Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Wielki sukces uczni體 Gimnazjum nr 1. Bartosz Kurgiel laureatem, Weronika Gutowska i Weronika J鬅wik finalistkami og髄nopolskiego fina硊 konkursu 凱apie S硂wianin

18 maja 2017 roku w dzi odby硑 si eliminacje og髄nopolskiego konkursu z wiedzy o 縴ciu i czasach Karola Wojty硑 - 渨. Jana Paw砤 II: 凱apie S硂wianin. W渞骴 58 finalist體 z 7 wojew骴ztw znalaz硂 si a troje uczni體 Gimnazjum nr 1 w Koluszkach: Bartosz Kurgiel (3c), Weronika J鬅wik (2d) i Weronika Gutowska (2c). W tym roku tytu laureata konkursu wywalczy Bartosz Kurgiel (V miejsce w Polsce). Temat 髎mej edycji konkursu brzmia: 剬w. Jan Pawe II papie spod znaku Fatimskiego Or阣zia Matki Bo縠j.
Eliminacje z wiedzy i nauczania Papie縜-S硂wianina by硑 ponownie organizowane przez sdzkie Kuratorium O渨iaty w porozumieniu z innymi kuratoriami. Patronat nad eliminacjami tradycyjnie obj瓿o szereg os骲
i instytucji, m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewoda sdzki, Marsza砮k Wojew骴ztwa sdzkiego, Arcybiskup Metropolita sdzki, Prezydenta Miasta dzi i inni.
Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach: szkolnym, wojew骴zkim i og髄nopolskim. Etap szkolny polega na samodzielnym napisaniu pracy na jeden z wybranych temat體. Zagadnienia dotyczy硑 warto滄 modlitwy r罂a馽owej, ulubionej modlitwy 渨. Jana Paw砤 II; zwi箊ku wydarze z 13 maja 1981 r., (zamach na 縴cie papie縜) z or阣ziem fatimskim oraz tajemnicy biskupiego i papieskiego zawo砤nia TOTUS TUUS a tak縠 symboliki herbu papie縜- Polaka...

Data: 07.06.2017

Czytaj wi阠ej ...

Wymiana mi阣zynarodowa Koluszki - Ihringen 25. 05. 2017 r. - 02. 06. 2017 r.

Prezentacje z wymiany ze szko砤 z Ihringen:
- Pr鋝entation 黚er Freiburg
- Schuleraustausch

Data: 06.06.2017

Piotr Kabat - uczeń Gimnazjum nr 1, ponowie zwycięzcą archidiecezjalnego konkursu biblijnego 凷łuchać Pana

Piotr Kabat, uczeń klasy 2c Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, po raz drugi został zwycięzcą archidiecezjalnego konkursu biblijnego organizowanego przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Łodzi. Tym razem przedmiotem intelektualnych zmagań była wiedza o Księdze Sędzi體 i Ewangelii św. Łukasza. 7 marca br. Piotr uzyskał najlepszy wynik w szkolnym etapie konkursu, kt髍y polegał na rozwiązaniu 30 zamkniętych pytań dotyczących wskazanych przez organizator體 części Biblii. Na tym etapie, wymaganą do udziału w archidiecezjalnym finale liczbę punkt體 otrzymali inni uczniowie gimnazjum: Alicja Cieryt z klasy 2 d i Jakub Majchrzak z klasy 3 b. W sumie w eliminacjach szkolnych wzięło udział 14 uczni體 koluszkowskiej 凧edynki, zaś w całej archidiecezji ł骴zkiej aż 220 uczestnik體 z 48 szkł...

Data: 31.05.2017

Czytaj wi阠ej ...

