Od 1 września 2017 r. oddziały gimnazjalne Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach posiadają stronę internetową pod adresem
https://sp1koluszki.edupage.org/