Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona Główna

  O szkole

  Pracownicy szkoły

  Nasze osiągnięcia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodziców

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  Kółka zainteresowań

  Samorząd Uczniowski

  język angielski

  język niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szkoła współpracy

  Szkoła promująca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szkoła wyróżniona Znakiem Jakości Interkl@sa

  BIP


O szkole  

Zespół Szkół nr 1
Gimnazjum nr 1
im. Jana Kochanowskiego
w Koluszkach

 

95-040 Koluszki  
ul. Zagajnikowa 12
tel. (44)714 58 77
fax. (44)714 58 37
e-mail: gimkol1@poczta.onet.pl

 

 

Gimnazjum nr 1 w Koluszkach zostało utworzone Uchwałą Nr VII/16/99 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 kwietnia 1999 roku, z siedzibą w wydzielonej części budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach. Jest jednym z 9 gimnazjów na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. W roku szkolnym 2014/2015 naukę w gimnazjum rozpoczęło 348 uczniów (13 oddziałów), którzy zdobywają wiedzę pod okiem 30 pedagogów. W szkole aktywnie działają różnorodne koła zainteresowań. Uczniowie uczący się w bieżącym roku szkolnym na jedną zmianę (do godz. 15.30) mogą korzystać z sali gimnastycznej, pracowni informatycznej, świetlicy i biblioteki szkolnej z Centrum Multimedialnym. Edukacja europejska to jedno z priorytetowych zadań naszego Gimnazjum. Młodzież ma możliwośc uczestniczenia w wielu międzynarodowych projektach edukacyjnych i poznania kultury innych narodów.

Ważną datą w historii naszego gimnazjum był 30 kwietnia 2004 roku. W tym dniu Rada Miejska w Koluszkach nadała naszej szkole imię Jana Kochanowskiego. Uroczyste nadanie imienia wraz z wręczeniem sztandaru odbyło 24 czerwca 2004 r. Od 1 września 2009 roku nasze Gimnazjum weszło w skład nowo utworzonego Zespołu Szkół nr 1, którego pierwszym dyrektorem został p. Waldemar Siedlik.
Od dnia 1 listopada 2014 r. funkcję Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach pełni p. Jolanta Dąbrowska.


 

Sieć gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu łódzkiego wschodniego.

Nasza szkoła w fotografii.