Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona Główna

  O szkole

  Pracownicy szkoły

  Nasze osiągnięcia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodziców

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  Kółka zainteresowań

  Samorząd Uczniowski

  język angielski

  język niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szkoła współpracy

  Szkoła promująca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szkoła wyróżniona Znakiem Jakości Interkl@sa

  BIP


ict  

ICT w edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Agencja Narodowa Programu Socrates ogłosiła w bieżącym roku szkolnym wyniki konkursu mającego na celu wyłonienie najlepszych projektów programu Socrates promujących zastosowanie nowoczesnych technologii w edukacji. W kategorii: "Innowacyjne podejścia w procesach nauczania / uczenia się, metody i narzędzia dydaktyczne wykorzystujące nowoczesne technologie ICT do poprawy jakości kształcenia na wszystkich poziomach edukacyjnych" nasz projekt "A school, a land" zdobył I miejsce.
W konkursie brały udział szkoły, uczelnie oraz placówki kształcenia, które realizowały międzynarodowe projekty edukacyjne w dowolnym komponencie programu Socrates w latach 2000–2005.
Najlepsze projekty zostały wyróżnione atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi i zaprezentowane na konferencji promującej zastosowanie nowoczesnych technologii w edukacji, która odbyła się 14 grudnia 2006 roku w Katedrze Informatyki i Metod Komputerowych Akademii Pedagogicznej im KEN w Krakowie. W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, administracji oświatowej, uczelni oraz władz samorządowych. Więcej informacji o konferencji oraz prezentację naszego projketu możecie Państwo obejrzeć na oficjalnej stronie konkursu http://www.ap.krakow.pl/kmk/socrates/index.html