Projekt – Healthy food traditions in different countries

Students research their national food traditions, searching for healthy food recipes, analyse these recipes, make photorecipes. Students exchange information about traditions in different countries, try out recipes and gather information about how healthy food can be prepared in a quick and easy way.

Subjects:Biology, Health StudiesLanguages:EN

Pupil’s age:14 – 18

Tools to be used:e-mail, Twinspace, Video conference

Aims: To widen student understandings about what is healthy food in different cultures and countries. 2. Students gain practical knowledge about how to prepare healthy fast-food. 3. Students collaborate and improve their language knowledge and develop their skills of IT tools for communication usage.

Work process:1. Students research traditional foods in their country and find healthy food examples. 2. Students compare and analyse healthy food traditions in different countries and compare them. 3. Students try out different recipes using photorecipes and exchange opinions. 4. Students draw conclusions and collect recipes about halthy food that can be prepared fast and easy.

Expected results:1. Students have gathered information about different healthy food traditions in different countries. 2. Students have tried out different recipes. 3. . Students have created a material about healthy fast-food and can use it to improve their daily eating habits.

EKO projekt Gimnazjum nr 1 w Koluszkach

EKOAgenci to nowy interdyscyplinarny projekt realizowany przez grupę uczniów z klas pierwszych Gimnazjum nr 1 w Koluszkach pod kierunkiem nauczycielki biologii i jednocześnie opiekunki koła ekologicznego Małgorzaty Owczarek. Projekt EKOAgenci jest pierwszym z czterech, które będą realizowane przez tzw. Lokalne Grupy Projektowe w ramach e-Akademia Przyszłości.

e-Akademia Przyszłości to ponadregionalny program rozwijania kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych oraz przedsiębiorczości. Jest to program pilotażowy WSiP, do którego w drodze konkursu wytypowano 200 szkół z terenu całej Polski.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności, podniesienie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska oraz wprowadzenie działań mających na celu poprawę jego stanu. Ponadto udział w projekcie ma pomóc w kształtowaniu umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej w codziennym życiu. Uczniowie ustalili, że będzie zajmować się dwoma wybranymi problemami ekologicznymi występującymi w środowisku lokalnym, tzn. w gminie Koluszki. Ekoagenci skupili się na problemie oszczędzania energii elektrycznej i segregacji odpadów.

Na licznych zajęciach warsztatowych poznają metody oszczędzania energii możliwe do zastosowania w domach i w szkole, zdobywają wiedzę o rodzajach energii. Na początku projektu dokonali też wnikliwej analizy zużycia energii w swoich domach, wykorzystując w tym celu kalkulatory energii dostępne na stronach internetowych firm zajmujących się produkcją sprzętu elektrycznego. Dzięki wycieczkom do Elektrowni i Kopalni Bełchatów dowiedzieli się, jakie źródła energii elektrycznej wykorzystuje się w naszym kraju i jak wygląda od środka największa w Europie elektrownia kondensacyjna. Ponadto w oparciu o materiały internetowe i publikację „W krainie prądu elektrycznego” postarają się przygotować zajęcia warsztatowe dla swoich kolegów dotyczące energii i sposobów na jej oszczędzanie. Zajęcia te będą przeprowadzone we wszystkich klasach pierwszych. Zorganizowany będzie też konkurs na logo projektu i wystawę plakatów dotyczących alternatywnych źródeł energii.

Równolegle uczniowie zajmują się problemem segregacji odpadów w mieście. W celu zapoznania się z problematyką zanieczyszczenia środowiska w obszarze miejskim uczniowie mieli okazję uczestniczyć w zajęciach warsztatowych pod hasłem „Ekologia mieszczucha” przeprowadzonych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Źródła” w Łodzi. Tam poznali, m.in. zasady dobrze zorganizowanej segregacji, po czym sami przeprowadzili zbiórkę baterii i zużytych akumulatorków. W planach jest również zorganizowanie na terenie gminy akcji propagującej zbiórkę i segregację śmieci. Jako podsumowanie swoich działań uczniowie przygotują stronę internetową projektu. Działania są prowadzone w czterech podzespołach projektowych liczących po cztery osoby, dobrą komunikację zapewnia multimedialna platforma e-learning’owa. Jako efekt swoich działań zespoły opracują stronę internetową, film, prezentacje multimedialne, plakaty i ulotki opisujące wybrany problem oraz przedstawiające sposoby na jego rozwiązanie.

Projekt Edukacyjny realizowany w ramach
e-Akademii Przyszłości przez

LOKALNE ZESPOŁY PROJEKTOWE

Pełna nazwa szkoły: Gimnazjum nr 1 w Koluszkach
im. Jana Kochanowskiego
Adres: Zagajnikowa 12
Kontakt: tel. (044)714 58 77, fax. (044)714 58 66

Nazwisko opiekuna projektu: Małgorzata Owczarek
Tytuł Projektu: EkoAgenci, akcja – Środowisko w zagrożeniu