Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona Główna

  O szkole

  Pracownicy szkoły

  Nasze osiągnięcia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodziców

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  Kółka zainteresowań

  Samorząd Uczniowski

  język angielski

  język niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szkoła współpracy

  Szkoła promująca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szkoła wyróżniona Znakiem Jakości Interkl@sa

  BIP


Rekrutacja  

Rekrutacja do gimnazjum

1 czerwca 2016 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2016 r. rozpoczyna się rekrutacja do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017.

Wyboru gimnazjum, w obwodzie którego uczeń zamieszkuje, dokonujecie Państwo, wypełniając druk Zgłoszenia kandydata do klasy pierwszej gimnazjum, który będzie można pobrać ze strony internetowej naszego gimnazjum. Będzie on także dostępny w sekretariacie gimnazjum.

Jeżeli dokonujecie Państwo wyboru gimnazjum spoza obwodu, należy wypełnić: Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej gimnazjum, który można pobrać ze strony internetowej naszego gimnazjum. Druk wniosku będzie także dostępny w sekretariacie gimnazjum.

Na podjęcie decyzji i oddanie wypełnionego Zgłoszenia lub Wniosku macie Państwo czas do 22 czerwca 2016 r.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
Jolanta Dąbrowska


Poniżej dostępne są dokumenty dla rodziców uczniów, którzy chcą kontynuować naukę w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach od roku szkolnego 2016/17

Zasady naboru do klas 1 Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach na rok szkolny 2016/2017Zgłoszenie kandydata do klas 1 Gimnazjum nr 1 na rok szkolny 2016/2017 - dotyczy kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły


Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej Gimnazjum nr 1 w Koluszkach w roku szkolnym 2016/17 - dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum.