Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona Główna

  O szkole

  Pracownicy szkoły

  Nasze osiągnięcia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodziców

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  Kółka zainteresowań

  Samorząd Uczniowski

  język angielski

  język niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szkoła współpracy

  Szkoła promująca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szkoła wyróżniona Znakiem Jakości Interkl@sa

  BIP


Wolontariat  

„Jak dobrze, że jest ktoś,
do kogo możesz zwrócić się o pomoc.
Jak dobrze, że ty jesteś,
by komuś przyjść z pomocą,
po prostu przy nim być, gdy tego potrzebuje.
Jak dobrze, że jesteś...”
Małgorzata Stolarska

    Potrzeba kreowania pozytywnych wzorów zachowań, postaw i działań młodzieży stała się inspiracją do założenia Szkolnego Klubu Wolontariatu. Skupia on młodzież obdarzoną wielką wrażliwością na potrzeby innych, dostrzegającą wokół siebie tych, którzy potrzebują pomocy, umiejącą dzielić się z innymi swoim czasem wolnym, zdolnościami i optymizmem.
    Spotkania członków klubu odbywają się systematycznie raz w tygodniu. Młodzież uczestniczyła w cyklu zajęć dotyczących idei młodzieżowego wolontariatu, np.: "Historia światowego i polskiego wolontariatu", "Kształtowanie osobowości młodego wolontariusza", "Karta etyczna wolontariusza". Klub współpracuje z instytucjami promującymi ideę wolontariatu, m.in. z Biurem Regionalnym Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Regionalnym Centrum Wolontariatu w Łodzi, Fundacją "Świat na Tak" w Warszawie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Warsztatem Terapii Zajęciowej oraz Fundacją na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem" w Koluszkach. Raz w miesiącu odbywają się zajęcia warsztatowe z osobami wspierającymi działania wolontarystyczne, m.in. z psychologiem, pedagogiem oraz pracownikami socjalnymi. Jedną z form działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu jest współpraca z osobami niepełnosprawnymi z Warsztatów Terapii Zajęciowej. Uczestniczący w tych zajęciach uczniowie spotykają się regularnie z młodzieżą niepełnosprawną, razem pracują, bawią się, uczą wzajemnie otwartości, tolerancji, szacunku dla słabszych, wykonują wspólnie prace plastyczne, wystawiane do sprzedaży aukcyjnej. Członkowie klubu uczestniczą również w imprezach okolicznościowych organizowanych przez WTZ, m.in. w karnawałowych balach integracyjnych "Tacy sami" oraz zajęciach rekreacyjne - sportowych. Współpraca z WTZ to tylko jedna z form pracy wolontariuszy. Uczestniczą oni także w spotkaniach z uczniami objętymi programem socjoterapeutycznym. Wraz z opiekunami Świetlicy Socjoterapeutycznej przy Gimnazjum nr l w Koluszkach oraz Świetlicy Środowiskowej "Świetlik" w Brzezinach przygotowali dla uczestników tych zajęć "Wieczór andrzejkowy" oraz "Spotkanie wigilijne". Wystąpili także w programie bożonarodzeniowym "Aby człowiek był człowiekiem" Młodzi wolontariusze organizują także na terenie szkoły i miasta akcje charytatywne pod hasłem "Pomóżcie nam pomagać". W kwietniu 2001, działając wspólnie z Radą Rodziców, zorganizowali świąteczna zbiórkę słodyczy. Dzięki ofiarności właścicieli koluszkowskich sklepów spożywczych przygotowali 30 świątecznych paczek ze słodyczami dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zainteresowali swoją akcją rodziców, właścicieli firm odzieżowych, którzy do słodkich upominków dołączyli wyroby ze swoich kolekcji. Udaną akcją przeprowadzoną przez młodzieżowych wolontariuszy okazała się zbiórka książek dla uczniów z Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II w Wilnie. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu byli również współorganizatorami pobytu grupy wileńskich uczniów w Koluszkach w ramach wakacyjnych warsztatów integracyjno-edukacyjnych. Wolontariusze przygotowali dla nich program wycieczki rowerowej, zajęli się organizacją ogniska integracyjnego i wieczoru muzycznego. We wrześniu 2001 oraz w czerwcu 2002 współorganizowali Szkolną Giełdę Podręczników oraz przeprowadzili akcję "Plecak nadziei", zbierając podręczniki, zeszyty i przybory szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W grudniu 2001r.wolontariusze przeprowadzili kolejną akcję charytatywną, z której dochód został przeznaczony na zakup świątecznych upominków oraz dofinansowanie wakacyjnego pobytu polskich uczniów ze Szkoły Średniej nr 4 im. Czapajewa z białoruskiej Wilejki. Propagując hasło: "I Ty możesz zostać świętym Mikołajem", przeprowadzili zbiórkę zabawek dla Przedszkola nr3 w Koluszkach. Członkowie klubu uczestniczą również w ogólnopolskich akcjach charytatywnych, m.in. "Złotówka dla Afganistanu", "Góra grosza", czy "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy". Zaangażowanie młodzieży, entuzjazm w niesieniu pomocy innym, chęć poprawienia wizerunku otaczającej rzeczywistości pozwalają przypuszczać, iż działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu przyniesie jeszcze wiele dobra. Warto włączać uczniów w działalność wolontarystyczną.

