Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona Główna

  O szkole

  Pracownicy szkoły

  Nasze osiągnięcia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodziców

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  Kółka zainteresowań

  Samorząd Uczniowski

  język angielski

  język niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szkoła współpracy

  Szkoła promująca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szkoła wyróżniona Znakiem Jakości Interkl@sa

  BIP


otwarta  

Szkoła otwarta na Unię EUropejską

Gimnazjum nr 1 w Koluszkach zostało laureatem Ogólnopolskiego Plebiscytu "Złota Piećdziesiątka Szkół Otwartych na Unię Europejską" w kategorii proeurpejska działalność wewnątrzszkolna!!! Celem przedsięwzięcia było:
* Promowanie wyjazdów edukacyjnych i poznawczych młodzieży jako istotnego czynnika wychowawczo-edukacyjnego, rozwijajacego wyobraźnie i wiedzę, podnoszącego motywację do nauki, zwłaszcza jezyków obcych.
* Popularyzacja idei właczania tego rodzaju wyjazdów w stałe ramy programów nauczania jako elementu wzbogacającego o nowe, atrakcyjne elementy oddziaływania edukacyjnego.
* Uhonorowanie wysiłku nauczycieli wnoszących wkład w organizacje tego typu wyjazdów. Ich ogromna praca i poświęcenie, a także wielka odpowiedzialność, którą ponoszą – często nie są należycie doceniane.
* Promocja edukacji proeuropejskiej.
* Poszukiwanie możliwosci dofinansowywania tego typu form edukacyjnych przez gminy, sponsorów, fundacje, ew. środki pomocowe z Unii Europejskiej.
Organizatorem plebiscytu była Agencja Turystyczna ATAS, która jest czołowym organizatorem turystyki językowej i młodzieżowej w Polsce.. Współorganizatorami plebiscytu były również: British Council, TVP3, Rzeczpospolita, Visit Britain, Czasopismo "Rynek turystyczny",Warszawska Izba Turystyki