykszta砪enia jest absolwentk filologii angielskiej, ale w砤da ponadto j陑ykiem w硂skim, hiszpa駍kim, niemieckim i chorwackim, przybli縴砤 uczniom histori, tradycje i obyczaje jej ojczystego kraju, jak r體nie poprowadzi砤 warsztaty o stereotypach. Gimnazjali渃i dowiedzieli si m.in., 縠 Polska i Chorwacja maj wiele wsp髄nego, pocz箇szy od j陑yka , a ko馽z筩 na kulinariach. Co wi阠ej jedna z legend g硂si, 縠 wsp蟪cze渘i Chorwaci s potomkami naszych g髍ali, kt髍zy oko硂 X wieku przenie渓i si na P蟪wysep Ba砶a駍ki...

Data: 08.03.2017

Czytaj wi阠ej ...

Szlakiem Dziedzictwa Filmowego dzi Hollysd

23 lutego uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, kt髍zy uczestnicz w zaj阠iach k蟪 zainteresowa z j陑yka polskiego, udali si pod opiek p. Sylwii Daszkiewicz i p. Urszuli Chachulskiej - Tomaszczak na wycieczk 渓adami dzi filmowej.
Pierwszym punktem w阣r體ki by硂 Muzeum Animacji SE-MA-FOR. To jedna z ciekawszych 丑dzkich plac體ek kulturalnych powo砤na do tego, aby promowa dorobek oskarowego studia SE-MA-FOR. Jest to miejsce przede wszystkim dla os骲 ciekawych tajnik體 animacji, zafascynowanych niezwyk硂渃i tego 渨iata. Gimnazjali渃i dali si urzec magii tego miejsca za spraw bajkowych ekspozycji, o kt髍ych ciekawie opowiada przewodnik. To tutaj mo縩a zobaczy oryginalne elementy scenografii z wielu, kultowych ju, dobranocek. Tu znajduj si autentyczne lalki animacyjne z takich film體 animowanych jak: 凪i Uszatek, 凪i Koralgol, 凱ingwin PIK-POK i wiele innych. Najwi阫sze wra縠nie jednak na uczniach zrobi硑 informacje nt. wysi砶u i czasoch硂nno渃i animacji poklatkowej, metod t powstaj filmy w 丑dzkim studiu. Na sekund filmu nale縴 wykona 24 zdj阠ia, aby ruch animowanych przedmiot體 by p硑nny. Wszystkich zszokowa砤 informacja, 縠 jednego dnia pracy, jeden zesp蟪 filmowy jest w stanie nagra ok. 6 sekund filmu, czyli 1 minuta filmu, to a 10 dni pracy. Aby przyspieszy proces powstawania dzie砤, prace odbywaj si w trzech- czterech zespo砤ch jednocze渘ie. Zako馽zenie pobytu w muzeum by硂 niespodziank dla uczestnik體. W kameralnej sali kinowej mogli obejrze animacj 凱iotru i wilk w re. Suzie Templeton, kt髍a w 2008 roku zdoby砤 Oskara w kategorii najlepszy kr髏kometra縪wy film animowany...

Data: 08.03.2017

Czytaj wi阠ej ...

Jak nasi graj i 減iewaj箙

Znakomicie zaprezentowali si uczniowie Gimnazjum nr 1 podczas si骴mej edycji Powiatowego Festiwalu Piosenki Angielskiej 凾he Shining Stars, kt髍y odby si w Wi渘iowej G髍ze, w pi箃ek 17 lutego 2017 roku. W kategorii solist體 Kinga Koci駍ka zaj瓿a II miejsce w piosence Eda Sheerana 凾hinking out loud. Kinga za減iewa砤 sw骿 utw髍 rewelacyjnie, 縴wio硂wo, od serca, wydobywaj筩 z niego ca砮 przes砤nie emocjonalne. Dodatkow zalet by fakt, i piosenka by砤 grana na 縴wo przez szkolny zesp蟪 gitarowy w sk砤dzie Micha Teodorczyk i Kacper Kru. Jako nagrod wykonawczyni otrzyma砤 talon na zakupy w Empiku, oraz liczne gad縠ty. Pierwsze miejsce w tej samej kategorii r體nie pow阣rowa硂 do Koluszek, tym razem do Gimnazjum nr 2, natomiast trzecim miejscem ucieszy硂 si Gimnazjum nr 29 z dzi.
Organizatorzy, poza konkursem piosenki, zapewnili go渃iom szereg dodatkowych atrakcji...

Data: 27.02.2017

Czytaj wi阠ej ...

By jak dzie硂 sztuki

- taka sentencja, w ostatnich dniach grudnia, sta砤 si s硂wem przewodnim uczni體 Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. Gimnazjali渃i, w ramach zmaga do konkursu Superklasy, niczym spadkobiercy artyst體 malarzy, odzwierciedlali w formie zdj赕 fotograficznych wybrane przez siebie dzie砤 sztuki malarskiej.
W渞骴 wybranych przez uczni體 obraz體, znalaz硑 si takie dzie砤 jak: Dama z gronostajem oraz Ostatnia wieczerza Leonarda da Vinci, 宯iadanie wio渓arzy Augusta Renoira czy Rejtan Jana Matejki. Uczniowie niekt髍ych klas odwzorowali obrazy pod wzgl阣em p髗 jak i epokowych stroj體 bohater體, a inni przedstawili dzie砤 w nowoczesnej XXI-wiecznej wersji. Najbardziej oryginalne i intryguj筩e prace zosta硑 nagrodzone.
22 grudnia 2016 roku, po uroczystym Apelu Bo縪narodzeniowym, Komisja Konkursowa wy硂ni砤 trzy najbardziej oryginalne i pomys硂we repliki obraz體 oraz wr阠zy砤 kilka wyr罂nie. Pierwsze miejsce zdobyli ex aequo uczniowie klasy 2B ( obraz Isabella Johna Everetta Millaisa) oraz klasy 2C (obraz 宯iadanie wio渓arzy Augusta Renoira). Drugie miejsce przyznano klasie 2D (obraz Dama z gronostajem Leonarda da Vinci), natomiast trzecie miejsce zaj瓿a klasa 1D (obraz Rejtan Jana Matejki). Wyr罂nienia otrzymali uczniowie klas 3E (obraz Jerzy Duda-Gracz Je焏焎y Apokalipsy czyli Fucha), 3B (Jacques-Louis David 宮ier Sokratesa) oraz 1B (obraz Paul C閦anne Gracze w karty)...

Data: 10.02.2017

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews