Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona Główna

  O szkole

  Pracownicy szkoły

  Nasze osiągnięcia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodziców

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  Kółka zainteresowań

  Samorząd Uczniowski

  język angielski

  język niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szkoła współpracy

  Szkoła promująca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szkoła wyróżniona Znakiem Jakości Interkl@sa

  BIP


Szkola wspolpracy  

Szkoła współpracy

"Szkoła współpracy" - to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań.

Rozwiązania te zostaną opracowane w wyniku wcześniej przeprowadzonych pogłębionych, ogólnopolskich badań sondażowych dot. opinii i postaw w każdej z grup (dyrektorzy i nauczyciele, rodzice, uczniowie) oraz konsultacji, a następnie upowszechnione w postaci podręczników.
W ramach projektu "Szkoła współpracy" przedstawiciele szkół i przedszkoli otrzymają wsparcie w postaci szkoleń i warsztatów podnoszących kompetencje w zakresie umiejętności podejmowania i podtrzymywania współpracy w szkole.
Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach znalazł się w gronie szkół w Polsce zakwalifikowanych do realizacji tego projektu. Projekt potrwa do końca lutego 2015 roku. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III; Wysoka jakość systemu oświaty.


W czerwcu 2014 r. braliśmy udział w szkoleniach w Łodzi w podziale na trzy grupy (uczniowie – Katarzyna Benda, Mateusz Sikorski , rodzice – pani Magdalena Marczyk, pani Małgorzata Szyszka - Nowak, nauczyciele – Emilia Felkiewicz, Sylwia Kowalska).
Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli miały na celu wyjaśnienie znaczenia roli oraz praw rodziców i uczniów w życiu szkoły oraz przygotowanie do ich aktywnego w nim uczestnictwa.
Uczniowie wzięli udział w szkoleniach dotyczących m.in.: uprawnień i sposobów działania samorządu uczniowskiego oraz zasad skutecznej współpracy w ramach samorządu, jak również z nauczycielami i dyrekcją oraz rodzicami.
Dla rodziców odbyło się szkolenie z zakresu uprawnień rad rodziców, praw rodziców w szkole, dobrych praktyk działań rodziców w przestrzeni szkolnej oraz zasad skutecznej współpracy z dyrekcją.


Po udziale w warsztatach, w ramach projektu zorganizowaliśmy na terenie swojej szkoły debaty na temat stanu i barier rozwoju współpracy w szkole. W trakcie tych debat organizowanych oddzielnie dla każdej z grup: uczniów (dnia 24 czerwca) i nauczycieli (dnia 28 sierpnia) uczestnicy poszukiwali odpowiedzi na pytania dotyczące współdziałania i zaangażowania poszczególnych grup, tworzących społeczność szkoły.
Podstawowe pytanie, wspólne dla wszystkich debat brzmiało następująco:"Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w „NASZEJ SZKOLE”?
Wnioski z debat szkolnych - do pobrania prezentacja zapisana w formacie pdf


W środę 10 września 2014 r., rodzice (pani Magdalena Marczyk, pani Małgorzata Szyszka – Nowak), uczniowie (Joanna Marczyk, Mateusz Sikorski), i nauczyciele naszej szkoły (Ilona Dziedziczak, Emilia Felkiewicz) uczestniczyli w kolejnych warsztatach zorganizowanych w ramach projektu "Szkoła współpracy".
Dzięki udziałowi w części teoretycznej i praktycznej szkoleń i warsztatów uczestnicy zdobyli niezbędną wiedzę, która z pewnością będzie wykorzystana podczas tworzenia indywidualnego programu współpracy odpowiadającego potrzebom wszystkich podmiotów współtworzących nowoczesną, demokratyczną szkołę.
Gotowe projekty zostaną przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej i będą podlegały ocenie. Zdjęcia z warsztatów możecie obejrzeć w internetowej galerii.