Konkurs 刉hy Jesus?, z treści akademii wielkanocnej AD 2017 rozstrzygnięty

Katarzyna Kozal uczennica klasy 1 d naszego gimnazjum została zwycięzcą konkursu Why Jesus?, kt髍y stanowił przedłużenie akademii wielkanocnej AD 2017.
22 maja br. zwycięzca rywalizacji konkursowej został wyłoniony przez komisję szkolną
w drodze losowania. Przypomnijmy, w środę 12 kwietnia w Gimnazjum nr 1 odbyła się niecodzienna uroczystość. Nasi uczniowie: Julia Krajewska, Paulina Kucharska, Kamila Śnieg i Konrad Zylbersztajn z klasy 3 b oraz Miłosz Kłopski i Jakub Płacheta (multimedia) mieli tego dnia niełatwe zadanie. Otż, publiczne przed swoimi r體ieśnikami zaprezentowali program religijny, z kt髍ym silą rzeczy musieli się identyfikować, dają kolegom i koleżankom świadectwo dojrzałej wiary. Odpowiedzialnymi za przygotowanie uczni體 i przebieg akademii byli p. Anna Spała (j. angielski), p. Dawid Urbańczyk (katecheta), p. Romuald Spychalski (muzyka) oraz p. Piotr Łyszkowicz (plastyka). Program artystyczny rozpoczynał się pięknym śpiewem ch髍u Gimnazjum nr 1 oraz wprowadzeniem teologicznym. Osnową akademii była pr骲a odpowiedzi na tytułowe pytanie Why Jesus? (Dlaczego Jezus?). Uroczystość opr骳z tradycyjnej formy: muzyczno-recytatorskiej skupiała uwagę młodych widz體 bogatą multimedialną oprawą. Uczni體 szczeg髄nie zaciekawiły dwa autorskie filmy z Malty i Meksyku wolontariuszy wspłpracujących przed laty z naszym gimnazjum. Nick Gatt Coleiio w profesjonalny spos骲 ukazał tradycje wielkanocne najstarszego katolickiego kraju Europy Malty. Jonathan Hannibal z Meksyku w ciekawy spos骲 przybliżył specyfikę przeżywania Triduum Paschalnego i Wielkanocy w największy hiszpańskojęzycznym kraju Ameryki Łacińskiej. Przedłużeniem tego nasyconego pozytywnymi emocjami i ewangelizacyjnymi treściami programu był właśnie konkurs Why Jezus?. Inspiracją do jego ogłoszenia był kluczowy dla zrozumienia przesłania akademii wielkanocnej dostępny w sieci filmik o tym samym tytule. W szczeg髄ności, chętni uczniowie z Gimnazjum nr 1, musieli poprawnie odpowiedzieć na dwa pytania z j. angielskiego i religii: What city is the capitol of culture 2018? (Jakie miasto będzie stolica kultury w 2018 r. ?) oraz Na czym polega wyjątkowość Jezusa na tle założycieli innych religii?
Wzorem lat ubiegłych akademia i konkurs wielkanocne miały przede wszystkim służyć wprowadzeniu młodzieży w tajemnice religijne przeżywane w Triduum Paschalne oraz Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Drugim celem przyświecającym programowi artystycznemu było poszerzenie kulturowych horyzont體 uczni體 naszej szkoły i uświadomienie uniwersalnego charakteru religii katolickiej pomimo jej 刵arodowej rżnorodności. Wydaje się, że powyższe cele zostały osiągnięte.

Data: 31.05.2017

Sukces uczennic Gimnazjum nr 1 w wojew骴zkim konkursie historyczno-religijnym Nasze Dziedzictwo

W dniu 27 kwietnia br. w katolickim Gimnazjum SPSK w dzi odby si fina konkursu historyczno-religijnego Nasze Dziedzictwo - Polska pa駍twem tolerancji religijnej. Rywalizacja w konkursie okaza砤 si bardzo pomy渓na dla uczennicy koluszkowskiej Jedynki. Martyna B筩zyk, uczennica klasy 2 c, zaj瓿a III miejsce i uzyska砤 tytu laureata, natomiast Olga Rosik z tej samej klasy zosta砤 finalistk konkursu. Obie dziewczyny opr骳z atrakcyjnych nagr骴 ksi箍kowych otrzyma硑 dodatkowe punkty rekrutacyjne przyznawane przez Kuratorium O渨iaty.
Sam konkurs zainicjowany kilka lat temu przez ks. abp. Marka J阣raszewskiego, poprzedniego ordynariusza sdzkiego obejmowa czasy od rozbicia dzielnicowego w Polsce do ko馽a II wojny 渨iatowej. Obecnie organizatorami rywalizacji s sdzkie Kuratorium O渨iaty, Wydzia Katechetyczny w dzi, Katolickie Gimnazjum SPSK oraz Muzeum Tradycji Niepodleg硂渃iowych. Tym razem celem konkursu by硂 przypomnienie polskich tradycji wolno渃iowych, a zw砤szcza wyj箃kowych na 渨iatow skal swob骴 religijnych w dawnej Polsce oraz religijnego fenomenu dzi. Konkurs sk砤da si z III etap體...

Data: 22.05.2017

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews