Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona Główna

  O szkole

  Pracownicy szkoły

  Nasze osiągnięcia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodziców

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  Kółka zainteresowań

  Samorząd Uczniowski

  język angielski

  język niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szkoła współpracy

  Szkoła promująca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szkoła wyróżniona Znakiem Jakości Interkl@sa

  BIP


punkty  

Zasady przeliczania ocen i osiągnięć uczniów na punkty przez komisje kwalifikacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych

Progi punktowe

 

200 pkt.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym
100 pkt.
Liczba punktów możliwa do osiągnięcia za obie części egzaminu gimnazjalnego po przeliczeniu z wyniku procentowego egzaminu
100 pkt.
Liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie i inne osiągnięcia ucznia

Sposób przeliczania na punkty ocen
z j. polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych

15 pkt. – ocena celująca
13 pkt. - ocena bardzo dobra
11 pkt. – ocena dobra
7 pkt. – ocena dostateczna
2 pkt. – ocena dopuszczająca
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.

Sposób przeliczania na punkty innych osiągnięć szkolnych umieszczonych na świadectwie ukończenia szkoły

1.1. Uzyskania tytułu finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty:
a)-  jeden tytuł – 10 pkt.
b) - dwa i więcej – dodatkowe 2 pkt.
2. Zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach tematycznych (zgodnie z załącznikiem KO) na szczeblu co najmniej wojewódzkim
3. Za zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub od 1 do 4 miejsca w grach zespołowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim:
a) - w jednej dyscyplinie – 6 pkt.
b) - dwóch i więcej – dodatkowo 2 pkt.
W przypadku braku osiągnięć na szczeblu co najmniej wojewódzkim, zajęcie od 1 do 3 miejsca w zawodach na szczeblu powiatowym – 3 pkt.
4. Zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach artystycznych na szczeblu co najmniej powiatowym – 3 pkt.
5. Osiagnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub osiągnięć w aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 3 pkt.