Uczniom daje ona możliwość:
- Nabierania doświadczenia życiowego
- Odkrywania i wzmacniania wrażliwości na sprawy społeczne
- Samorealizacji i samodoskonalenia
- Zaspokajania własnych potrzeb społecznych, autoakceptacji, poczucia przynależności do grupy
- Nabywania nowych umiejętności
- Nawiązywania nowych kontaktów

Korzyści dla szkoły to:
- Edukacja obywatelska w teorii i praktyce
- Kreowanie nowej jakości w życiu szkoły
- Budowanie dobrego wizerunku w społeczności lokalnej
- Szansa na dofinansowanie działań wolontarystycznych
- Budowanie nowej płaszczyzny porozumienia nauczyciel - uczeń.


POMAGAJMY RAZEM! I Ty możesz zostać wolontariuszem, czyli działalność wolontaryjna Gimnazjum nr 1 w Koluszkach w latach 2009 - 2011

Wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu, działającego we współpracy z Samorządem Szkolnym działają na rzecz społeczności lokalnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koluszkach, pomagają uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach w nauce oraz odwiedzają dzieci w Przedszkolu nr 3 w Koluszkach, gdzie ich zadaniem jest urozmaicenie maluchom czasu przez prowadzenie różnych atrakcyjnych zabaw. Działaniami wolontariatu kieruje wybrany uczeń. W ubiegłym roku funkcje tą piastowała Karolina Malinowska, a obecnie Paulina Adrian. Koordynatorem działań wolontariatu jest nauczyciel bibliotekarz p. Małgorzata Kujawa.
W ramach działań samego Samorządu Uczniowskiego corocznie przeprowadzanych jest kilka działań charytatywnych. Są to:
- sprzątanie grobów - pod nazwą „Światełko pamięci”
- zbiórka żywności w supermarketach, czyli: „Świąteczna paczka”
- „Góra Grosza”, na rzecz domów dziecka

Młodzież chętnie włącza się także i odpowiada na potrzeby ludzi, którzy dotknięci zostali w ostatnim czasie przez klęski żywiołowe. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy zbiórkę rzeczy na rzecz powodzian oraz pomoc pieniężną dla Haiti. Wiele działań wolontaryjnych prowadzimy z zaprzyjaźnionym Przedszkolem nr 3 w Koluszkach. Jednym z naszych projektów był „Gimnazjaliści przedszkolakom for Christmas”, którego autorką była p. Anna Spała. Od listopada 2008 roku, przez 2 miesiące chętni uczniowie z klas drugich odwiedzali dwie grupy, dzieci 3- i 6-letnie, które nie uczyły się języka angielskiego w przedszkolu. Gimnazjaliści mieli za zadanie nauczyć dzieci słownictwa oraz piosenek związanych ze Świętami Bożego Narodzenia w języku angielskim.

Od 2007 r. młodzież naszego gimnazjum, należąca do Koła Bibliotecznego, włączyła się do akcji „Cała Polska czyta dzieciom - gimnazjaliści też”. W ramach kampanii został zaplanowany szereg cyklicznych spotkań propagujący czytelnictwo wśród najmłodszych. Koordynatorem jest p. Małgorzata Kujawa. Z bajeczkami odwiedzamy przedszkolaków z okazji Mikołajek, świąt Bożego Narodzenia, świąt Wielkanocnych i Dnia Dziecka. Od czterech lat w czasie ferii zimowych, biblioteka szkolna organizuje zajęcia dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach. Akcja „Ferienada, czyli spotkania z książką w bibliotece” służy szerzeniu czytelnictwa oraz zapewnieniu dzieciom atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego. W czasie godzinnych zajęć dzieci mogą posłuchać bajeczki czytanej przez gimnazjalistów i przygotowanych konkursach, zabawach ruchowych i łamigłówkach. Nowością w naszej ofercie edukacyjnej są zajęciach dla naszej młodzieży dotyczące sztuki mediacji. Grupa uczniów każdego roku wyjeżdża do Niemiec, aby wspólnie z tamtejszymi rówieśnikami wprawiać się do tej trudnej, a zarazem potrzebnej umiejętności. W czasie zajęć uczymy się, czym jest mediacja oraz odgrywamy przykładowe scenki. Po krótkim sprawdzianie otrzymujemy tytuł mediatora. Pozwala nam to później pomagać uczniom naszej szkoły w rozwiązywaniu konfliktów. Koordynatorem jest p.Małgorzata Drabik.

Od czerwca 2009 r. do listopada 2011 r. grupa uczniów z naszej szkoły uczestniczyła w projekcie "Młodzieżowe Biuro Turystyczne Awangarda Rzeczywista". Wcielili się oni w role młodzieżowych przewodników. Działaniem wolontaryjnym było przygotowanie tras turystycznych po naszym mieście. Ich odbiorcami byli klasowi rówieśnicy, uczniowie Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 1 oraz rodzice. Przewodnicy z Młodzieżowego Biura Turystycznego Awangarda Rzeczywista zorganizowali także grę terenową "Skarb Kolucha". Zabawa był przeznaczona dla przedszkolaków oraz uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Dzieci miały za zadanie m.in. rysować i odgadywać zagadki. Nagrodą dla najlepszej drużyny było pasowanie na rycerza.


„Gimnazjaliści przedszkolakom for Christmas”Mediacje rówieśnicze - zajecia kursowe w niemieckiej szkole„Klub Wolontariusza”- zajęcia w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach„Młodzieżowe Biuro Turystyczne Awangarda Rzeczywista” - awangardziści z gimnazjum jako przewodnicy po naszym mieście„Skarb Kolucha” - gra terenowa przygotowana dla najmłodszych koluszkowianAkcja „Cała Polska czyta dzieciom- gimnazjaliści też!” w Przedszkolu nr 3 w Koluszkach
Zajęcia „Ferienada, czyli spotkania z książką w bibliotece”Prezentacja działań Szkolnego Klubu Wolontariatu (plik pdf)


Małgorzata Kujawa
nauczyciel bibliotekarz


banery: