Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Profilaktyka  

Informacje pedagoga szkolnego


Telefon zaufania dla ofiar i 渨iadk體 przemocy szkolnej
Telefon Zaufania 凷zko砤 bez przemocy rozpocz钩 dzia砤nie w wojew骴ztwie 丑dzkim od listopada 2006. Na pomoc i interwencj psychologiczn mog liczy ofiary przemocy szkolnej oraz jej 渨iadkowie. Telefon jest czynny od poniedzia砶u do soboty w godzinach 12.00-17.00.
Obecnie uruchomiona zosta砤 linie: 0801-171-701.
Koszt po彻czenia niezale縩ie od trwania rozmowy to jeden impuls. Telefon jest elementem og髄nopolskiej kampanii spo砮cznej dziennik體 regionalnych 凷zko砤 bez przemocy

 


Udost阷niamy Pa駍twu publikacj "Wiedz@ chroni dzieci", kt髍a powsta砤 w ramach szkolnego programu profilaktycznego "Bezpieczny komputer", prezentowana rodzicom na zebraniach w dniach 2 i 3 II 2005 r.

Prezentacja z zaj赕 warsztatowych dla rodzic體 "Wiedz@ chroni dzieci"(ok. 2,42 MB)  
Dokumenty dotycz筩e profilaktyki pochodz筩e ze strony Kuratorium O渨iaty w dzi   

GDZIE ZNALE徠 POMOC? AIDS

GDZIE ZNALE徠 POMOC? NARKOTYKI

GDZIE ZNALE徠 POMOC? POMOC DLA DZIECI I MDZIE痀

GDZIE ZNALE徠 POMOC? SEKTY

PROFILAKTYKA AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOLE - poradnik dla nauczycieli i rodzic體

Procedury post阷owania nauczycieli i metody wsp蟪pracy szk蟪 z policj w sytuacjach zagro縠nia dzieci oraz m硂dzie縴 przest阷czo渃i i demoralizacj, w szczeg髄no渃i narkomani, alkoholizmem i prostytucj


 

Jak pom骳 dziecku w nowej szkole? - rady dla rodzic體 pierwszoklasist體 (i nie tylko), artyku publikowany na portalu Interklasa

Jak pom骳 dziecku w nowej szkole?