Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona Główna

  O szkole

  Pracownicy szkoły

  Nasze osiągnięcia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodziców

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  Kółka zainteresowań

  Samorząd Uczniowski

  język angielski

  język niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szkoła współpracy

  Szkoła promująca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szkoła wyróżniona Znakiem Jakości Interkl@sa

  BIP


eschola  

Festiwal eschola

Ciekawym doświadczeniem dla naszej szkoły był udział w festiwalu nauczania za pośrednictwem Internetu. Zasadniczym celem festiwalu było promowanie użycia nowych technologii i Internetu w nauczaniu oraz wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy szkołami z całej Europy. Festiwal był wspaniałą okazją dla nauczycieli, aby pokazać swoje umiejętności z zakresu ICT w ramach internetowych projektów - realizowanych we współpracy z innymi szkołami. Nasz udział w festiwalu zaowocował równiez nagranie w naszej szkole przez TVP1 programu dotyczącego realziacji międzynarodowych projektów edukacyjnych i wykorzystaniu w nich nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program powstał na zlecenie Portalu Interkl@sa.